Med hjälp av BIsmart får du en tydlig översikt av ditt produktionsflöde med möjlighet till uppföljning. För att snabbt och enkelt kunna komma igång med att analysera er produktion finns två typer av standardrapporter att tillgå. En översiktlig rapport och en uppföljningsrapport med fokus på bearbetningstid. Du kan sedan anpassa rapporterna utefter dina behov och önskemål. Det går även att bygga helt egna rapporter med hjälp av verktyg och logik som vi själva använt för att bygga standardrapporterna.

  1. Översikt

Genom att ställa in olika värden som år, månad och artikel visar diagrammen de som du är intresserad av. Värdena hämtas direkt från Dynamics NAV när du väljer att uppdatera sidan.

BIsmart

 

Du får en översiktlig bild av din produktion där värden visas både som detaljerade och översiktliga tabeller. Som standard finns det diagram för kostnadsdiffererens, bearbetningstid, kostnad över tid och en översikt över din produktionsorder.

 Ett exempel på diagram som finns som standard i BIsmart.

översikt BIsmart

  1. Uppföljning bearbetningstid

Genom att enkelt kunna följa upp bearbetningstiden på produktionen ser du hur den faktiska bearbetningstiden förhåller sig till den standardiserade bearbetningstiden. Som standard finner du diagram och tabeller som visar bearbetningstiden över tid, maskingrupp, produktgrupp, artikel och order.

 

Ett exempel på en tabell som finns som standard i BIsmart.

uppföljning bearbetningstid BIsmart

Produktöversikt BIsmart knapp