Att uppgradera affärssystemet. Kanske associeras tanken på en uppgradering med tidskrävande arbete och omständliga processer, något du gärna skjuter framför dig. Faktum är att med jämna mellanrum uppgradera affärssystemet ger en mängd fördelar. Ett affärssystem är ett nav av information och att hålla systemet fräscht är, oavsett om företag tycker det är roligt eller inte, nödvändigt för att rusta upp inför företagets framtida verksamhet. I en ökad digitaliserad värld så är förändringarna snabba, att vänta, kan betyda att hamna efter. Ni som företag vill självklart inte få ut mindre värde av en produkt än vad konkurrenterna får. Det kan bli konsekvensen om du sitter för länge i gammal teknik och gamla versioner. Dina konkurrenter kommer dra nytta av delar i affärssystemet som du inte har.

Företag som levererar affärssystem lägger mycket pengar på produktutveckling. Produktutveckling gör att leverantörer kan erbjuda kunder nya eller förbättrade funktioner, anpassa systemet efter nya lagar och regler samt fixa eventuella buggar. Totalen av förbättringarna kommer bidra till en effektivare och smidigare ekonomihantering. För tid är pengar. Förbättrad funktionalitet, smidighet och effektivitet hjälper företagare att få mer tid över till att fokusera på andra saker. Produktivitet och planer för verksamheten. En del företag kan uppleva uppgraderingar som krångliga och tidskrävande och ibland är det också vara så. I de fallen ligger det alltid en anledning bakom. Det skulle kunna bero på att där finns andra integrationer kopplade till affärssystemet eller att det var länge sedan systemet senast uppgraderades. När företag har väntat allt för länge på att uppgradera blir steget mellan versionerna väldigt stort, det gör att processen blir längre. En annan anledning kan vara att det ligger avancerade kundanpassningar bakom och för att säkerställa dessa kan uppgraderingen upplevas omfattande. En lösning blir att inte vänta för länge med att uppgradera affärssystemet, det kommer göra att processen varken blir lika lång eller omfattande.

I Dynamics NAV 2016 skedde en mängd förbättringar som kan göra det intressant att uppgradera. Jag tänkte lista ett par av dem nedan, i det här inlägget kommer de första tre sakerna. I nästa inlägg kommer ytterligare fem punkter som vi kan lyfta med Dynamics NAV 2016.

Involvera fler medarbetare i Dynamics NAV 2016 med Windows-klient, webb-klient eller telefon.
Vid en uppgradering till Dynamics NAV 2016 är inte längre plats eller val av enhet ett hinder för att ni ska kunna arbeta i systemet. Möjligheten att involvera fler användare ökar i samband med att flexibiliteten till att själv välja vilken plats och enhet du som användare arbetar ifrån ökar. Ska du arbeta via  telefonen, en padda eller en vanlig klient? Välj själv som användare! Ditt arbetssätt styr hur du kan arbeta utefter vad som passar dig bäst. Ni får all funktionalitet utan att investera i komplexa anpassningar eller avancerad teknik. Välj ditt alternativ i Microsofts moln, Azure.

Förbättra ert beslutsfattande
I Dynamics 2016 kom ett mer kraftfullt verktyg i PowerBI som ska öka uppföljningen av verksamhetens data. Den direkta insikten i verksamhetens nyckeltal ger underlag för att fatta välgrundade beslut. Utförlig information ligger till grund för att strategiskt kunna planera verksamheten och nå era mål framöver. I Dynamics NAV 2016 kan du ansluta direkt till Power BI-verktyget som är speciellt utformat för små till medelstora företag och de som arbetar i det. PowerBI ger uppgifter om kunder, försäljningen och verksamhetens ekonomi. Kopplingen mellan Dynamics NAV och PowerBI gör att du alltid arbetar med aktuell information.

Gör det lättare att öka försäljningen
I senaste versionen av Dynamics NAV så är det ännu enklare att öka försäljningen, förbättra kundservicen samt effektivisera processen från order till betalning. Hur? Jo, genom den nära integrationen mellan Dynamics NAV och Dynamics CRM Online. Det finns inte längre någon gräns mellan affärssystemen, de vävs samman i ett helt integrerat arbetsflöde. Du får den informationen du behöver från den produkt du föredrar. Den sömlösa upplevelsen när du arbetar i de båda systemen gör det möjligt att öka försäljningen genom noggrannhet i orderläggningarna samtidigt och ni kommer minska tiden från att försäljningen görs till pengar genereras från kund. Arbetar ni i ett av systemen synkroniseras det direkt och uppdateras i ert andra system.

Ett effektivare arbetssätt är pengar. Tid är pengar. I nästa del listar vi fem andra fördelar med att uppgradera affärssystemet till senaste versionen.