Hur mycket kan ett nätverk hjälpa oss att effektivisera vårt arbete? Är det enbart externa nätverk vi kan arbeta med eller även interna? Ibland kanske vi glömmer bort våra nätverk och hur vi kan arbeta med dem. Nätverkande får ofta lite fokus när det är högt tempo och det kanske är då vi behöver det som mest? Under hösten kanske det är nätverkandet som gör att vi bokar de möten vi önskar eller tar fram en plan för att effektivisera vårt arbete. Så varför inte börja bygga ditt nätverk redan nu, eller reflektera över ditt befintliga nätverk.

Bygg ett nätverk

Vi har tidigare skrivit om att det är viktigt att skapa kontaktytor för att bilda ringar på vattnet. Men vad är det som krävs för att bygga ett personligt nätverk med olika typer av människor och vad kan vi få ut av detta? Med hjälp av olika nätverk kan vi skapa kontaktnät för att utbyta kunskap, effektivisera vårt arbete och dela med oss av information. För att skapa ett nätverk är det viktigt att börja fundera på vad du vill få ut från ditt nätverk och vad du kan bidra med. Identifiera hur ditt nätverk fungerar, vad är ditt mål samt vad bli skillnaden för dig om du börjar arbeta med ditt nätverk? Tänk efter vilka person du vill ha med i dina nätverk samt egenskaper som kan stärka varandra.

Läs också – Skapa kontaktytor och bilda ringa på vattnet

Externa och interna nätverk

Ibland kan ett externt nätverk hjälpa dig att hitta nya chanser inom arbetslivet eller utbyta erfarenheter. Ibland glömmer vi bort att även skapa oss ett internt nätverk inom organisationen. Nu kanske du tänker att ett internt nätverk behövs inte, information som olika anställda och behöver komma åt finns dokumenterad på olika intranät.

Ett internt nätverk inom ditt företag kan hjälpa dig att spara tid och effektivisera arbetet. Sätt ihop ett team som kan arbeta tillsammans, sträva efter samma ambitioner och mål. Framförallt det som är viktigast är att utbyta erfarenheter och effektivisera arbetet. Vi pratar ofta om att det är viktigt med kunskapsspridning. Information ska nå hela förtaget och inte enbart den som hanterar ett ärende eller projekt. Så varför då inte börja arbeta med att skapa ett internt nätverk. Sprid kunskap, ta del av information och få ett sammansvetsat team som arbetar tillsammans och effektivisera arbetet.

Effektivisera på flera sätt – inte bara med dina nätverk

Kunskapsspridning är en stor del av nätverksskapande vilket bidrar till ett effektiviserat arbete. Vad som är viktigt är att inte glömma bort att du kan effektivisera kunskap på mer sätt en endast genom dina nätverk. För att sprida kunskap är det viktigt att utbilda personalen och organisationen. Investera i er själva, sprid kunskap och utbilda personalen. Det är ofta något som i slutändan effektiviserar ert arbete och underlättar vardagen.

Läs också: Värdefullt att utbilda sig i höst