Idag blir det allt viktigare att skapa kontakt med sina kunder på nya och olika sätt. Det finns ett samband som visar att ökad kontakt med kunder kan öka din försäljning. Det kan dock vara lätt att fastna i den tekniska eran med en kort och koncis köpresa med tydliga direktiv som leder fram till målet. Vi bryr oss mer och mer om konverteringsgrader och vill att så många leads som möjligt ska bli till affär. Affärer sker dock inte mellan system och system eller företag och kund när de inträffar som bäst, utan mellan människa och människa. Därför är det viktigt att skapa nya kontaktytor med sina kunder för att öka försäljningen.

Varje steg i köpprocessen eller köpresan är en chans till en ny kontaktyta, ett nytt sätt att nå ut till kunderna och ta dem ett steg vidare. Det finns flera kanaler utöver nyhetsbrev och sociala nätverk du kan använda dig av för att skapa en mer personlig kontakt. Det kan bland annat handla om produktsidor med mera som ger en personlig bild av ert företag. Ta hjälp av dagens teknologi för att skapa nya kontaktytor.

Se det ur kundens perspektiv

Ta på dig kundens glasögon. Se hur din kund upplever ert varumärke och köpresan. Vilka kontaktytor kommer kunden i kontakt med och kan de bli mer personliga. Skapa kontakt med era kunder på nya sätt. Ofta glöms stegen som görs efter köpet bort. Tänk på hur er orderbekräftelsen ser ut och hur varan levereras. Det är viktigt att kontakten med era kunder inte slutar efter köpet är genomfört.

Bygg ditt nätverk och bilda ringar på vattnet

För att kunna nå ut till dina kunder genom nya kontaktytor kanske det är dags att bli en nätverkare. Nå ut till kunder på nya sätt och skapa ringar på vattnet genom att etablera dig i olika nätverk. Det finns två olika sätt du kan gå tillväga. Antingen kan du ansluta dig till ett redan befintligt nätverk där du kan ta del av andras kunskap och idéer. Du kan även bilda ett eget nätverk i dina sociala kanaler. Det viktigaste är att du vågar utmana dig själv, knyter kontakter och utbyter kunskap.

Att bygga ett nätverk kan vara enklare än vad du tror. För att komma igång har vi har skrivit ner några tips som hjälper dig på vägen. Först och främst måste du bestämma dig. Börja med att ställ dig frågan hur du vill börja ditt nätverkande, är det i sociala kanaler eller ett redan befintligt nätverk? Lyssna in ditt nätverk, vad har de stött på för hinder och utmaningar, vad har ni för utbyte av varandra och vad kan ni lära av varandra? Fundera över vilken information du kan använda dig av eller idéer du kan nyttja i ditt egna företag. Glöm inte bort att det tar tid, det är inget som du är klar med efter en vecka. Det är ett ständigt levande projekt som utvecklas i takt med din egna kompetens breddas och företaget utvecklas. Till sist, glöm inte att det oftast börjar med ett enkelt hej.