Ekonomistyrning

Vill ni ha bättre uppföljning på era transaktioner. Uppföljning är viktigt för att mäta er prestation gentemot era affärsmässiga mål. Dynamics 365 Business Central har kapacitet att kontera på redovisningskonton och åtta olika dimensioner samtidigt. Det förenklar uppföljningen och förbättrar spårbarheten på transaktionsnivå genom hela organisationen.

Få ut mer av er redovisning

I Dynamics 365 Business Central finns allt stöd ni behöver för omfattande ekonomistyrning och uppföljning. Eftersom logiken i Dynamics 365 Business Central är annorlunda mot andra affärssystem så går det att följa verksamheten på ett helt annat sätt. Det går att använda upp till åtta dimensioner samtidigt för att märka era olika transaktioner.

Samla koncernbolagen i en databas

Vill ni samla koncernens alla bolag i en och samma databas? Utan krångel lägger ni upp organisationens alla bolag i Dynamics 365 Business Central oavsett land eller bransch, det gör att ni kan administrera hela organisationens ekonomihantering i Dynamics 365 Business Central. Ni får informationen samlad på ett och samma ställe. Här finns stöd för koncernkonsolidering, koncerninterna bokningar och konsolidering på olika nivåer. Ni samlar koncernens alla bolag i en och samma databas.

Hantering av bank- och lönefiler

Här finns stöd för att hantera olika betalfiler från olika banker. Skicka och ta emot betalningar från er bank direkt i systemet. Behöver ni läsa in lönefiler? Det gör ni från valfritt löneprogram direkt till Dynamics 365 Business Central.

Kvalitativ uppföljning

Många system har mer att önska när det kommer till kvalitativ uppföljning. I andra system finns ofta endast möjlighet att jämföra data mellan olika år. Eftersom logiken i Business Central är annorlunda går det att jämföra fritt mellan olika perioder, månader eller år. Helt beroende på era önskemål.

Smart dimensionshantering

Systemet har möjlighet att kontera på redovisningskonton med upp till åtta dimensioner samtidigt, allt för att förenkla uppföljningen och förbättra spårbarheten genom hela organisationen.

Dagsaktuell valuta i Dynamics 365 Business Central

För att underlätta valutahanteringen hämtar ni de dagsaktuella valutakurserna från Europeiska centralbanken inne i Dynamics 365 Business Central. På så vis stämmer alltid valutorna när ni administrerar er verksamhet.

Utnyttja kopplingen till Excel

Eftersom Dynamics 365 Business Central har en nära koppling till Microsofts Officepaket finns här en unik möjlighet till att använda dessa verktygen ihop. Importera och exportera filer till och från Excel direkt i Dynamics 365 Business Central, redigera som ni vill och spara sedan i systemet.

Arbeta med dokumentdustribution

Med enkla medel distribuerar ni era affärsdokument via olika val. Använd skrivare, mail eller elektronisk dokument hantering som alternativ för att skicka era fakturor. Fakturakopiorna skrivs ut eller mailas till de som ska ta del av informationen.

Få rätt på momsen

Den knepiga momsrapporten. Förenkla momsrapportering genom att använda kolumner med momsrapportens ruta-nummer för att styra hur momsen ska redovisas. Momsavräkningen beräknas och bokförs snabbt genom ett automatiserat jobb som går igenom samtliga momstransaktioner.

Ändringslogg och transaktionsspårning

För att öka spårbarheten ytterligare är det möjligt att aktivera en ändringslogg och transaktionsspårning på valbara tabeller. Med hjälp av automatisk kontomatchning och avstämning av till exempel bankkontotransaktioner undviker ni mycket tidskrävande manuellt arbete.

Rätt tillägg hjälper er att få ordning och reda på era kvitton

Om ni vill ha bättre kontroll på era kvitton och utlägg finns ett smart tillägg att addera till ert Dynamics 365 Business Central, nämligen Expense Management. Expense Management hjälper er få översikt över alla era inkommande utlägg direkt i Dynamics 365 Business Central. Behöver ni däremot hjälp med leverantörsfakturaattest? Då kan ni kika närmare på Document Capture från Continia. Läs mer om våra tillägg

Dynamics 365 Business Central i andra branscher

Det finns mer att läsa för er som inte arbetar med ekonomistyrning.

Tjänsteverksamhet

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Tjänsteverksamhet.

Handel och Logistik

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Handel och logistik.

Produktion

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Produktion.

Avfall och återvinning

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Avfall och återvinning.

Vill ni veta mer om Dynamics 365 Business Central med fokus på handel och logistik?

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14, Växjö

Drottninggatan 69, Göteborg

Kungsbro Strand 29, Stockholm

Drottninggatan 11, Helsingborg

Brogatan 11, Umeå

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER

TRÄFFA OSS PÅ NAB

Ta någon minut och kolla in oss på NAB. I den här korta filmen får ni en snabb inblick i vår verksamhet.