Enligt följande artikel är väldigt många företag fortfarande steget efter i den digitala transformeringen. Organisationer hör talas eller läser om värdet i att förändra och digitalisera sina processer. Om vikten av att digitalisera för att finnas med bland framtidens företag. De vet att de behöver förändra, trots det, förklarar de flesta att de inte aktivt börjat än. Varför? Och varför känner de att de måste?

Varför vill företag digitalisera?

I möten som Microsoft haft med olika företagsledare i Chicago och Los Angeles har de diskuterat digitaliseringen. Argumenten som framkom under sammankomsterna är möjligtvis förväntade men fortfarande intressanta, vad gör att de känner sig tvungna att ta steget mot digitaliseringen? En del av företagsledarna menar att det som påverkar den ökade digitala stressen är att de känner sig tvungna att hitta nya sätt för organisationen att tjäna pengar. Andra menar att de behöver bli mer kostnadseffektiva och mobila i sina arbetsverktyg för att ta nästa steg rent strategiskt. Transparensen och möjligheten att visualisera processerna samt väva in mer intelligens i ett dagligt arbete är också ett argument för att förändra sitt sätt att arbeta. Många var överens om att digitaliseringen var nödvändig om de inte ville hamna alldeles för långt efter sina konkurrenter.

Det som Microsoft fått fram på sina senaste sammankomster går i linje med en studie som gjorts från Brian Solis, The Altimeter Group. Där fick 500 chefer och digitala strateger besvara en enkät och det framkom vilka de fyra främsta faktorerna var som drev företag till att digitalisera.

Det här framkom i studien

  • Ett utvecklat kundbeteenden och nya kundpreferenser.
  • Att ha tillväxtmöjligheter på nya marknader
  • Ett ökat konkurrenstryck
  • Nya lagar och standards som behöver efterföljas

I undersökningen från Brian Solis hade företagen, till skillnad från företagsledarna i Chicago och LA, börjat agerat. De hade påbörjat sin digitala förändring. De kunde redan urskilja resultat som förändringen bidragit till. De kunde se en accelererande innovation, moderniserad IT-struktur med ökad smidighet, flexibilitet, hantering och säkerhet. Det tredje som uppmärksammades var förbättrad operativ smidighet som snabbare anpassade sig till förändringar.

Varför digitaliserar inte alla?

Om det innebär så många fördelar, varför digitaliserar inte alla företag? Jo, med avstamp i artikeln jag läst blir slutsatsen att förändring är jobbigt. Och svårt. Förmodligen ingen rafflande slutsats men företag frågar sig själva om nyttan är värd den kostnad och det arbete som krävs för förändringen. En del av företagsledarna från Chicago och LA svarade att företagskulturen inom organisationen de jobbade på inte var öppen för snabb förändring eller nya idéer, det bidrog till att ingenting hände. Andra menade att trots deras nuvarande system höll dem tillbaka, skulle det innebära mycket arbete att lära de anställda att arbeta på ett nytt sätt med nya verktyg.

Så frågan kvarstår, är kraftansträngningen för digitaliseringen värd nyttan det ger? Frågan är nog upp till varje företag att själva besvara. Det jag ändå undrar är, om företag tycker det känns jobbigt att ta steget in i digitaliseringen är det inte jobbigare att vara de som själva står kvar utanför?

Källa