Jag ställer nu frågan, vart är vi på väg? För två år sedan gick Microsoft ut med ambitionen att de ville uppfinna produktivitet och affärsprocesser på nytt. Med all rätt. Den digitala transformationen behöver också återspeglas i vårt sätt att arbeta dagligen. Med Dynamics 365 vill Microsoft hjälpa företag, oavsett storlek, att hantera den otroliga mängd information och databehandling som finns att tillgå, fast anpassat till företagarnas tid. För tillgången av informationen är oändlig, men den uppmärksamhet och tid du har, är det inte. Går det att hitta ett sätt att få ut mer av varje ögonblick?

På Microsofts årliga partnerkonferens, vilken i år hölls i Toronto, pratade de om att framtiden inte innehåller komplicerade lösningar. Inga lösningar ska vara svåra för dina anställda att lära sig eller ta månader att uppdatera. Framtiden ligger i intelligenta lösningar som är anpassade efter varje bransch, företag eller en anställds tilldelade uppgift. Ett system ska kunna expanderas och utvecklas smidigt i takt med omvärlden och den bransch du verkar i.

Dynamics 365, ”Tänk nytt och tänk vad som är möjligt för din verksamhet med intelligenta affärsapplikationer i molnet”.  Alltså, tänk att du kombinerar och väljer ut de affärsapplikationer som är viktiga för dig. Välj ekonomi, försäljning, drift, marknadsföring eller kundservice. Anpassa behoven efter dig, din bransch och dina användare. Ta hjälp av dataanalys och visualiseringsverktyget Power BI för att förutsäga vilka produkter eller tjänster din kund kommer behöva. Härifrån kan du navigera dig sömlöst mellan olika appar, allt blir möjligt tack vare den molnbaserade tjänsten.

Ambitionen är att företagsledare ska kunna verka i en affärsmiljö där de anställda har befogenheter och prediktiva insikter för att veta vad nästa steg är men också kunna genomföra det. IT-personal ska snabbt kunna skapa och distribuera vad du vill ha och betala enbart för de resurser som används. Föreställ dig att digitala arbetare ska kunna svara på en förfrågan från kund och planera produktionen lika lätt som du hittar en ny restaurang eller beställer kläder online.

Ett ställd fråga ska fortfarande få sitt svar, så finns det något? Som vi inledde artikeln med, är det möjligt att få ut mer av varje ögonblick? Ni har säkert redan räknat ut att Dynamics 365 är svaret. Dynamics 365 har SaaS-applikationer (Software as a Service) med inbyggd intelligens i, den integreras med Office 365, introducerar en omvälvande kundorienterad affärsmodell där du kan bygga det du vill och köpa de funktioner som behövs samtidigt som alla roller har tillgång till de uppgifter de behöver i sitt arbete. Avslutningsvis, med Dynamics 365 börjar du med vad du behöver, får produktivitet där du behöver det, bygger det med intelligens och gör dig redo för tillväxt i framtiden.

Bilden är hämtad från Microsofts hemsida.