Ditt företag har möjlighet att växa bortom alla gränser, men klarar verkligen ditt affärssystem det? Med hjälp av duktiga medarbetare och en utökad produktlinje kan du utveckla ditt företag  och få det att växa men det sätter även stor press på ditt affärssystem. Se till att ditt system inte hindrar tillväxten utan istället stöttar företagets utveckling. Följ dessa fyra enkla steg för att lyckas.

1. Förenkla affärsprocesser

När de mest enkla arbetsuppgifterna som fakturering och månadsbokslut tar flera timmar att slutföra måste återkommande uppgifter automatiseras och försäljningskedjan effektiviseras för att frigöra mer tid för viktigare saker.

Se även: Hur gränssnittet i Dynamics NAV 2015 förenklar ditt dagliga arbete 

 

2. Förändra ert arbetssätt

Den traditionella arbetsplatsen är inte så traditionell längre och allt fler medarbetare arbetar på resande fot eller hemifrån. Därför är det viktigt att kunna samarbeta med sina kollegor även när man befinner sig utanför kontoret. Genom att ha möjlighet att dela information med andra och kunna kommunicera på ett enkelt sätt möjliggör det att upprätthålla ett nära samarbete och utnyttja de dötider som lätt uppstår vid resor. Se till att använda teknik som underlättar för de anställda att kunna vara effektiva och arbeta där de befinner sig.

Se även: Flexibiliteten i ditt ERP-system blir allt viktigare

 

3. Fokusera på rätt saker

Istället för att fokusera vad som ”alltid har fungerat” är det dags att fokusera på framtiden och vad det är som krävs för att följa med i utvecklingen och inte hamna på efterkälke. Skjut inte upp affärer utan se till att övervinna de begränsningar som håller tillbaka tillväxten. Använd därför teknik som hjälper företaget att fokusera på rätt saker, bli mer effektiva och kunna ta beslut som baseras på företagets data.

Se även: Förvandla företagsdata till företagsinsikt

 

4. Uppnå intern kontroll

När många arbetsuppgifter sker manuellt är även risken för fel större och möjligheten till uppföljning är mer eller mindre omöjligt. Att exempelvis godkänna en order utan ett korrekt arbetsflöde är en stor risk för företaget. Se till att ha full kontroll på alla arbetsprocesser i företaget med möjlighet till snabb uppföljning.

Se även: Hantera ekonomin i hela organisationen

Tipsa en vän