Äntligen kan vi meddela att det finns ett nytt område i BIsmart, nämligen lager! BIsmart är NAB Solutions egenutvecklade beslutsstödsverktyg. Få bättre kontroll på verksamheten och hitta möjligheter att förbättra er lönsamhet.  BIsmart består av ett antal standardrapporter för att du snabbt ska komma igång och analysera företagets data, där nu även lager finns att tillgå.

Lagerrapporter

I rapporterna för lager hittar du topplistor på lageromsättningshastighet över tid och per lagerställe, detaljerade listor över ditt lager med artiklar, lagersaldon, förändringar och lageromsättning. Jämför sedan med föregående månad, år eller kvartal.

Bilden visar lagervärden som jämförs med föregående period, pilarna gör att du snabbt får en överskådlig bild.

BI

Filtrera de olika rapporterna efter år, månad, artikelkategorikod, produktgruppskod eller basenhet. I BIsmart bestämmer du själv vad som ska visas vilket underlättar vid analys av specifika värden i företagets data.

Filtrera dina rapporter efter vad du vill ska visas, alla diagram uppdateras då efter det valda värdet.

BI lager

Bygg din egen rapport

Förutom de standardrapporter som finns tillgängliga i BIsmart för lager kan du även skapa helt egna diagram och analyser med hjälp av funktionaliteten som finns i Excel tillsammans med logiken från BIsmart. Se din information i pivottabeller eller diagram. Gruppera, sortera och filtrera olika värden och datumfält efter artikel, omsättningshastighet, år eller dag. Bygg enkelt en rapport för att följa upp specifika lagerställen eller för att följa vissa artiklars omsättningshastighet.