Lagerstyrning och lagervärdering.

Korrekta lagervärden är otroligt viktigt för er som har en verksamhet som innefattar lager. Lagret bör stämmas av regelbundet och lagersaldot ska återspegla det som finns i det fysiska lagret. Utifrån vad systemet redovisar fattas beslut om inköp, order och leveranser. Lagret ska även redovisa summan för det kapital som ligger bundet i ert lager. Trots värdet av att ha ett korrekt lager, hanterar många företag de här delarna på helt fel sätt. Det är inte ovanligt att företag gör manuella inventeringar med papper och penna. Lagret administreras i ett Excelark och resten hålls i huvudet.

Den här approachen är inte bara tidskrävande utan också väldigt kostsam. Det luriga när lagervärderingen baseras enbart på det arbete som utförts av personer med papper och penna, är att risken för de mänskliga felen ökar. Det kräver också kostsamma arbetstimmar för att utföra arbetet. Det kan bli dyrt i längden. Vilka kostnader går att bespara företag när vi väljer ett affärssystem anpassat för att hantera lagerverksamhet?

För mycket kapital uppbundet i lager

Tänk så här, ert system/er beräkning anger att det idag finns 20 enheter av en vara i lager. Den rekommenderade mängden för vad som ska finnas i lager är 50 enheter. Om vi tittar på verkligheten finns 40 enheter i det fysiska lagret. Dubbelt så många som ni tror. Ni köper hem 30 nya enheter för att ni vill säkra upp att 50 enheter finns. På grund av det felaktigt angivna värdet finns nu 20 extra enheter i lager. Ni har nu bundit upp stora summor i lagervaror som inte behövs. När ni binder upp kapital i lagervaror minskar mängden likvida medel som skulle kunna användas på annat i organisationen. Det gör att era investeringsmöjligheter minskar.

Kostnad för arbetskraften

Låt säga att ni får in en beställning på en vara, ert system/er beräkning anger att det finns en styck av varan i lager. Lagerpersonalen letar. Lagerpersonalen går igenom hela lagret eftersom de inte hittar rätt till beställningen. Slutligen visar det sig att varan är slut. Innan de kommit fram till att varan är slut, har de även involverat sin ”handledare” i sökandet. Det går inte att bortse från de arbetskostnader det resulterar i när personalen behöver reda ut felaktiga saldon. För en lagerverksamhet är det extra viktigt att lagerarbetarna använder sin tid effektivt.

Kostnader för tappade kunder

Vi vet att misstag inom lagerhanteringen leder till missade affärer. De missade affärerna kan skada er relation med både nya och befintliga kunder. Om systemet visar att varorna finns i lager men i själva verket är varorna slutsålda, går det inte att leverera kundernas beställningar. I en del fall är kunderna villiga att vänta tills varan finns i lager igen men i andra fall kommer de avbeställa sin order och vända sig till någon annan. Om det här händer regelbundet kommer det helt klart skada företagets rykte och den trovärdighet som varumärket har.

Vad kan ni göra?

För att motverka felaktigheter i lagerhanteringen bör företag investera i ett stabilt och välbeprövat affärssystem som har rätt funktionalitet för lagerhantering. Det är hög tid att låta digitala lösningar ersätta papper och penna. Med nya avancerade system kommer felen att minska betydligt. När felen sjunker kommer ni att bli effektivare och ni besparas onödiga kostnader. Om affärssystemet implementeras och används på ett korrekt sätt kommer systemet ge er information som både ni och era kunder kan lita på.

Vill ni ha hjälp med er lagerhantering eller har ni något annat som behöver förbättras? Vi hjälper gärna till.

Branscher