Det pratas om CRM.

Customer Relationship Management. Vad är det för något egentligen? Vad är nyttan med ett CRM-system? Kan det kopplas med Dynamics NAV 2016?

CRM eller Customer Relationship Management, är det som fler företag pratar om och fler företag behöver. Om det skulle översättas slarvigt till svenska kan det kallas kundrelations-system. Ett CRM samlar värdefull information om ett företags kundbank vilken används för att möta kunder på bästa sätt. Fokus när ett CRM-system används är att uppnå kundtillfredsställelse, det sker via smart insamling av data kring kunderna. Informationen används vidare för att skapa smart marknadsföring, försäljning och service som är direkt anpassad efter kunden. Nyttan i att behålla en kund för att de erbjuds bäst service, kan vara bra mycket högre än priset ett företag betalar när de investerar i ett CRM-system. Det är trots allt kostsamt att förlita sig på att alltid hitta nya kunder när dina befintliga kunder är lika värdefulla.

CRM når sin fulla potential om det integreras med ett ERP-system. Det blir ganska naturligt. ERP, Enterprise resource planning, är det verktyget som hjälper företag med informationshanteringen vad gäller styrning och administration. ERP-system är uppbyggt av olika moduler t. ex. reskontror, redovisning, resursplanering. Microsoft Dynamics NAV, det är ett ERP-system. Vid integrering av de här två affärssystemen, CRM och Dynamics NAV, täcker företag en stor del av den information som behövs för att kunna driva ett företag effektivt och målmedvetet framåt. CRM kan hjälpa företag att automatisera affärsprocesser, det kan i längden generera avkastning på investeringar genom automatiseringar av marknadsföring och säljstöd.

 

CRM Online och Dynamics NAV 2016.

I Dynamics NAV 2016 togs ett stort kliv framåt vad gäller användarvänligheten när systemen integreras. Det går att ansluta CRM smidigt till Dynamics NAV 2016 och gå emellan produkterna utan att behöva gå ur den ena för att komma till den andra. Att behöva gå emellan produkter betyder ofta dubbelarbete och tar onödig tid. Direkt från rollcentret i Dynamics NAV 2016 finns CRM. Programmen synkroniseras automatiskt vilket sparar tid och det blir inte dubbla uppgifter. Data som finns i det ena systemet nås också ifrån det andra. Som ett exempel så skapas försäljningsordern i CRM och flyttas därefter över till Dynamics NAV 2016 för att färdigställas samt bokföras. I tidigare versioner kan hanteringen tyckas varit krånglig min i Dynamics NAV 2016 kommer hanteringen att underlätta för många användare som i förlängningen bidrar till att bygga starka relationer med sina kunder.