Snabba tillväxtfaser kan yttra sig på olika sätt hos olika företag. För en del företag kan en snabb ökning i försäljning visa problem vid orderhanteringen. För andra företag kan det vara de interna systemen, som vid ökad belastning, inte längre fungerar med integrerade IT-system. Oavsett vilket det första tecknet på att ni växer är, kommer svaret bli att skapa en förändring. De går inte att agera enligt business as usual när förutsättningarna kring företaget har förändrats. Om ni vill fortsätta växa kräver det flexibilitet och en vilja att tänka nytt.

Omfamna systematisering

Nästan varje tillväxthistoria har involverat någon form av systematisering för att förnya företagets affärsprocesser. Det blir en naturlig del av arbetet när det existerande tillvägagångssättet inte längre är effektivt. Det är svårt att med hemmabyggda tillväxtstrategier nå toppen, det kommer vid någon tidpunkt inte längre vara möjligt att hålla takten. För att bygga för framtiden behöver ni ha en teknisk miljö som stödjer er tillväxt.

Använd bakslag som ett facit

Se era ”bakslag” som en del av tillväxtresan. Det ger er facit på vart ni bör lägga energin för att förändra. Är det leveranserna som felar eller har ni begränsade resurser i er produktion för att hantera den ökade efterfrågan? Oavsett vad, bli inte avskräckta, utan ta det som ett tillfälle att se över ert nuvarande arbetssätt och hur ni bättre ska arbeta fram över. Såsom ni alltid har arbetat, är det optimalt utifrån era förutsättningar idag?

Var öppna för nya tankar och nytt ledarskap

I tider av förändring bör även ledarskapet och arbetssättet ses över och ifrågasättas. Många gånger är det aktuellt att se över kompetensen inom företaget. Nya arbetssätt och nya system kan kräva nya medarbetare och ny kunskap. Det kan också vara gynnsamt att skaffa djupare kunskap inom era befintliga områden för att behålla er konkurrenskraft.

Det viktigaste är ändå att få med sig de som redan arbetar på företaget. Involvera dem. Gör dem medvetna om att förändring är nödvändig. Få medarbetarna på företaget att omfamna förändringarna, inte motarbeta dem.

Det går att förlita sig på teknik

Att sälja, följa upp, spåra transaktioner och marknadsföra företaget är grundläggande pelare i framgångsrika tillväxtföretag. Det är ofta dessa affärsområden som växer ur befintliga affärssystem. Därav är molnbaserade lösningar ett bra alternativ för att enklare skala affärssystemen och användningen, upp och ner. Beroende på hur verksamhetsbehoven utvecklas hanteras systemen därefter.

Tekniken är nyckeln när verksamhetsprocesser ska centraliseras. Tekniken behövs för att identifiera processer som är i behov av effektivisering. För att mäta, få mer gjort med samma antal personer och för att konkurrensmässigt hänga med. Så att från början tänka flexibla affärslösningar när tillväxten tar fart är en bra idé.

Det här blogginlägget är inspirerat av Microsofts blogg om molntjänster. Tankarna i det här inlägget kan appliceras på företag i olika branscher, där tekniken faktiskt är lösningen på själva problemet.

Behöver ni prata intelligenta affärssystem? Vi hjälper er gärna.

NAV MyWay

NAVsmart