Microsoft justerar priserna från 1 augusti

Microsoft justerar priserna från 1 augusti

Microsoft gör en justering av sina priser i svenska kronor och schweiziska franc. Detta kommer dock inte påverka priserna på Dynamics NAV då dessa är kopplade till en licensmodell som inte omfattas av denna justeringen. Däremot kan priserna på molntjänster som Azure, Office 365 och Business Central påverkas. För dig som kund hos NAB betyder det att om du är

• NAVsmart kund så påverkas du inte
• NAV MyWay kund och inte har NAV i molnet hos NAB så påverkas du inte
(men du får kontakta din driftpartner då du kan ha licenser hos dem som påverkas)
• NAV MyWay kund och har NAV i molnet hos NAB så kan du påverkas
(NAB kommer kontakta de kunder som påverkas, om du inte hör något från oss så är det bra)

Här är den information som Microsoft publicerat.

”Microsoft meddelar förändringar i prissättningen för schweizisk franc (SFr) och svenska kronor (SEK) för att harmonisera priserna för mjukvara och onlinetjänster inom EU och EFTA (europeiska frihandelssammanslutningen), från och med den 1 augusti 2018. Microsoft utvärderar ibland den lokala prissättningen av produkter och tjänster för att säkerställa en skälig anpassning i hela regionen, den kommande prisändringen är ett resultat av en sådan bedömning. Ändringarna för SFr och SEK är likvärdiga de prisanpassningar som tidigare gjorts av norsk krona och brittiskt pund. Prisändringarna påverkar inte konsumentprogramvara eller onlinetjänster för konsumenter.

För att anpassas till euro-nivå kommer priserna i SEK för på-plats installerad programvara att öka med 12 procent från och med den 1 augusti, 2018. Priset för onlinetjänster i SEK kommer att öka med 11 procent för att anpassas närmare euro och globala nivåer. Priserna i SFr för på-plats installerad programvara kommer att öka med 6 procent för att anpassas i nivå med euro. Priset för de flesta onlinetjänster kommer att öka med 5 procent i SFr medan Azure kommer att öka med 9 procent för att anpassas närmare globala nivåer och euro. Kunder i regionen som köper onlinetjänster antingen i SEK eller i SFr kommer fortsatt att uppfatta Microsofts erbjudanden som fortsatt mycket konkurrenskraftiga.

Prisförändringarna kommer inte att påverka existerande beställningar för företagskunder med volymlicensavtal som innehåller produkter med prisskydd. Priser för nya produkttillägg i volymlicensavtal och köp under nya kontrakt kommer att definieras av prislistan vid köptillfället. Inom EU/EFTA kommer Microsofts partner att ha fortsatt tillgång till priser i euro, brittiskt pund, norsk krona, dansk krona som förblir oförändrade, utöver reviderade priser i SEK och SFr. Vid indirekt försäljning, där Microsofts produkter säljs genom återförsäljare, kommer slutpriser och försäljningsvaluta fortsatt att fastställas av återförsäljaren.”