Taxi Stockholm 15 00 00 AB är moderbolaget i koncernen Taxi Stockholm som också innefattar taxibolagen Taxi Ekerö, Taxi Värmdö, Sveataxi Norrbotten och Sveataxi Skåne. Dessa bolag bildar tillsammans med 100 andra taxibolag från norr till söder nätverket Svea Taxiallians. Taxi Stockholm ägs av en medlemsförening, Taxi trafikförening upa, med 900 medlemmar som också är åkare under varumärket Taxi Stockholm.

Samarbetet kring Dynamics NAV med NAB Solutions och Taxi Stockholm-koncernen påbörjades i oktober 2015 då man implementerade ett nytt affärssystem för att förbättra kapaciteten att genomföra den stora mängd transaktioner som görs varje dag. De över 20 000 resorna dagligen ska efterbehandlas i avräkning både mot kunder och medlemmar. Man valde Dynamics NAV med anledning av systemets flexibilitet och möjlighet att anpassa till den egna verksamheten. NAV kan också uppgraderas kontinuerligt och ger därför möjlighet för koncernen att ständigt utvecklas tekniskt.

NAV hanterar över 50 av Taxi Stockholms integrationer automatiskt. Det är integrationer både mot interna system så väl som mot leverantörer och samarbetspartners. Det sker med blandad teknik där både filintegrationer och WebService-anrop används.

Med hjälp av NAB Solutions egen funktionalitet Externa System är NAV master över olika register för exempelvis kunder, förare och fordon vilket gör att Taxi Stockholms övriga system kan hållas uppdaterade. Det sker med bara någon minuts fördröjning efter att förändringen skett i NAV.

NAV tar emot kvitton från Taxi Stockholms cirka 1600 bilar samtidigt som systemet hämtar alla beställningar som läggs in i bokningssystemet. Datat som hämtas behandlas på olika sätt och genererar slutligen bokföringen. Här hanteras över 10 000 kundfakturor per månad samt en sammanställd avräkning till vardera av de 900 åkerierna som är anslutna till Taxi Stockholm. Allt det här sker integrerat med kontoplanen och bokföringen skapas i realtid. Ett annat exempel som effektiviserar Taxi Stockholms verksamhet är NAVs möjlighet att hjälpa till med den automatiska inläsningen av kostnadsfiler som Taxi Stockholms leverantörer skickar löpande vilka senare ska belasta åkaren.

Många av Taxi Stockholms processer görs delvis eller helt i NAV. Det kan gälla reklamationshantering, kundservice, matchning av inbetalningar eller montering av utrustning i bilar som sköts med hjälp av affärssystemet. I en transaktionsintensiv verksamhet som Taxi Stockholm bedriver ställs höga krav på prestanda och det stora antalet transaktioner kan vara en utmaning att hantera. Det goda samarbetet mellan NAB Solutions och Taxi Stockholms egen IT-avdelning gör att arbetet har lyckats väl trots över 100 000 transaktioner per dag. Dynamics NAV hjälper numer Taxi Stockholm att på ett effektivt och lönsamt sätt hantera sin dagliga verksamhet