Vikten att ha data i realtid

Vikten att ha data i realtid

Vad är vikten av att ha data i realtid? Varför är det så viktigt för dig som företagare och vad bör du tänka på? Verksamheter förändras lika mycket som systemutveckling idag med teknologin. Det gäller att vara beredd på de nya förändringarna och kunna arbeta flexibelt för att hänga med. I en artikel på idg.se skriver de om fem olika ämnen som fem utvecklare tror kommer bli nästa stora grej. Där listar de bland annat att data i realtid är viktigt och kommer krävas mer och mer. Det är inte bara tillägg som ska finnas i realtid utan samtlig data, vilket kan bli stora volymer.

Kunder och även vi själva efterfrågar idag att få tillgång till data som är uppdaterad, snabbt. Det kan gälla data som besvarar att varor finns i lager, data gällande affärsbeslut så som analyser och utfall med mera. Data i realtid kan vara det som krävs för att bli snabbfotad på en ständigt föränderlig marknad. Att kunna ta fram data och nyckeltal i realtid krävs nästan för att kunna fatta smarta affärsbeslut.

Som företagare vill du antagligen inte enbart fatta affärsbeslut på magkänsla. Du kanske vill ha en analys, se bakåt i tiden hur det gått och kunna estimera fram en budget. En analys kan inte ta flera dagar eller veckor att ta fram, du som företagare vill ha informationen snabbt. Tänk själv om du skulle behöva vänta tills nästa månadsskifte innan beslutet kunde fattas. Data i realtid behövs för att kunna följa trender och skapa analyser som kan hjälpa med beslut om investeringar med mera samt för att vara uppdaterad om vad som händer på marknaden.

Tillsammans med rapporter för sälj och inköp snabbt kan du fatta beslut om exempelvis prissättning och kampanjer genom att analysera utfall med mera direkt, och inte behöva vänta. Analyserna och rapporterna behöver inte enbart användas av ledningsgruppen eller några som fattar beslut. Ibland kan det vara bra för de anställda att kunna följa i realtid hur det går för dem. Har de nått upp till de förväntade resultaten? Har dem packat mer varor än vanligt eller hur ser dagen ut?

Med hjälp av Power BI kan ni ta fram data i realtid presenterat i olika grafer som kan vara till hjälp i era beslut. Det kan vara bra att se vart förbättringspotentialen finns i ett företag. Hur ska ni kunna använda era interna resurser för att nå en större lönsamhet? Då Power BI nyttjar kopplingen mellan Microsoft Dynamics NAV och Excel finns det redan ett antal färdiga rapporter att använda, och du kan alltid skapa egna om så önskas. Låt personalen få koll på hur effektiva de är och nyttja er data för att fatta smarta beslut.

Läs mer om Power BI/BIsmart här

Blicka framåt med hjälp av BI

Business Intelligence (BI) eller Beslutsstödsverktyg som det heter på svenska används för att på ett tydligt sätt få fram och kunna se ditt företags data snabbare och mer effektivt. Informationen kan sedan användas som beslutsunderlag för att kunna ta väl grundade beslut som bygger på verklig information. Det för att du på ett enklare sätt ska kunna förstå din verksamhet och dess omvärld. Du kan titta på ditt data bakåt i tiden, i realtid men även för att kunna förutse prognoser framöver.

Se även: Därför bör du ha ett beslutstödsverktyg

Många företag arbetar idag mer statiskt med sitt data och rapporterar samma typ av information varje månad utan att det leder till några förbättringsmöjligheter. Så vad är det då för mening med att samla data? Visst ger det en medvetenhet om hur det går för företaget just nu men det leder oftast inte till några förbättringar till framtiden.

Vi vill inte längre titta i backspegeln och i efterhand säga att vi skulle gjort på ett annat sätt. Vi vill kunna blicka framåt och se hur vi med hjälp av insamlad data kan påverka vår framtid, vilket blir möjligt med hjälp av BI.

För att kunna stå sig konkurrenskraftig på marknaden måste man veta var trenderna går och hur vi kan påverka vår verksamhet för att följa med. En framgångsrik verksamhet arbetar ständigt med förbättringar för att kunna påverka framtiden till det bättre. Ett modernt BI-system är en förutsättning för att få fram den information som behövs för att kunna agera innan det är för sent.

Se även: Förvandla företagsdata till företagsinsikt

Förr kunde företag bli framgångsrika genom att tillhandahålla varor med hög kvalitet. Morgondagens framgångsrika företag kommer istället att växa fram baserat på insikt och förmågan att förändra sin verksamhet. BI öppnar dörrarna till en ny värld med oanade möjligheter och skapar förutsättningar för morgondagens framgångsrika företag.

Demofilm – Power BI i Dynamics NAV 2016

I Dynamics NAV 2016 finns det en helt ny integration med Power BI. Genom att ansluta ditt Dynamics NAV 2016 till Power BI får du tillgång till en översikt med visualiseringar och nyckeltal över ditt data. Klicka på olika värden och välj hur du vill ha ditt data presenterat, exempelvis som ett tal eller som en graf. Med hjälp av Power BI i Dynamics NAV 2016 får alla på företaget tillgång till en enkel överblick av ert företags nyckeltal.

 Se fler demofilmer

Varför BI-projekt misslyckas – och hur du lyckas

Olika BI lösningar har blivit allt mer populärt och företag spenderar miljoner på olika programvaror och tjänster för BI. Eftersom antalet BI lösningar som erbjuds på marknaden ökar så ökar även risken med att misslyckas. För att undvika kostsamma misstag och få ut det mesta av din BI lösning listar vi de vanliga problemen som kan framkomma och hur du undviker dem.

Har inget definierat affärsproblem

Innan företaget börjar med ett BI- verktyg måste det finnas en tydlig affärsplan. För att kunna använda BI effektivt och kunna generera avkastning måste det finnas en tydlig definition på vad det är företaget vill utföra. Genom att först ta reda på vad företagets nuvarande problem är kan BI verktyget anpassas för att lösa problemen.

Oengagerade användare

När ett beslutsstödsverktyg köps in sker det ofta genom en IT-avdelning. Oftast är det inte dessa personer som sedan är menade för att använda verktyget. Därför kan man inte förutse att det nya BI verktyget kommer att användas utan att först ha pratat med de verkliga användarna. För även det bästa BI-verktyget är ineffektivt om det inte utnyttjas.

För att kunna engagera personalen att använda BI-verktyget måste de förstå fördelarna med verktyget. Så istället för att säga att detta ska användas, motivera de anställda att vilja använda det genom att få dem att förstå fördelarna.

Välj en smidig lösning

Med en smidig lösning menar vi ett BI-verktyg som är flexibelt, användarvänligt och att de kan växa i samma takt som ditt företag så att du inte behöver leta efter ett nytt BI-verktyg direkt.

Driftsättning

Det är inte alltid att ”snabbast är bäst” när det kommer till driftsättning av ett BI-verktyg. Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för utbildning för att de som ska använda verktyget ska kunna göra det optimalt. Välj en utgångspunkt att börja med och utöka sedan stegvis.

Utnyttja intelligensen

Se till att utnyttja all ”intelligens” i form av insamlad data, analyser och rapporter i ditt BI verktyg. Vissa samlar endast in information men glömmer sedan att analysera och agera på det insamlade datan vilket är ett stort misstag. Genom att utnyttja informationen som verktyget samlar in och sammanställer kan man fatta väl grundade beslut för att driva verksamheten framåt.

5 snabba för att lyckas med ditt BI-verktyg:

 1. Definiera ditt företags affärsproblem
 2. Engagera de personer som ska använda verktyget så de inser fördelarna
 3. Välj ett verktyg som är smidigt, lättanvänt och som företaget kan växa med
 4. Planera driftsättningen och stressa inte
 5. Utnyttja intelligensen i verktyget för att driva verksamheten framåt

Fann du innehållet intressant? Dela med dina vänner

Produktöversikt BIsmart knapp

BIsmart

Med beslutstöds-verktyget BIsmart kan du enkelt se var ni tjänar era pengar och var ni kan tjäna mer.

Det finns fortfarande många företag som sammanställer rapporter manuellt för att få fram viktig information. Det är ett tidskrävande arbete med risk för missvisande information och ger en begränsade möjligheter för analys. BIsmart ger ditt företag fokus på resultatförbättrande aktiviteter, med aktuell och korrekt information. Få mer tid för analys och mät enkelt resultaten mot företagets mål.

Se produktöversikten för BIsmart

I produktöversikten tar vi upp områden: BIsmart beslutstöd

 • Vad är BIsmart?
 • Hur fungerar BIsmart?
 • Vad behövs för att använda BIsmart
 • Vad ingår i BIsmart?
 • Hur köper jag BIsmart?
 • Hur implementeras BIsmart i min organisation?

Förvandla företagsdata till företagsinsikt

För att framgångsrikt kunna driva en verksamhet krävs det att man dagligen fattar olika beslut som kommer att påverka företagets framtid. För att kunna fatta rationella beslut som baseras på företagsdata och inte på magkänslan krävs det tillförlitliga underlag.

Därför blir det allt viktigare för företag att samla all data på ett ställe för att kunna analysera informationen. Fakta och statistik är den mest värdefulla resursen för affärsframgång, speciellt för växande företag som har en ökning av både leverantörer och kunder. En ERP-lösning hjälper till att samla data men det kan vara svårt att använda all information på ett effektivt sätt för att kunna driva företaget framåt.

Tidigare användes verksamhetsanalyser mest för att följa upp utfall mot uppsatta mål. Idag är kraven större och företag vill med hjälp av insamlad data få stöd för att kunna ta rationella beslut och nästintill kunna ”förutspå företagets framtid”.

För att kunna göra det krävs det att företaget tar kontroll över all insamlad data. Man måste även bli duktigare på att använda data för att kunna skapa kundvärde och konkurrensfördelar. Ett alternativ är att titta på data på ett nytt sätt och ha möjlighet att vända och vrida på informationen för att kunna urskilja mönster och trender på marknaden. Genom analyser kan man se vad som har hänt och hur utvecklingen ser ut för att kunna agera snabbt och på så sätt utnyttja resurser effektivt vilket bidrar till konkurrensfördelar.

Genom att alla anställda får tillgång till data som är nödvändigt för deras roll och ansvarsområde hjälper det till en bättre insikt i hela organisationen. Med lättillgänglig och lättförstådd information blir det enklare för de anställda att agera och arbeta i riktning med företagets mål.

I de flesta ERP-lösningar finns det redan olika rapporter att tillgå. Risken är att det är så mycket data att bearbeta och rapporterna blir alltför komplexa och omfattande för att på ett effektivt sätt kunna analyseras. Det räcker inte att endast samla information utan det avgörande är att kunna tolka och presentera informationen på ett sätt som skapar mervärde och att kunna planera företagets strategi. Därför blir olika BI (beslutsstödsverktyg) ett allt vanligare hjälpmedel för att analysera företagets data.

Med ett BI verktyg får du rätt information på en samlad plats vid rätt tidpunkt för att kunna ta rätt beslut. Genom diagram och rapporter kan data analyseras och det blir enkelt att se nyckeltal och analysera olika relationer som sedan jämförs med verksamhetens mål. Det för att se hur verksamheten fungerar just idag och inte i slutet av kvartalet eller året. Då är det redan är försent att påverka kommande resultat.

Glöm inte att dela