Företag digitaliseras. Tekniska lösningar får på allt fler arbetsplatser möjlighet att organisera upp och ersätta tröga manuella arbetsprocesser. Bransch efter bransch försöker hitta sin väg att utnyttja digitaliseringen på rätt sätt. Att digitalisera innebär att tänka nytt. Förändra sina arbetsprocesser och se nya möjligheter. Det kräver arbete men det mynnar förhoppningsvis ut i en effektivare verksamhet.

Tekniska, smarta lösningar ska få ihop människor, information, olika system och kunder på ett bra sätt. Det vi vill undvika är att det spiller över i svårhanterliga tekniska lösningar som innebär överdrivet krånglande. Målet är att med enkla medel förändra hur företag arbetar och förändringen ska implementeras på ett smart sätt. Det här är tanken med Microsofts affärslösning Dynamics 365. Att göra det enkelt för varje företag och varje affärsfunktion – att förändra och förbättra sättet de arbetar på.

Möjligheten finns att börja smått och addera den funktionalitet ni behöver. På det sätt ni behöver. Börja med appar för specifika processer, roller eller branscher för att lösa de problem ni har just nu. Utveckla er lösning i takt med att er verksamhet utvecklas. Det är möjligt att sammanföra ERP-system med CRM-system och på så vis få rätt information om er kund eller information som är viktig för att ta interna beslut.

Koppla sedan på fler applikationer som är utvecklade av partners och godkända för att användas i Microsofts D365-lösning. Här skapar vi en helt unik lösning med enkla medel. Vi på NAB har börjat app-utvecklingen till D365 när vi utvecklade TRAMA. 

Artificiell intelligens

Microsoft arbetar med att utveckla AI för att ta nästa steg. Att på ett bra sätt använda den nya tekniken i sina affärslösningar. I Dynamics 365 ligger fokus på att AI ska ge kunden ett högt värde, vilket innebär att hantera komplexa scenarion och leverera det på ett enkelt och användarvänligt sätt. För att göra det behöver AI-teknologin hantera existerande affärsscenarion och anpassa det till era unika processer, system och information. Värdefulla insikter som bygger på artificiell intelligens och Microsoft Cloud.

Det här är ambitionen framöver. Att kunna erbjuda lösningar som är enkla, smarta och anpassade efter företagets egna behov och förändring. Är ni nyfikna på Dynamics 365? Har ni frågor eller funderingar? Kontakta oss, så försöker vi svara på era frågor.

Kontakta oss