enwis)

Affärssystem för avfall och återvinning

enwis) är ett affärssystem för avfall och återvinning helt integrerat i Microsoft Dynamics 365 Business Central. Alla moduler vi arbetar med är baserade på Dynamics 365 Business Central och utvecklas löpande för att stå upp mot kraven på en marknad i ständig förändring. Vi på NAB är vi huvudleverantörer av enwis) och har bred kompetens inom området. Vi har tidigare implementerat affärssystemet hos en rad företag.

enwis) som branschlösning

För de företag som arbetar med avfall och åtevinning är det tydligt att unika branscher kräver affärslösningar som uppfyller unika branschkrav. Stora mängder data ska behandlas för att säkerställa att affärsprocesserna flyter smidigt. Affärssystemet enwis) stödjer förutom basfunktionalitet som redovisning, fakturering och reskontrahantering även alla industriella processer. Det stödjer därmed tillverkare av återvinningsbara produkter, återförsäljare och användare. All funktionalitet är en del av standardsystemet.

Bred funktionalitet inom standardapplikationen

enwis) är den enda fullständigt integrerade lösningen på marknaden, för avfalls- och återvinningsföretag, som täcker alla affärsprocesser inom en standardapplikation. Här hanteras samtliga processer i verksamheten från order till färdig faktura. Det görs via insamling, turplanering, invägning och förädling av material. Dessutom är samarbetet med Microsoft en garanti för långsiktig produktutveckling och stöd för branschens framtida förändring.

Certifierad för Dynamics NAV

Stommen i enwis) bygger på Microsoft Dynamics 365 Business Central och systemet är kvalitetsstämplat ”Certifed för Microsoft Dynamics NAV”. Certifieringen bekräftar att systemet håller en hög kvalitet och kundnöjdhet. I dagsläget finns det ca 430 installationer av programmet världen över.

Fullständigt integrerat med Microsoft Dynamics NAV

Sammanfattningsvis kännetecknas dagens avfalls- och återvinningsbransch av komplexa branschspecifika processer, en föränderlig marknad och en komplex lagstiftning. För att upprätthålla er konkurrenskraft är det avgörande att organisera sig effektivt och förlita sig på sitt affärssystem.

Funktionalitet enwis)

 • Definierbara avfallstyper
 • Bearbetning av material
 • Riskhantering
 • Förädling av produktion
 • Spårning av material
 • Dokumentation och verifikation
 • Transportorder
 • Ärendehantering
 • Fakturering av hyror
 • Kvantitetsplanering
 • Fastighetsförvaltning och registrering
  + mycket mer

Är ni intresserade av Enwis

VÅRA KONTOR

 

Södra Järnvägsgatan 14, Växjö

Drottninggatan 69, Göteborg

Kungsbro Strand 29, Stockholm

Drottninggatan 11, Helsingborg

Brogatan 11, Umeå

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER

TRÄFFA OSS PÅ NAB

Ta någon minut och kolla in oss på NAB. I den här korta filmen får ni en snabb inblick i vår verksamhet.