Medan många företag eftersträvar en företagskultur där digitala samarbetsverktyg fungerar som en självklar del av det dagliga arbetet, finns det fortfarande de som är tveksamma till om kostnaden för de nya verktygen är värd investeringen. Gammal teknik kan fungera som en bromskloss för medarbetare, avdelningar och den kunskapsspridning som finns inom organisationen. Med kass teknik hamnar de olika delarna långt ifrån varandra, särskilt om ni har en organisation som finns på olika geografiska platser. De som fattar besluten ställs alltid inför frågan om investeringen för nya lösningar är värd de resurser, pengar och arbete som läggs ner på den. Kommer investeringen att löna sig i längden?

Är ni ett av de företagen som undrar? Ni har hört  talas om flexibla lösningar som möjliggör produktivitet inom företaget. Kommer ni tjäna mer om ni investerar i en ny IT-lösning som hjälper er med samarbete och produktivitet? Det är en relevant fråga. Här kan ni ta del av en ny rapport från Dimension Data där 580 IT-chefer, ansvariga för IT-projekt, utvecklingsansvariga samt 320 affärsansvariga från olika branscher och från 15 olika länder besvarade hur de upplever resultatet efter att de implementerat ny teknik. Det som undersöktes var digitala samarbetsverktyg såsom verktyg för dokumentdelning/hantering, sociala plattformar samt andra metoder som kopplar samman medarbetare från olika avdelningar. Resultatet innebar både förväntade och förvånande fördelar. I rapporten som kallas Connect Enterprise Report, 2016 var nedanstående tre punkter prioriterade vid implementeringen, företagen ville uppnå följande:

1) de ville öka produktiviteten hos varje anställd.

2) de ville förbättra försäljningen och intäkterna.

3) de ville påskynda sitt beslutsfattande.

För majoriteten av de som tillfrågades uppfylldes samtliga av de tre målen.

  • 68% menade att samarbetsverktyget motsvarade de förväntningar som fanns för att förbättra varje enskild anställds produktivitet, medan 16% menade att de till och med överskred förväntningarna de hade.
  • 62% sa att förväntningarna på att öka försäljningen och intäkterna hade uppfyllts. Här tyckte även 20% av de tillfrågade att resultatet överskred de förväntningar som fanns.
  • 72% menade att med hjälp av den nya tekniken påskyndades deras beslutsfattande och ytterligare 13% tyckte att resultatet överskred deras förväntningar.

I rapporten framkom också fler fördelar som följde av samarbeten mellan avdelningar. Här fanns punkter som att affärsprocesserna blev effektivare och kundservicen blev bättre.

När allt fler fokuserar på sin digitala transformation med målet att förbättra affärsprocesser, få bättre och mer hållbara kundrelationer samtidigt som det dyker upp nya sätt att tjäna pengar, så spelar samarbetet inom organisationen en allt större roll. Så, för att besvara frågan i rubriken till det här inlägget.

Digitala samarbetsverktyg – gör det att du tjänar mer?
Ja, det gör det. I alla fall om du får tro den här artikeln.

Vill ni läsa hela artikeln så hittar ni den här