Nu är det dags att boka in vårens webbutbildningar. Varje termin erbjuder vi ett par webbutbildningar som ni deltar i via nätet. En fördel med webbutbildningarna är att det är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att lära sig mer om Dynamics NAV. En annan fördel är att ni anmäler er per företag vilket gör att det går att vara ett par personer som deltar i webbutbildningen samtidigt, till samma kostnad. Utbildningarna sker via Skype. Vi spelar in utbildningarna, så om ni har deltagit i webbutbildningen kan ni ta del av den även i efterhand

I vår kommer vi att fördjupa oss i följande ämnen:

 • NAV och Excel – Så här använder du NAV och Excel bättre i den dagliga verksamheten.
  Datum: 15 mars
  kl.13.30-15.00
 • Lagervärdering och lagerbokföring – Förstå den bokföringstekniska delen vid lagerhantering i ert affärssystem.
  Datum: 19 april
  kl.13.30-15.00
 • Momsredovisning och Intrastat rapportering- Förstå er moms- och Intrastat rapportering i Dynamics NAV.
  Datum: 17 maj
  kl.13.00-15.00

För mer information om innehållet i utbildningarna eller för att göra er anmälan, besök vår hemsida.

Webbutbildningar