”Golden EDI hjälper företag att uppfylla ställda EDI krav med dess stora komplexitet genom att leverera en lättimplementerad och kostnadseffektiv tjänst”

Vi vet att allt fler kunder efterfrågar elektroniska fakturor. Den svenska regeringen diskuterar att införa lagkrav på e-fakturering till offentlig sektor 2019 och elektronisk fakturering växer. Även om er kund inte verkar inom den offentliga sektorn är det tydligt i vilken riktning utvecklingen går. Kanske upplever ni redan nu en ökad efterfrågan på elektroniska fakturor? Om inte, är det förmodligen bara en tidsfråga innan ni gör det. I värsta fall kan icke uppfyllda EDI krav resultera i att ni inte längre har möjlighet att vara med och fightas om de stora affärerna.

Att fakturera elektroniskt är ett naturligt steg i processen att digitalisera företag, myndigheter eller andra organisationer. En av anledningarna till att det på regeringsnivå diskuteras om att prioritera e-fakturering är att Sverige inte ska hamna efter i den digitala utvecklingen. För oss företag, ur vårt perspektiv, handlar digitaliseringen om att skapa förutsättningar att konkurrera på en stenhård marknad samt att spara både pengar och tid.

Elektroniska fakturor

Vi pratar om elektroniska fakturor. Vad är det egentligen? En elektronisk faktura är ett dokument (faktura) som skickas från ert affärssystem, i elektronisk form, till ett annat affärssystem. En elektronisk faktura är inte samma sak som en PDF-faktura eftersom PDF-faktura kräver manuell hantering. En elektronisk faktura tolkas direkt in i ert system och det fungerar per automatik. Det här sker inte helt magiskt utan vi behöver en tjänst som hjälper oss att översätta det som finns i ert system (er kundfaktura) till ett dokument i mottagarens system (en leverantörsfaktura). Bryggan där emellan måste bestå av någonting. En tjänst helt enkelt. Ni behöver inte förstå de tekniska detaljerna men ni behöver förstå resultatet. Resultatet blir ett automatiserat EDI-flöde vilket ger er förutsättningar att fortsätta fightas om de stora affärerna genom att uppfylla de EDI-krav som ställs. Det ger er också en stor fördel med tanke på all tid ni kommer att spara.

Golden EDI

Vad vore det här problemet om vi inte samtidigt kunde ge er en lösning? Golden EDI är tjänsten som hjälper till med er elektroniska fakturering. Här levereras funktionaliteten paketerad i en nyckelfärdig lösning som gör att ni snabbt kommer igång med att skicka e-fakturor till de som vill ha det. Men det är inget krav, ni väljer själva när ni vill börja använda tjänsten och till vilka ni vill skicka elektroniskt. Vill era kunder fortfarande ha PDF eller pappersfakturor fungerar det också bra. Golden EDI hjälper till med effektiviseringen av er värdekedja och uppfyller de EDI-krav som ställs. Lösningen integreras smidigt i Dynamics NAV och ni får möjligheten att utnyttja er affärslösning på ett smartare sätt.

Vill ni veta mer om Golden EDI? Ni kan ladda ner en broschyr om produkten här eller kontakta oss för mer information. Vi vill även flagga för att vi den 18/4 kl.13.30-15.00 kommer ha en kostnadsfri webbdemo som visar hur tjänsten Golden EDI kan fungera i era system. Mer information kommer att komma men ni kan anmäla er redan nu.