För att skapa affärsmöjligheter som håller på längre sikt blir vikten av att hantera data om kunder och deras beteenden allt mer viktig. För att ge kunderna den bästa upplevelsen behöver vi veta mer om dem. Vad tycker kunden om produkten eller servicen vi erbjuder? Vad finns det för möjligheter att utöka relationen? Vilka andra möjligheter har kunden och vad erbjuder konkurrenterna vår kund? Företag blir därav mer intresserade av bra CRM-verktyg och det ställs högre krav på lagring och hantering av den ökade mängden viktig information.

Mitt inlägg baseras på en artikel IDG.se skrev om de utmaningar IT-avdelningar möter idag. Digitaliseringen skapar möjligheter för datainsamling men ställer även helt nya krav på att hantera den. Tillgängligheten på information, både internt och externt, ger upphov till nya affärsmodeller. För att möjliggöra de nya affärsmodellerna så faller IT-avdelningen in i en ny strategisk roll för att lösa uppgiften. Hur hanterar, lagrar och tillgängliggör vi informationen till rätt medarbetare vid rätt tillfälle? De som arbetar utanför IT-avdelningen kanske inte förstår komplexiteten i det nya sättet att arbeta eller är fullt lika medvetna om det arbete som krävs för att få det att fungera tillsammans med den övriga IT-miljön.

I artikeln listades ett par särskilda utmaningar som kanske även er IT-avdelning brottas med just nu.

Komplex informationshantering
Ingen nyhet. Förr lagrades och hanterades den information företag behövde i arkivskåp, okej det var ett tag sedan, men idag ska informationen fortfarande lagras men annorlunda. Lagringen ska ske på olika platser men samtidigt frigöras och finnas tillgänglig för våra nya affärsmodeller och vårt nya arbetssätt. Ofta behöver du inte all information på en gång, utan data ska förfinas, så du får informationen du behöver för rätt process eller system, i den stunden du behöver den.

Ny roll för IT-avdelningen
Enligt artikeln beskrivs IT-avdelningar historiskt sett varit optimerade för stabilitet och kostnadseffektivitet givet att små förändringar sker. Det gör att de ofta är sämre adapterade för det växande kravet på flexibilitet och skalbarhet.

Krav på ny kompetens
Om nya affärsmodeller involverar IT är det även naturligt att en större del av verksamheten ska fokusera på att involvera IT-avdelningen i sina processer. Att gå från en supportfunktion till att bli en viktig del i nya affärer är ett nytt grepp för många organisationer. Det kräver ett nytt sätt att tänka, ny teknik och ny kunskap, inte bara inom IT-området. Organisationen behöver tänka nytt inom samtliga områden. Det sker inte över en natt.

Hur kan företag ta sig dit?
Enligt artikeln på IDG.se så har Gartner, en organisation som driver forskning kring teknologi och IT, tagit fram en kunskapsmodell de kallar Bimodal IT. Den ska hjälpa företag i hur de kan omvandla sin kompetens och sina resurser för att klara av de nya utmaningarna. De menar att det är ett bra sätt att förbereda företagen inför framtiden. Tre av de punkterna som beskrivs bygga modellen är; att skapa en datastrategi, skapa en kompetensstrategi och bygga upp de bimodala kunskaperna. Vill ni läsa mer kan ni klicka på artikeln jag länkar till sist i det här inlägget. Det är även därifrån jag hämtat informationen till den här texten.

 

Källa