I det tidigare inlägget om att uppgradera ert affärssystem skrev vi om att det kan kännas motigt att uppgradera ett affärssystem. Kanske har företag en tanke om att det är krångligt och tidskrävande men faktum är att ett modernt affärssystem är nödvändigt för att rusta ert företag inför framtiden. Ett växande företag måste ha ett affärssystem som hanterar en växande verksamhet. En ökad digitaliserad värld ställer också högre krav på att ha program som fungerar i samklang med dem, för att det dagliga arbetet ska fungera så effektivt som möjligt. Uppdateras affärssystemen ofta så blir uppgraderingen också smidigare. Vi tänkte fortsätta att lista fem andra förbättringar som Dynamics NAV 2016 förde med sig vilka gör era arbetsprocesser effektivare och smidigare. För tid är pengar.

Få kontroll över finansiella processer
Även i tidigare versioner av Dynamics NAV finns en stark uppföljning av finansiella poster, kassaflöden, förvaltnings- och kostnadsredovisning men i senaste versionen får ni ännu mer. Att hantera periodiseringar för intäkter och kostnader är enkelt. Att fördela intäkter och kostnader genom periodiseringar kan vara nödvändigt för att få en mer realistisk och rättvis bild av verksamhetens ekonomiska status. Förhandsgranska vilka poster som kommer att skapas vid en bokföringsorder för att se resultatet i förväg istället för i efterhand. Slutligen kan du förbättra effektiviteten genom att använda dig av Word-formatet som standard för dina olika rapporter.

Digitalisera era affärsprocesser
I Dynamics NAV 2016 ges möjligheten till att digitalisera ditt företag. Med utökad dokumenthantering, arbetsflöden och kapacitet för Optical Character Recognition (OCR), görs allt för att automatisera processerna i företaget och slippa pappersbaserade transaktioner. En väldigt smidig funktion är den automatiska uppdateringen av valutakurser. Microsoft meddelade att det inlett ett samarbete med en leverantör som tillhandahåller en tjänst i Azure vilken omvandlar PDF-filer, eller scannade fakturor, till strukturerad data som kan tolkas av ditt affärssystem. Dokumenten kan vidare hanteras som elektroniska dokument för att automatisera processen.

Sänk era IT-kostnader
Att uppgradera ert affärssystem kan hjälpa till att sänka era IT-kostnader. Uppgraderingen gör det lättare att integrera Dynamics NAV med andra system men också integreringen med  de Microsoftprodukter ni redan har. Dynamics NAV 2016 ger er förbättringar i samspelet mellan Microsoft Sharepoint och Office 365 genom att föra dem ännu närmare varandra. I den senaste versionen så kan företag dra fördel av skalbarheten, säkerheten och tillgängligheten i molnet som det nya alternativet att köra Dynamics NAV i Microsofts Azure SQL Databas ger.

Uppnå ännu mer i systemet och reducera era kostnader inför nästa uppgradering
Med mer än 60 förbättringar i Web-klienten så får du en bättre upplevelse och användarvänlighet i ditt affärssystem. Du får en förbättrad sid- och listnavigering och en avsevärt kortare start-up tid när ni kör Dynamics NAV via er webbläsare.
Reducera kostnader inför kommande uppgradering? Ja, det stämmer. Som vi nämnt innan, om du uppgraderar till Dynamics NAV 2016 så reducerar du framtida kostnader. Att hålla er lösning aktuell, med den senaste tekniken och funktionaliteten, är smart för er verksamhet och er lönsamhet.

Nu har vi listat en del av de funktionerna som har förbättrats i Microsoft Dynamics NAV 2016, samtliga hjälper dig att rustas inför framtiden. Det är något ni kan ha i åtanke om ni funderar på att uppgradera ert affärssystem.