Hösten brukar ofta vara en lugnare period och det finns tid för att tänka efter och utvärdera olika delar inom organisationen. Vissa av er kanske går i tankar kring att byta affärssystem och frågar er själva vad det faktiskt är ni vill få ut av ert affärssystem. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är det första steget för att byta affärssystem. Vad är det företaget behöver och vilka krav ställer vi? Det finns många checklistor du kan följa och jämföra olika program med. Istället för att sammanställa ytterligare en checklista i denna text har vi valt att fokusera på att väcka olika tankar kring vad ett affärssystem kan tillföra er organisation och vad som är nästa steg.

Läs även: Ta tillvara på resan det innebär att byta affärssystem

Att byta affärssystem är något som ofta tar tid. Du kanske redan har kollat upp olika fördelar för olika affärssystem. Nästa steg kan vara att skriva en checklista och börja jämföra, vilka funktioner finns det och vilka finns det inte samt vilka kommer ditt företag att nyttja. Vad som kanske inte alltid prioriteras är vad affärssystemet kommer göra för er organisation mer än att bokföra transaktioner och inbetalningar. Ett affärssystem kan erbjuda mycket mer än enbart bokföra transaktioner eller registrera fakturor. Det kan underlätta processer, effektivisera arbetet och skapa en förståelse för organisationen.

Funktion och nytta

En av de viktigaste funktionerna för ett affärssystem är att bidra med att informationen samlas på ett och samma ställe för att göra processer mer effektiva. Det är inte affärssystemet i sig som är värdeskapande utan funktionerna som systemet gör möjliga med dess omfattning. Därför är det viktigt att veta vilka funktioner som du och ditt företag behöver för att skapa värde för organisationen.

”Affärssystemets yttersta syfte är att hantera verksamhetsprocesser som i sin tur ska skapa effektivitet mellan processer och i längden både ge en effektivare organisation likväl som ökad lönsamhet”

Ett affärssystem ska göra det enklare att fatta beslut, skapa insyn och kontroll med hjälp av de övergripande funktionerna som systemet tillhandahåller. Tänk utifrån er situation idag, vilken funktion och nytta utgör ert affärssystem. Vilka beslut fattar ni med hjälp av ert affärssystem och vilken information är det som saknas.

Läs även: Vikten av ett användarvänligt affärssystem

Vart ska du börja?

Börja med att samla information om de olika affärssystemen som finns på marknaden. Tänk efter vad som är viktigt för er, vilka funktioner är ett måste och vilka som ger er ett extra värde. Har ni kravlistor? Nyttja de som era checklistor och tveka inte att höra av er till oss om det är något som ni tycker saknas. Kolla igenom kravlistorna så att de är uppdaterade för hur företaget ser ut idag. Glöm inte heller bort att se över processer och rutiner som kan effektiviseras. Vad kan ni behöva ta hjälp med, behöver vissa delar anpassas eller är det ett standardiserat program ni letar efter?

Läs även: Byta affärssystem – hur vet du när de är dags? 

Vad är nästa steg?

Tänk igenom bytet av affärssystem så du och ditt företag får det som ni behöver. Är det supportavtal, en egen konsult eller något annat ni tänker på? Samla information om vad det är du efterfrågar och hur olika program passar. Glöm inte att tänka ur ett helhetsperspektiv, vad är det för affärssystem företaget behöver och inte endast specifika avdelningar. Tveka inte att boka en demo, kolla runt i systemet och passa på att fråga. Ta kontakt med oss om det är några frågor eller något du funderar på. Vi erbjuder olika lösningar och kan anpassa det på olika sätt som är värdefullt för ert företag. Läs mer på hemsidan och kolla över vad som är viktigt för ert företag så är du ett steg närmare.

Läs mer om våra olika lösningar på vår hemsida