Olika BI lösningar har blivit allt mer populärt och företag spenderar miljoner på olika programvaror och tjänster för BI. Eftersom antalet BI lösningar som erbjuds på marknaden ökar så ökar även risken med att misslyckas. För att undvika kostsamma misstag och få ut det mesta av din BI lösning listar vi de vanliga problemen som kan framkomma och hur du undviker dem.

Har inget definierat affärsproblem

Innan företaget börjar med ett BI- verktyg måste det finnas en tydlig affärsplan. För att kunna använda BI effektivt och kunna generera avkastning måste det finnas en tydlig definition på vad det är företaget vill utföra. Genom att först ta reda på vad företagets nuvarande problem är kan BI verktyget anpassas för att lösa problemen.

Oengagerade användare

När ett beslutsstödsverktyg köps in sker det ofta genom en IT-avdelning. Oftast är det inte dessa personer som sedan är menade för att använda verktyget. Därför kan man inte förutse att det nya BI verktyget kommer att användas utan att först ha pratat med de verkliga användarna. För även det bästa BI-verktyget är ineffektivt om det inte utnyttjas.

För att kunna engagera personalen att använda BI-verktyget måste de förstå fördelarna med verktyget. Så istället för att säga att detta ska användas, motivera de anställda att vilja använda det genom att få dem att förstå fördelarna.

Välj en smidig lösning

Med en smidig lösning menar vi ett BI-verktyg som är flexibelt, användarvänligt och att de kan växa i samma takt som ditt företag så att du inte behöver leta efter ett nytt BI-verktyg direkt.

Driftsättning

Det är inte alltid att ”snabbast är bäst” när det kommer till driftsättning av ett BI-verktyg. Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för utbildning för att de som ska använda verktyget ska kunna göra det optimalt. Välj en utgångspunkt att börja med och utöka sedan stegvis.

Utnyttja intelligensen

Se till att utnyttja all ”intelligens” i form av insamlad data, analyser och rapporter i ditt BI verktyg. Vissa samlar endast in information men glömmer sedan att analysera och agera på det insamlade datan vilket är ett stort misstag. Genom att utnyttja informationen som verktyget samlar in och sammanställer kan man fatta väl grundade beslut för att driva verksamheten framåt.

5 snabba för att lyckas med ditt BI-verktyg:

  1. Definiera ditt företags affärsproblem
  2. Engagera de personer som ska använda verktyget så de inser fördelarna
  3. Välj ett verktyg som är smidigt, lättanvänt och som företaget kan växa med
  4. Planera driftsättningen och stressa inte
  5. Utnyttja intelligensen i verktyget för att driva verksamheten framåt

Fann du innehållet intressant? Dela med dina vänner

Produktöversikt BIsmart knapp