Öka lönsamheten men minska på stressen?

Om ni arbetar i en växande verksamhet kan ni känna igen er i stressen som kommer med allt nytt. Nya projekt, nya medarbetare, nya uppgifter och situationer. Samtidigt som företag kan behöva avlasta sina medarbetare för att minska stressnivån vill företag inte riskera att det sker på bekostnad av lönsamheten. Vi vill öka lönsamheten. Företag strävar efter att utvecklas och för många blir satsningen något som påverkar medarbetarna och deras tid. Men behöver ”att öka lönsamheten” alltid vara synonymt med mer jobb och mer stress?

Vi tror inte det. Och vi tror inte heller att lösningen alltid ligger i att anställa fler personer. När en ny medarbetare anställs har personen alltid en inlärningssträcka som innebär att det kommer ta tid innan personen är självgående och kan bidra med lönsamhet till företaget. Därav betyder inte fler medarbetare mer pengar direkt men förhoppningsvis på sikt. Dock tror vi att om ni fortfarande har en bristfällig planering på de resurser, kapacitet och projekt ni har, kan ni inte öka lönsamheten eller effektiviteten i längden heller, i alla fall inte i den utsträckning som skulle varit möjligt. Därför är planeringsprocessen och er resursplanering oerhört viktig om ni vill kunna tjäna mer utan att arbeta mer.

Planera smart 

Vi tror nämligen på att planera smart och göra väl valda affärer. För företag som växer är det här ofta svårt, att få översikt över verksamheten och planera för de uppdrag som finns idag. Att veta hur mycket tid som är upptagen och hur mycket tid som finns tillgänglig totalt. Och vem sitter på den tiden?

Vi vet att det går att jobba lagom och samtidigt öka lönsamheten, särskilt om ni upplever oordning i ert sätt att arbeta idag. Det som behövs är rätt rutiner, rätt systemstöd, lite risktagande och en del resursplanering. Då kommer ni se vart tiden tar vägen. Använd ett systemstöd där ni har allt ni behöver; planering, uppföljning, budgetering och tidrapportering men gärna också en integrerad resursplanering. När ni har de bitarna så kan ni planera smartare, jämföra, prognostisera framtiden och ta bättre beslut som gynnar verksamheten.

Om ni tar tillbaka kontrollen över er planeringen och er uppföljning så tror vi att ni kommer upptäcka er vad ni kan förbättra. Men vart kan ni börja? Se till att planera smart med de resurser ni har.

Ladda ner vår gudie om hur du resursplanerar smartare.