Har du hört talas om DIGG? 

Har du hört talas om DIGG? 

DIGG är en ny myndighet som startades den 1 september 2018. DIGG står för Myndigheten för Digital Förvaltning och är skapad för att tänka nytt, hantera nya utmaningar och se nya möjligheter. Som de själva beskriver det på hemsidan så är de en katalysator för digitaliseringen av den offentliga sektorn.

DIGG har fått som uppdrag att digitalisera den offentliga sektorn i Sverige. I den värld vi lever i idag blir vi mer och mer digitala, både på det privata planet men även företagsmässigt. Digitaliseringen utvecklas hela tiden och det är viktigt att även de stora aktörerna på marknaden, så som den offentliga sektorn, är med i utvecklingen. DIGG har därför som uppdrag att samordna och stödja den offentliga sektorn i den digitala resan för att göra den mer effektiv och möjliggöra mer utveckling.

”DIGG ska vara ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn. Som stöttar och driver på. Till nytta för alla.” 

DIGG och dess syfte 

DIGG har som huvudfokus att stötta, följa och analysera digitaliseringen för den offentliga sektorn. Myndigheten ska även försöka samla de frågor och svar som finns så att olika aktörer strävar mot gemensamma mål. Då DIGG har fått i uppdrag av regeringen att digitaliseringen av den offentliga sektorn ska gå snabbare.

Varför skriver vi om DIGG?  

I somras klubbade riksdagen igenom en lag om att alla fakturor som en leverantör utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet ska vara elektroniska från och med den 1 april 2019. Leverantörernas e-fakturor måste också följa europeisk standard om inget annat avtalats. Det här beslutades med ett EU-direktiv som ligger till grund för lagen.

” Lagen innebär att man måste sluta med pdf-fakturor eller skannade fakturor, säger Anderz Petersson, utredare på Ekonomistyrningsverket” 

Det här påverkar dig som skickar fakturor till den offentliga sektorn och offentliga myndigheter. DIGG har redan påbörjat arbetet med att digitalisera de offentliga myndigheterna och hur de kan börja arbeta med e-faktura. Det är alltså DIGG som har fått i uppdrag att svara på frågor, sprida information och ge stöd åt de företag som kommer att hantera e-fakturor gällande den nya lagen. På www.digg.se finns det en hel del information gällande DIGG och den nya lagen för e-fakturering.

Som tidigare nämnt är det den 1 april 2019 som den nya lagen kommer att träda i kraft. Vet du att du kommer att beröras av den nya lagen? Ta gärna kontakt med oss så förklarar vi mer och hjälper er vidare.

Digitaliseringen ställer nya krav på säkerheten

Digitaliseringen ställer nya krav på säkerheten

Digitalisering är något som det länge har pratats om och blir allt större och vi kan nog komma överens om att digitaliseringen är här för att stanna. I takt med att olika organisationer utvecklas växer även digitaliseringen och skapar nya krav och säkerheten blir allt viktigare att arbeta efter. Microsoft har därför tagit fram ett Whitepaper där de belyser området. Vi har valt att sammanfatta informationen från Microsoft nedan och tagit fram det som vi tycker är viktigast för ditt företag att veta mer om. För att komplettera Microsofts information har vi även valt att väva in en artikel från idg.se, du kan läsa den här.

Smarta lösningar och IT-säkerhet

I en artikel på idg.se skriver de om att allt fler företag kommer behöva hitta smartare lösningar för sin IT-säkerhet. Digitaliseringen riskerar annars att bromsas. Vi går mer och mer mot en digitaliserad värld och för att vi ska få ut maximal nytta av den nya tekniken behöver säkerheten skärpas. Smartare processer och mer effektiva sätt att kommunicera sätter nya krav på säkerhet och vår integritet. Artikeln tar upp ett exempel med Transportstyrelsen som inträffade under 2018. Kortfattat beslutade Transportstyrelsen sig för att lägga över delar av sin IT-drift på externa bolag. Följden blev att hemligstämplade uppgifter blev offentliga för obehöriga. I den mest stressade situationen är det lätt inte beakta säkerhetsperspektivet fullt ut.

Den moderna tekniken och säkerheten

Digitaliseringen öppnar upp för fler möjligheter. Med hjälp av digitaliseringen tillkommer det även nya säkerhetskrav och direktiv. Dessa krav eller direktiv skapas för att du som företagare ska slippa oroa dig över att något skulle kunna hända. Den moderna tekniken följer säkerheten och anpassas efter hur vi jobbar och eventuella hot som vi kan utsättas för. Du som företagare ska helt enkelt slippa oroa dig för att information ska läcka eller vad som skulle kunna hända om en mobiltelefon hamnar på villovägar. Innan vi kan börja arbeta efter de krav och direktiv som har skapats behöver vi identifiera vilka delar av företaget som skulle kunna bli påverkade. Utvecklingen och digitaliseringen har gått fort och många företag har ännu inte hunnit anpassa sin säkerhet till den nya verkligheten.

Läs även: Därför tvekar företag att flytta data till molnet

Säkerheten påverkas av olika faktorer

Hur kan vi då öka säkerheten? För att öka säkerheten finns det vissa olika delar att ta hänsyn till. Säkerheten kan påverkas av yttre faktorer som vi behöver ha med i våra beräkningar och vara medvetna om men inte själva kan påverka så mycket. Det finns även inre faktorer som vi behöver ha i åtanke. Det kan vara något så enkelt att en anställd laddar ner en app som innehåller skadlig information. Det här är något som vi själva kan påverka och försöka hantera internt.

Säkerhetsbrist eller felaktigt beteende?

I artikeln från idg.se tar de upp att en vanlig säkerhetsbrist inom ett företag handlar om felaktigt beteenden hos användarna. Branscherna försöker redan idag utbilda sin personal att lära sig av med det felaktiga beteendet, vilket är en pågående process som kommer behöva fördjupas. Alla kan göra misstag och det är lätt att göra något utan att personen tänker på hur det kan påverka företaget. Det här kan vara är att använda privata mejl- eller lagringstjänster för företagsinformation, inte använda sig av lås på telefon, eller att prata om inloggningsuppgifter och rutiner i fel sammanhang med fel personer. Det är därför viktigt att tänka på hur de anställda och du själv hanterar viss information i olika sammanhang.

Smarta lösningar

För att kunna öka säkerheten inom ditt företag kan en lösning vara att nyttja dig av molntjänster för lagring av information med mera. Leverantörer av molntjänster har i de flesta fall mer kunskap och resurser att sätta upp och driva säkra IT-miljöer än vad många företag själva har. Lokala servrar erbjuder visserligen ökad kontroll över hårdvaran, men många företag saknar spetskompetensen som idag krävs för att skapa och upprätthålla ett system med bättre säkerhetsnivå. Istället för att hantera säkra IT-miljöer är det möjligt för dig att fokusera mer på din kärnverksamhet.

Vi kan ibland behöva påminna oss om vad vi faktiskt arbetar med och vilka uppgifter vi hanterar. Säkerheten kommer fortsättningsvis att behöva vara en prioriterad fråga på företaget, och en pålitlig molnleverantör kan vara en värdefull partner i samband med digitaliseringen. Att implementera en modern molnlösning kan även de minsta företagen få tillgång till branschledande säkerhetslösningar utan att behöva bekosta en stor IT-avdelning.

Läs även: Modernisera företag med hjälp av molnet, Dynamics 365 och AI

Vad krävs det för att bli en smart återförsäljare?

Vad krävs det för att bli en smart återförsäljare?

Oavsett vad som händer inom detaljhandeln finns det alltid vissa märken och återförsäljare som reser sig till toppen åter och åter igen. De olika återförsäljarna som lyckas har ofta en sak gemensamt. De använder teknik och data för att skapa personliga kundrelationer och fatta intelligenta affärsbeslut.

Idag kan vi med hjälp av teknologin samla in mycket data, stora volymer samlas in från olika transaktioner och sociala medier. Det här kan ge oss mycket information som vi kan nyttja men också vara överväldigande. Hur kan vi då fånga in och filtrera användbara data för att kunna förbättra kundernas upplevelse?

Till att börja med handlar det inte enbart om att samla in och analysera data. Vi behöver även applicera den data vi har samlat in för att förstå våra kunder och skapa bättre kundrelationer. När vi analyserar och applicerar insamlad data kan vi leverera en mer personlig upplevelse genom hela kundresan och ge ett bättre helhetsintryck.

Bli mer personlig

Något som vi ofta glömmer bort är att den data vi samlar in är personlig. Den är genererad av olika individer som har unika behov och önskemål. Tack vare detta kan vi skapa personliga kundupplevelser.

För att skapa personliga kundresor använder vi ofta artificiell intelligens och maskininlärning för att hitta mönster och kartlägga kundernas beteende. Med hjälp av informationen vi samlar in kan vi även skapa personliga lojalitetsprogram. Vi kan skräddarsy upplevelsen för kunderna och skapa personliga erbjudanden. Flera av kunderna, upp till 86 procent kommer vara villiga att betala mer och tänka mindre på vad produkten faktiskt kostar om de erbjuds en mer personlig kundupplevelse med ett bättre helhetsintryck.

Läs även: Utnyttja tekniken för att skapa bra relationer med era kunder online!

Omvandla upplevelsen i butik till nätet

Återförsäljare måste använda data och teknologi för att skapa sömlösa upplevelser mellan de digitala och fysiska beröringspunkterna. Att använda data insamlad från olika digitala kanalerna gör att vi kan hälsa på våra kunder vid namn när de besöker vår webbshop. Vi kan likaså rekommendera erbjudanden baserat på tidigare köp för att skapa en mer personlig relation med våra kunder.

Utnyttja teknologin

För att skapa en personlig köpresa med den data vi samlat in behöver vi nyttja dagens teknologi. Med hjälp av mobila enheter är det enkelt för kunderna att ta del av produktinformation, se om varan finns på lager samt enkelt kunna slutföra köpet via olika betalningslösningar. Vi kan även med hjälp av mobila enheter skicka notiser till kunderna om att exempelvis varan åter finns i lager. Det här hjälper att skapa en mer personlig kundupplevelse.

Som återförsäljare kan det även vara viktigt att nyttja automatiserade system för att underlätta arbetet. När det kommer till lagerhantering och lagerarbete kan automatiserade system och dess teknik hjälpa oss att effektivisera arbetet. Vi kan även enkelt göra prisuppdateringar i realtid och skapa specialerbjudan som samtliga kunder nås av samtidigt.

Smarta lösningar

För att sammanfatta det vi har skrivit om skulle det låta något som att; Intelligent detaljhandel handlar inte enbart om att ha korrekt data, vi måste även analysera och applicera denna i företaget för att skapa personliga kundupplevelser.

För att nå hela vägen till toppen gäller det att ha förmågan att tillämpa data, jobba smartare med den informationen vi har och leverera personliga erbjudanden och upplevelser till kunderna. Dagens teknologi gör det möjligt att skapa bättre och mer personliga kundrelationer med hjälp av den data som kunder tidigare har lämnat ifrån sig. För att bli en smartare återförsäljare och nå toppen behöver vi analysera och applicera insamlad data för att skapa personliga kundrelationer och upplevelser.

Det här är en fritt översatt och förkortad version av följande blogginlägg. Läs gärna det också!

Tre tankar kring att byta affärssystem

Tre tankar kring att byta affärssystem

Hösten brukar ofta vara en lugnare period och det finns tid för att tänka efter och utvärdera olika delar inom organisationen. Vissa av er kanske går i tankar kring att byta affärssystem och frågar er själva vad det faktiskt är ni vill få ut av ert affärssystem. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är det första steget för att byta affärssystem. Vad är det företaget behöver och vilka krav ställer vi? Det finns många checklistor du kan följa och jämföra olika program med. Istället för att sammanställa ytterligare en checklista i denna text har vi valt att fokusera på att väcka olika tankar kring vad ett affärssystem kan tillföra er organisation och vad som är nästa steg.

Läs även: Ta tillvara på resan det innebär att byta affärssystem

Att byta affärssystem är något som ofta tar tid. Du kanske redan har kollat upp olika fördelar för olika affärssystem. Nästa steg kan vara att skriva en checklista och börja jämföra, vilka funktioner finns det och vilka finns det inte samt vilka kommer ditt företag att nyttja. Vad som kanske inte alltid prioriteras är vad affärssystemet kommer göra för er organisation mer än att bokföra transaktioner och inbetalningar. Ett affärssystem kan erbjuda mycket mer än enbart bokföra transaktioner eller registrera fakturor. Det kan underlätta processer, effektivisera arbetet och skapa en förståelse för organisationen.

Funktion och nytta

En av de viktigaste funktionerna för ett affärssystem är att bidra med att informationen samlas på ett och samma ställe för att göra processer mer effektiva. Det är inte affärssystemet i sig som är värdeskapande utan funktionerna som systemet gör möjliga med dess omfattning. Därför är det viktigt att veta vilka funktioner som du och ditt företag behöver för att skapa värde för organisationen.

”Affärssystemets yttersta syfte är att hantera verksamhetsprocesser som i sin tur ska skapa effektivitet mellan processer och i längden både ge en effektivare organisation likväl som ökad lönsamhet”

Ett affärssystem ska göra det enklare att fatta beslut, skapa insyn och kontroll med hjälp av de övergripande funktionerna som systemet tillhandahåller. Tänk utifrån er situation idag, vilken funktion och nytta utgör ert affärssystem. Vilka beslut fattar ni med hjälp av ert affärssystem och vilken information är det som saknas.

Läs även: Vikten av ett användarvänligt affärssystem

Vart ska du börja?

Börja med att samla information om de olika affärssystemen som finns på marknaden. Tänk efter vad som är viktigt för er, vilka funktioner är ett måste och vilka som ger er ett extra värde. Har ni kravlistor? Nyttja de som era checklistor och tveka inte att höra av er till oss om det är något som ni tycker saknas. Kolla igenom kravlistorna så att de är uppdaterade för hur företaget ser ut idag. Glöm inte heller bort att se över processer och rutiner som kan effektiviseras. Vad kan ni behöva ta hjälp med, behöver vissa delar anpassas eller är det ett standardiserat program ni letar efter?

Läs även: Byta affärssystem – hur vet du när de är dags? 

Vad är nästa steg?

Tänk igenom bytet av affärssystem så du och ditt företag får det som ni behöver. Är det supportavtal, en egen konsult eller något annat ni tänker på? Samla information om vad det är du efterfrågar och hur olika program passar. Glöm inte att tänka ur ett helhetsperspektiv, vad är det för affärssystem företaget behöver och inte endast specifika avdelningar. Tveka inte att boka en demo, kolla runt i systemet och passa på att fråga. Ta kontakt med oss om det är några frågor eller något du funderar på. Vi erbjuder olika lösningar och kan anpassa det på olika sätt som är värdefullt för ert företag. Läs mer på hemsidan och kolla över vad som är viktigt för ert företag så är du ett steg närmare.

Läs mer om våra olika lösningar på vår hemsida

AI fortsätter att växa och förändrar affärssystemkartan –  hänger vi med?

AI fortsätter att växa och förändrar affärssystemkartan – hänger vi med?

AI, artificiell intelligens är ett hett ämne och diskuteras mer och mer inom olika organisationer och branscher. I en intressant artikel från idg.se skriver de att affärssystemkartan håller på att ritas om och ställer sig frågan om de svenska aktörerna hänger med. Artikeln syftar på att AI ritar om de traditionella affärssystemen. Det träder in nya aktörer på marknaden som Amazon, Google, Facebook och Baidu.

Affärssystem utvecklas hela tiden och det som nya aktörer eftersträvar är att det ska vara webbaserat och helst molnbaserat. Data ska vara tillgänglig var du än befinner dig och du ska komma åt den från vilken enhet du önskar. Lika lätt som vi kopplar upp oss mot internet i våra mobiltelefoner vill vi komma åt vårt affärssystem.

Vad blir skillnaden?

Som tidigare nämnt blir det viktigare att affärssystemet är molnbaserat, vi går från flera anpassningar till mer standardiserade system. Istället för att tillhandahålla flertalet versioner av ett system går marknaden mer och mer mot molnlösningar som flera kan använda sig av. Lösningen måste då vara uppbyggd på det sättet att den passar flera segment utan flertalet kundanpassningar. För att det ska fungera behöver lösningen vara standardiserad där anpassningar kan göras utan att kärnan förstörs.

Utvecklingen drivs inte enbart av leverantörer som vill finna nya lösningar, kunderna spelar också en stor roll. Vi lever idag efter digitaliseringen som öppnar upp nya möjligheter på marknaden. Tilläggstjänster knyts ihop med kärnan och erbjuder kunder nya möjligheter. Vad kunder vill ha och vad leverantörer kan erbjuda med dagens teknik och intelligens skapar nya erbjudanden. Utvecklingen får oss att tänka nytt och skapa nya lösningar.

Vad händer nu?

Plattformen och grundplattan kommer förändras. Det finns olika sätt som affärssystem kan byggas på. En grund kommer fungera som kärnan till affärssystemet och ovanpå plattformen går det att bygga på olika applikationer för utbyte av information och kundanpassningar. Data behöver samlas in för att affärssystemet ska integreras med olika program. Den närmsta tiden kommer affärssystem förändras och även synen på affärssystem.

Det är därför viktigt att vara med i utvecklingen. Det är ett nytt sätt att tänka och affärssystem kommer gå mer och mer utanför boxen. Vi kanske inte riktigt nu vet vad AI kommer innebära för framtidens utveckling, vi kan bara utvecklas med den och bli bättre. Det vi vet är att AI kommer skapa miljöer som inte går att kopiera. Den interna kompetensen och personalen kommer därför bli en avgörande faktor.

Läs även hela artikeln från idg.se här

GDPR ersätter PuL – Vad är skillnaden?

GDPR ersätter PuL – Vad är skillnaden?

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Det brinner i knutarna och den nya dataskyddsförordningen GDPR, träder i kraft imorgon. GDPR är förordningen som behandlar hur företag, organisationer, myndigheter och föreningar inom EU får hantera, lagra, analysera och arbeta med de personuppgifter som samlas in. GDPR har knappast undgått någon. De senaste veckorna har det ramlat in mail från stressade företag som behöver presentera nya villkor eller be om ert godkännande för att få fortsätta skicka mail till er.

Läs mer om vad GDPR innebär här och här.

Varför stressar vi?

Men varför den här stressen? Vad är egentligen skillnaden mot PuL, Personuppgiftslagen, som vi anpassat oss till sedan 1998? Egentligen är skydd av personuppgifter inget nytt. PuL var direktiv från, och för EU, där målet var att skydda individens integritet, precis som GDPR. Mycket av GDPR påminner om PuL men PuL är 20 år gammalt och mycket har hänt sedan dess. Särskilt med vår IT och vår teknik.

Digitaliseringen skyndar på vår möjlighet att samla in information och förfinar de analysmetoder som finns tillgängliga. Det gör insamling och spridning av data enklare och som privatperson har du inte längre kontroll över hur dina uppgifter används. Förmodligen var det läge att ge tillbaka kontrollen till individen, så att individen bibehåller rätten till sig själv och sin integritet.

I en artikel på idg.se beskrivs en viktig skillnad mellan PuL och GDPR som att företag inte längre kan äga uppgifter om privatpersoner, utan bara låna dem. Om företag förstår den skillnaden, har de kommit långt i sin omställning till GDPR (artikel).

Det finns fler exempel

Det beskrivs även mer konkreta förändringar. Företag måste kunna visa vad de gör med de uppgifter som samlas in, det ska inte gå att ha en dold agenda. En annan del är att samtycket måste vara frivilligt, företag kan inte kräva samtycke i utbyte av tjänster som personen är berättigad till. Den legala grunden; berättigat intresse kommer numer innebära att varje avvägning som görs bör dokumenteras (artikel).

Som vi skrivit om tidigare så finns det såklart fler saker som skiljer. Som exempel innebär en förordning att samtliga bestämmelser ska gälla för alla medlemsländer, med viss anpassning till nationella lagar, medan PuL var direktiv där varje land fick tolka direktivet för sitt land. GDPR innebär därför att lika bestämmelser gäller för alla inom EU och då får vi en mer enhetlig och likvärdig nivå för skydd av personuppgifter.

Det är en del förändringar som sker och vårt tips är att inte samla personuppgifter av slentrian. Att skapa rutiner för hur ni går igenom era listor, rensar och kan ”glömma en person” om det skulle behövas. Se till att veta i vilket syfte ni samlar in och lagrar de personuppgifter ni gör. Testa om ni kan motivera de personuppgifter ni sparar, kan ni bygga det på någon av de sex rättsliga grunder som anges för personuppgiftslagring? Se även till att kontinuerligt förbättra och upprätthålla den rutinen ni skapat.

Läs mer på Datainspektionens hemsida