Vad är vikten av att ha data i realtid? Varför är det så viktigt för dig som företagare och vad bör du tänka på? Verksamheter förändras lika mycket som systemutveckling idag med teknologin. Det gäller att vara beredd på de nya förändringarna och kunna arbeta flexibelt för att hänga med. I en artikel på idg.se skriver de om fem olika ämnen som fem utvecklare tror kommer bli nästa stora grej. Där listar de bland annat att data i realtid är viktigt och kommer krävas mer och mer. Det är inte bara tillägg som ska finnas i realtid utan samtlig data, vilket kan bli stora volymer.

Kunder och även vi själva efterfrågar idag att få tillgång till data som är uppdaterad, snabbt. Det kan gälla data som besvarar att varor finns i lager, data gällande affärsbeslut så som analyser och utfall med mera. Data i realtid kan vara det som krävs för att bli snabbfotad på en ständigt föränderlig marknad. Att kunna ta fram data och nyckeltal i realtid krävs nästan för att kunna fatta smarta affärsbeslut.

Som företagare vill du antagligen inte enbart fatta affärsbeslut på magkänsla. Du kanske vill ha en analys, se bakåt i tiden hur det gått och kunna estimera fram en budget. En analys kan inte ta flera dagar eller veckor att ta fram, du som företagare vill ha informationen snabbt. Tänk själv om du skulle behöva vänta tills nästa månadsskifte innan beslutet kunde fattas. Data i realtid behövs för att kunna följa trender och skapa analyser som kan hjälpa med beslut om investeringar med mera samt för att vara uppdaterad om vad som händer på marknaden.

Tillsammans med rapporter för sälj och inköp snabbt kan du fatta beslut om exempelvis prissättning och kampanjer genom att analysera utfall med mera direkt, och inte behöva vänta. Analyserna och rapporterna behöver inte enbart användas av ledningsgruppen eller några som fattar beslut. Ibland kan det vara bra för de anställda att kunna följa i realtid hur det går för dem. Har de nått upp till de förväntade resultaten? Har dem packat mer varor än vanligt eller hur ser dagen ut?

Med hjälp av Power BI kan ni ta fram data i realtid presenterat i olika grafer som kan vara till hjälp i era beslut. Det kan vara bra att se vart förbättringspotentialen finns i ett företag. Hur ska ni kunna använda era interna resurser för att nå en större lönsamhet? Då Power BI nyttjar kopplingen mellan Microsoft Dynamics NAV och Excel finns det redan ett antal färdiga rapporter att använda, och du kan alltid skapa egna om så önskas. Låt personalen få koll på hur effektiva de är och nyttja er data för att fatta smarta beslut.

Läs mer om Power BI/BIsmart här