BIsmart är vår egen modul som vi byggt för att underlätta för användaren att skapa egna rapporter eller analysera verksamhetens data. BIsmart har en nära koppling med Microsoft Dynamics NAV och Excel vilket hjälper dig att snabbt och enkelt skapa komplicerade flervariabla analyser utan att behöva ha kunskaper inom avancerade analysprogram. Det räcker att du kan använda Excel!

BIsmart täcker idag områdena (det tillkommer nya områden löpande):

  • Artikelförsäljning
  • Inköp
  • Kundreskontra
  • Leverantörreskontra
  • Produktion
  • Projekt
  • Redovisning

På runt en timme kan användaren få en färdig installation där det går att komma åt ett 20-tal färdiga rapporter, som utefter kundens behov och önskemål, sedan kan justeras. Rapporterna är kopplade direkt till Dynamics NAV och hämtar värden utan att behöva mellanlagras i någon form av datalager. Uppdateras exempelvis en kundlista i NAV går det med ett enkelt knapptryck att endast uppdatera information kopplade till just kunder. Du behöver alltså inte uppdatera hela rapporten bara för att du justerat några kundgrupper eller ändrat benämning på ett redovisningskonto.

Det finns ett antal olika rapporter att välja mellan beroende på område.

2

Bilden visar en av standardrapporterna från BIsmart.

Du kan även bygga egna rapporter med hjälp av Excel. BIsmart är inte bara en samling rapporter utan du får som användare tillgång till samma verktyg som vi använder för att bygga dessa rapporter. Bygg enkelt en rapport genom att välja mellan olika mätvärden, vrid och vänd på data, och förfina med hjälp av filter.

3

En tio i topp-lista efter försäljningsbelopp av artiklar.