Går ni i tankar om att byta affärssystem? Hur vet ni när det är dags? Det pratas mycket om digitalisering i olika branscher men gäller det för er? Ofta märks det tydligt i verksamheten när affärssystemet inte längre hanterar ert dagliga arbete men om ni skulle vara tveksamma finns det exempel som visar när det är dags att byta. Vi har skrivit om det här tidigare men det är värt att ta upp igen. Här är fem punkter som visar när ni vuxit ur ert nuvarande system.

Företaget växer snabbare än systemet hanterar

Företaget växer, ni har introducerat nya produkter, utvidgat er tillverknings- eller distributionskedja. Ni har gjort förändringar i verksamheten som resulterar i nya behov som skiljer sig från de ni haft tidigare. Det ställs högre krav på planering, lageröverföring eller annat nytt i verksamheten. Om ni entrar nya marknader kanske systemet inte längre uppfyller de lagkrav som ställs i er nya bransch. Om det här är systembegränsningar som hindrar er från utvecklas så är det absolut dags att byta till ett nytt affärssystem.

Trögt system med långa svarstider

När ert affärssystem snarare krånglar till och försvårar ert arbete än att stödja och underlätta det, då vet ni att det är dags att byta. Ett affärssystem som är trögt att arbeta i, med långa svarstider, som ger er daglig huvudvärk. Det ska inte vara det huvudsakliga stödet i er dagliga verksamhet.

Ett system som blir dyrt i längden

Använder ni ett så pass gammalt system att programvaran inte längre stöds? Då kommer driftkostnaden säkerligen bara bli dyrare och dyrare med allt underhållsarbete som krävs. Att behöva hitta tillfälliga lösningar för att ta sig runt det verkliga problemet, ett föråldrat affärssystem, kommer bara leda till tråkiga kostnader i längden. Kanske är det ett molnbaserat affärssystem som kommer att fungera bäst för er?

Läs också: Fördelarna med ett affärssystem i molnet
Läs också: Styr verksamheten från molnet

Modern (och självklar) funktionalitet saknas

Business Intelligence – finns möjligheten till intelligent uppföljning i ert affärssystem idag? Uppföljning är en viktig del för att mäta och följa upp olika affärsområden i verksamheten, funktionalitet som bara blir viktigare och viktigare för företagare. Finns rätt verktyg för att ni ska kunna arbeta effektivt? Om du vet att den funktionalitet ni efterfrågar är möjlig att få, men av någon anledning inte finns i era system idag, ska du se till att skaffa den funktionalitet ni betalat för. Annars är det dags att byta.

Läs också: Därför bör du ha ett beslutstödsverktyg

Flexibilitet och tillgänglighet

Idag är det allt viktigare att välja flexibla affärssystem. Flexibilitet och tillgänglighet innefattar flera olika saker. Dels att ha möjlighet att arbeta från olika platser, enheter och vid olika tidpunkter. Det innebär också att systemet ska vara lättarbetat och dynamiskt. Att det kan anpassas efter era förändrade omständigheter. Om det inte är möjligt, så är det en indikation på att det börjar bli dags att byta. Ert system kommer knappast att bli mer följsamt om ett år eller två.

Det här är ett par exempel. Det finns många andra anledningar till att det börjar bli dags att byta system. Men oavsett vad, så välj ett affärssystem som ni har möjlighet att växa i. Investera inte i ett affärssystem som ni ändå behöver byta om ett par år, om ni skulle fortsätta att växa i samma takt som idag.

Läs också: Tankar till företag som växer