Förr

För endast 10-15 år sedan var affärssystemet fortfarande ett primärt bokföringssystem vars uppgift var att hålla ordning på redan genomförda händelser och transaktioner. Det användes för att förenkla avstämningen mot månadsbokslut och årsavslut. Det var helt enkelt enbart ett verktyg för uppföljning.

Idag

Affärssystemets utveckling har en stor betydelse för företagen och är idag en avgörande konkurrensfördel för att lyckas på en snabbt föränderlig marknad. I vår mer digitala tidsålder använd affärssystemet för att kunna planera, förutse och styra verksamhetens kommande händelser. Alltså är vi idag mer proaktiva och istället för att följa upp det som redan har hänt vill vi kunna förutse kommande händelser och trender.

Nya tekniker som BI, Big Data, och molnet blir allt vanligare. Man vill ha webbaserade lösningar som går att komma igång med på endast ett fåtal minuter. Genom att utnyttja den nya tekniken har företagen stor potential till att utvecklas och förbättras genom att dra nytta av den digitala och molnbaserade världen. Däremot de som sitter kvar med gamla affärssystem får svårt att följa med i utvecklingen och kunna konkurrera på marknaden.

Framtiden

Det är ingen som kan spå in i framtiden men som trenderna än så länge visar är det de flexibla affärssystemen som kommer att dominera de kommande åren. Att kunna förändra systemet utan att behöva konsulttjänster eftersöks mer och mer av kunderna och kommer med stor sannolikhet att öka i framtiden. Även nischfunktionalitet i form av molnapplikationer gör att det går att anpassa systemet utan att behöva röra källkoden blir allt mer populärt.

Det är spännande att spåna om vad som kommer ske i framtiden och affärssystemet har en viktig roll i de förändringar som kommer. Det kommer öppna upp många nya möjligheter som det gäller att utnyttja och ta vara på. Bli en vinnare och börja redan idag!