Som jag skrev i ett tidigare inlägg är Microsoft Dynamics 365 ett första steg för Microsoft att skapa intelligenta affärsapplikationer för olika branscher, affärsprocesser och användare. Affärsprocesser är ryggraden i samtliga företag och oavsett bransch eftersträvar företag att kunna utveckla sina affärsprocesser för att skapa större lönsamhet. Många företag vill utnyttja informationen de har om sina kunder, det som finns i CRM-systemen, koppla det till sina verksamhetsprocesser, det som sker i ERP-systemen. Microsoft menar att om du kan sammanföra dina affärsprocesser med informationen du har om dina kunder, kan du säkra och utvidga din framtida verksamhet. Genom att digitalisera, kan informationen från två olika system sammanlänkas och synkroniseras i realtid. På så vis kan informationen användas för att bli smartare och mer produktiva varje dag. För att lyckas med det här, kräver ERP- och CRM-systemen en digital omvandling som är flexibel, vilket traditionella lösningar inte är.

En spännande fråga, hur tänker de som skapat Dynamics 365, kan Dynamics 365 hjälpa mig och ge mig något jag inte redan har idag?

De som ligger bakom Microsoft Dynamics 365 menar att svaret på digitaliseringen ligger i Dynamics 365, att nästa steg till produktivitet ligger i flexibla affärsapplikationer som i realtid kan samverka med varandra. I Dynamics 365 förenas det bästa från Microsofts molnlösning för ERP-system med det bästa från Microsofts molnlösning för CRM-system. De förenas i en molntjänst med specifika, specialbyggda appar med valda nyckelprocesser. Det kan vara försäljning, marknadsföring eller kundservice. I takt med att din verksamhet utvecklas finns möjlighet att också anpassa er molntjänst med fler applikationer. Så här:

Börja med det ni behöver – Genom att erbjuda appar som passar roller, branscher och industrier kan ni börja med det ni behöver och växa i takt med verksamheten. Förutsättningarna finns i molnet.

Produktivitet där ni behöver det – Koppla ihop arbetsflöden och affärsapplikationer (Dynamics 365) med produktivitet (Office 365). Här får dina anställda arbeta på ett nytt, spännande och effektivt sätt. Registrera en order, som kommit in via Outlook, direkt in i Dynamics NAV, som ett sömlöst flöde.

Inbyggd intelligens – Med affärsapplikationernas intelligens kan ni ta till vara på all data ni har, få avancerade analyser och insikter i processer som proaktivt kan guida anställda och kunder till  handlingar som ger de bästa resultaten. Här kan data och insikter leda till insatser precis där de behövs och själva verktyget är inte mer avancerat än att du som användare kan hantera det.

Förberedd på tillväxt Dynamics 365 är en flexibel produkt som kan skapas efter behov, anpassas och hänga med verksamheten. Den ger möjlighet till att utvidga er molnlösning i realtid. Power BI, Power Appar och Microsoft Flow ger användarna möjligheten att ändra sina processer utan att IT-stöd krävs. Företag kan förändra sin affärsmodell på en konsekvent, flexibel och utbyggbar plattform.

Blev det tydligare? Kanske inte, Appar och processer, det är klurigt. Anledningen till att namnet Dynamics 365 valdes var att det ska liknas vid Office 365, tillsammans är det nästa generations affärsapplikationer i molnet. När de här apparna sammanfogas får du Microsofts fulla styrka i produktivitet, avancerade analysverktyg, Power BI som tillsammans med plattformen Azure har målet att ge användarna förutsättningarna för att kunna uppnå mer. Jag behöver nog förtydliga en sak. Än så länge är Dynamics 365 bara släppt i USA men vi kommer förmodligen se mer av smarta affärsapplikationer inom en snar framtid och det är därför vi också tycker att det är roligt att dela med oss av vad de aktuella ämnena just nu är.

Läs gärna vårt tidigare inlägg om Dynamics 365 här