Metodiken stor del i Öresundsbrons lyckade uppgradering!

Metodiken stor del i Öresundsbrons lyckade uppgradering!

Öresundsbron – vägen över sundet

Öresundsbron är ett dansk-svenskt bolag vars uppdrag är att äga och driva Öresundsbron. Öresundsbron består av en bro, en tunnel och ön Peberholm. Företaget består av ungefär 200 personer, som arbetar för att skapa en säker och effektiv förbindelse mellan Sverige och Danmark (info från Öresundsbrons hemsida). Våren 2017 startade NAB och Öresundsbron sitt samarbete för att uppgradera Öresundsbrons dåvarande version av NAV till NAV 2017.

Projektåret i korthet

Projektet drog igång i maj 2017 och NAB startade upp med en förstudie och en analys av projektet. Under sommaren fortlöpte arbetet med den tekniska förberedelsen och skripten som skrevs för kodmergen. Under sensommaren lyftes sedan koden från Öresundsbrons gamla version till NAV 2017 och  hösten innebar bland annat mycket fokus på utbildning, förberedelser i produktionsmiljön och olika testcase.

Efter julledigheten i januari 2018 klev projektet in i en mer detaljerad planering inför driftsättningen, här säkerställdes integrationer, produktionsmiljöer och det tekniska nätverket. I mars var det verkliga Go live-tillfället planerat och den 12 mars 2018 var första dagen för Öresundsbron att arbeta i NAV 2017. Enligt Carolina Edvinsson som var projektledare från NAB:s sida var driftsättningen lyckad, till stor del tack vare att Öresundsbron testat mycket. Det fanns även en detaljerad driftsättningsplan och ett gott samarbete under uppgraderingshelgen mellan NAB, Öresundsbron och externa parter vilka var inblandade i integrationerna med Dynamics NAV.

En Iterativ projektmetodik värdefullt i stora projekt

Projektledaren från Öresundsbron, Hans Arvidsson, menar också att projektet fungerade väldigt väl. Han förklarar att det var mycket en förtjänst av personerna som var involverade men också tack vare den iterativa projektmetodiken de arbetade efter. Johan Niedomysl konsult från NAB och Jonas Svensson utvecklare från NAB är eniga med Hans. Jonas menar att den Iterativa projektmetodiken hjälper till att hålla tempot uppe i så här stora projekt medan Johan konstaterar fördelen med att ha flera delmål längs vägen istället för endast ett stort slutmål.

I det här projektet arbetade NAB enligt en Iterativ projektmetodik vilket bygger på att projektet delas upp i etapper för att fokusera perioden mot utvalda etappmål. Målen sätts upp i början av månaden och under månaden arbetar gruppen gemensamt för att klara etappmålen. Dessa etappmål ska leda fram till det stora slutmålet, som i det här fallet var en uppgradering. Men de mindre målen hjälper till att hålla fokus på vägen. Projektteamet frågar sig själva varje månad; Vad behöver vi göra den här månaden för ett nå vårt slutmål enligt tidsplan?

För att lyckas med det här krävs tätare avstämningar och att de i projektet hela tiden arbetar med sitt team, de som ingår i projektet. Hur kan de förbättra sitt arbetssätt för att nå målet i rätt tid men också få så bra resultat som möjligt.

Vill du läsa mer om hur projektåret gick till och hur projektmetodiken uppfattades av de som arbetade i projektet? Ladda då ner hela referenscaset nedan.

Nice læsning!

Öresundsbron - referenscase

Ladda ner här!

Sundström Safety

Sundström Safety

Starten

Sundström Safety har använt Dynamics NAV sedan 2001. Den version som företaget använde var inte uppbyggt och anpassat för att hantera den arbetsprocess de använder idag. Man saknade kontinuerlig utbildning av användare, ville få bättre kontroll på sitt lager, strukturera upp anläggningsregister samt kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

Lösningen blev en uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2013. Sundström Safety gjorde en nystart med en helt ny databas och fick på så vis naturligt bort inaktuell data. Det skedde stora förändringar i lagerhanteringen, man organiserade upp lager och lagerplatser på ett nytt sätt för att få ett enklare och effektivare arbetsflöde. Det skedde även stora förändringar inom produktion och ekonomihantering med uppföljning och omstrukturerad lagervärdering. Även budgetprocessen strukturerades om och förenklades för att företaget skulle kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

Då ett nytt affärssystem berör hela företaget involverades samtliga avdelningar på Sundström Safety. Från NAB Solutions var flera konsulter inblandade för att kunna bistå med specialistkunskap inom respektive område.

Sundström Safety har nu full kontroll på sin produktion och sitt lager. De kan lättare följa upp sin verksamhet, vilket gör det enklare för dem att fatta beslut som baseras på fakta. De anställda har fått utbildning och kan nu utnyttja funktionaliteten i systemet mer optimalt.

Åsa Nygård, CFO på Sundström Safety menar att det nya systemet är både enklare och mer effektivt. Vi har fått bättre kunskap inom företaget hur vi kan använda systemet. Hon uppskattar även att det nu registreras mycket mer data som kan analyseras vilket gör det enklare att fatta viktiga beslut.

Sundström Safety upplever att de fick bra hjälp och stöd under processen för att lyckas med implementeringen av Dynamics NAV 2013.

Läs mer om Sundström Safety

Nyckeln till Sundström Safetys lyckade uppgradering?

Qvalify

Qvalify har arbetat i Dynamics NAV under ett par år. I början av januari valde Qvalify att uppgradera sitt affärssystem till senaste versionen. Qvalify gick från version 2015 till version 2016 av Dynamics NAV. Qvalify är ett av de största certifieringsorganen på den svenska marknaden och erbjuder certifieringar, oberoende granskning samt kompetensutveckling. Med Dynamics NAV får Qvalify ett flexibelt affärssystem. Det motsvarar kraven för vad ett affärssystem ska hantera när det kommer till det arbetssätt som Qvalify har. För Qvalify är projektmodulen en viktig del vilken de arbetar mycket med.

Qvalify arbetar i NAV MyWay med kundanpassningar för att matcha deras arbetssätt och verksamhet. Systemet är integrerat med Office365 som samlar Office-funktionerna och affärssystemet under samma tak. Qvalify har även sin drift i Microsofts moln Azure, vilket visar att företaget är angelägna om att följa med i den tekniska utvecklingen.

Vi ligger gärna i framkant med vårt affärssystem, menar Maria Brandt administrativ chef på Qvalify. Appen för telefon och paddor var en viktig anledning till att vi valde att uppgradera. Det är även viktigt för oss att ha senaste versionen av ett affärssystem eftersom det bär med sig nya förbättrade funktioner som gynnar användandet. Vid uppgraderingen stötte vi inte på några större problem, de småsaker som kom upp rättades direkt av vår suveräna kontaktperson Jonas.

Qvalify upplever att användarvänligheten har ökat efter att de valde att uppgradera, och en stor anledning till det är just appen. De användare som inte arbetar i NAV dagligen kan med gott resultat använda sig av appen, det för med sig ökad användarvänlighet menar Qvalify. I övrigt känner Qvalify att samarbetet med supporten har fungerat väldigt bra och kontaktpersonerna på NAB har förstått deras arbetssätt väldigt väl. De gör att vi tillsammans kan skapa idéer och hitta lösningar på de utmaningar som vi stöter på avslutar Maria.

Bukowskis

Bukowskis Auktioner grundades 1870 och har sedan dess förrättat hundratals kvalitetsauktioner för konst och konsthantverk till kunder runt om i världen. Idag är deras traditionella auktioner störst i Norden, inom alla segment, och de är även näst störst på auktioner online via sin Bukowskis Market. Tack vare den breda expertis som de 165 anställda besitter erbjuder de förstklassiga föremål från alla tider, till rätt kunder, världen över. Idag finns de på fem orter, däribland Helsingfors. I och med att de föremål som väljs ut av Bukowskis specialister exponeras i lättöverskådliga nätkataloger, blir föremålen även tillgängliga globalt.

Bukowskis har sedan april 2015 arbetat med Dynamics NAV. Vid tillfället när de valde NAV var de i behov av ett större affärssystem som kunde anpassas efter deras unika auktionsverksamhet. Det vi såg som en utmaning var att få till en integration mellan vårt auktionssystem och ett affärssystem, förklarar Carolina Hård af Segerstad, controller på Bukowskis. Vi behövde ett affärssystem som kunde hantera större transaktionsvolymer i och med vår försäljning online, men även hantera transaktioner från de traditionella auktionerna. Det var också dags att byta till en gemensam kontoplan.

Eftersom Bukowskis var ute efter att ha sitt affärssystem molnbaserat, blev svaret NAB Solutions och affärssystemet Dynamics NAV MyWay. De valde att integrera Dynamics NAV med Office 365 som ska underlätta det dagliga arbetet genom en gemensam plattform för lagring och kommunikation. Implementeringen stötte inte på några problem, som inte kunde åtgärdas, och de kunde dra igång med verksamheten i sitt nya affärssystem. Idag upplever vi att exportmodulen är till stor hjälp och matching accounts använder vi oss mycket av, menar Caroline. Det underlättar att kunna hantera valutor och göra avstämningar av bokföringen genom den nämnda funktionen matching accounts i NAV, avslutar Caroline, controller på Bukowskis.

Primetail

Primetail valde NAB Solutions som leverantör genom rekommendationer. Bland annat för att deras system fungerar bra i molnet samt att man såg att NAB Solutions låg främst i att leverera molntjänster. Att ha ett affärssystem i molnet för att slippa ha egna servrar var en viktig aspekt för Primetail. De valde standardlösningen NAVsmart dels för att det är ett standardiserat system som ändå täckte behoven, men det var också en kostnadsfråga.

Primetail var ett helt nystartat bolag när de valde affärssystemet. Därför hade de inga gamla system eller arbetsprocesser utan skapade kvalitetsledningssystem och processer från grunden. Bolaget startades därför helt baserat på NAVsmart.

Primetail använder NAVsmart för ekonomihantering, artikelhantering, inköp, försäljning, kund- och leverantörsreskontra. Just nu anser Primetail att standardsystemet NAVsmart är fullt tillräcklig för deras verksamhet. De uppskattar att det kommer nya versioner av NAV varje år för med nya versioner kommer även ny eller förbättrad funktionalitet vilket gör att systemet ständigt utvecklas. I takt med att företaget växer kommer Primetail så småningom uppgradera till en egen NAV plattform.

CRM Konsulterna

CRM Konsulterna hade tidigare ett ekonomisystem och arbetade med Excel, men hade inget affärssystem. Deras utmaning var att de ville få kontroll över verksamheten. I utvärdering av affärssystem var priset en viktig aspekt för CRM Konsulterna, men även en integration med CRM-systemet på sikt. Systemet skulle även vara enkelt och snabbt att införa.

CRM Konsulterna arbetar själva med Microsoft och ville därför ha ett affärssystem inom Microsoft Dynamics NAV. Efter utvärdering föll valet på NAB Solutions standardlösning NAVsmart. NAB Solutions är den enda Microsoft Dynamics NAV partnern som har utvecklat en standardlösning av Dynamics NAV.

Installationen av NAVsmart gick smidigt och personalen fick löpande utbildning i systemet. CRM Konsulterna använder NAVsmart för ekonomistyrning, fakturering, tidrapportering och projekthantering.

CRM Konsulterna har nu full kontroll över organisationen och kan följa upp all sitt data vilket gör att de kan växa i trygghet.