Dra fördel av ny teknologi för att lösa gamla produktionsproblem

Producerande företag strävar dagligen efter att skapa så effektiva produktionsprocesser som möjligt. Det är ett ständigt pågående arbete när det kommer till att minimera produktionsstopp, spill eller att komma till rätta med ineffektiva processer. Ofta försöker organisationer lösa problemet genom att göra enstaka förbättringar på enskilda delar inom själva produktionen.

Anledningen till att stora förbättringar inte sker som ett helhetsgrepp är att det finns en skillnad i mognadsgrad över de olika tekniska processerna/delarna av verksamheten men också att det kräver ett mycket större arbete vilket innefattar en mycket högre kostnad. Om vi får tro den här artikeln så är det ändå viktigt att investera i en lösning som kan hantera nya aspekter, ta er till nästa nivå. Som att till exempel prognostisera kundernas beteende över året eller en längre tidsperiod.

Enligt artikeln är nyckeln till framgångsrik förändring att på ett konsekvent sätt utnyttja tekniken för att sammanföra produktionen med prediktiv analys, logistiska funktioner samt kundens behov och efterfrågan. Istället för att plocka funktionalitet från olika håll och system, finns det mycket att vinna på att konsolidera plattformar och funktioner så att de är integrerade inom samma lösning. De producerande företag som väljer att arbeta enligt modellen ovan, har större förutsättningar att dynamiskt anpassa verksamheten efter förändringar inom företaget, på marknaden eller efter kundernas förändrade beteende.

Hitta en lösning som rår på ineffektivitet

De som arbetar med en producerande verksamhet har ett grundläggande behov av att veta hur produktionen går till och hur lång tid produktionsprocessen tar. Det är återkommande att företag underskattar hur mycket tid/effektivitet de kan vinna genom att ha en bättre plattform att utgå från.

Om ni lyckas att beskriva och visualisera utfallet av produktionen i realtid, korrelera det med data från försäljning och annan information från leveranskedjan så har ni kommit långt. Här avslöjas hur ni fördelar era resurser och vilka områden inom produktions- och leveranskedjan som är kostsamma. Fler datakällor och djupare analys kan hjälpa er att upptäcka möjligheter för värdeskapande aktiviteter runt er produkt som kan erbjudas era kunder.

Genom att integrera IoT (Internet of Things) får ni hjälp att tyda mönster. Företag kan då upptäcka, felsöka och avsätta resurser för att tidigt agera strategiskt. Det gör att företagen vinner en helt ny förståelse för sin verksamhet samt hur den fungerar över veckor, månader och år. Det som sker är att organisationen kommer förflytta sina insatser till ett mer proaktivt arbete. Istället för att bara reagera på omvärlden kan ni idag agera i ett tidigt stadie. Ett smartare sätt att arbeta helt enkelt. Det kommer generera högre marginaler i det långa loppet.

Men, den största källan till lönsamhet är våra kunder. Därav behöver vi förstärka vår relation till kunderna. Producerande företag kan bygga förtroende genom att synliggöra processen för sin kund och arbeta proaktivt. Det skulle kunna vara att förvarna kunden om förseningar, att i tid erbjuda service på era produkter eller rekommendera en ny produkt som skulle passa för er kund.

Det är svårt att helt tänka om i en organisation som länge har arbetat på ett särskilt sätt. Ändra på viktiga processer och ett inarbetat mindset. Det kräver stort jobb och ett hårt arbete. Fast när en väl är där, så är det värt hela resan. Vi hjälper dig gärna att utveckla din verksamhet, skapa effektivare flöden och smartare analyser eller uppföljning om du arbetar inom produktion. Hör av er till oss, så kan vi prata mer 0470-53 00 00.

Läs den artikel som det här inlägget inspirerats av.