I alla verksamheter, stora som små, händer det tusentals aktiviteter varje dag, varje försäljning, varje beställning, varje produkt, varje medarbetare. Allt räknas! BI (beslutsstödsverktyg) hjälper dig att samla all information på ett och samma ställe och sedan använda den för att upptäcka betydande händelser och identifiera trender på marknaden. Genom att snabbt upptäcka olika affärstrender kan företaget snabbt anpassa sig och göra förändringar som baseras på verklig fakta.

Alla företags mål är i grund och botten att sälja mer och få en större vinst. Därför är det extremt viktigt att ha en bra styrning och ett effektivt säljarbete. Man måste veta var man ska lägga sina resurser på för att de ska ge störst effekt och där med öka försäljning. För att undvika försäljningsbortfall inom ett område kan företaget med hjälp av BI hitta källan till problemet och åtgärda det innan situationen blir kritisk.

Många företag är duktiga på att sätta upp mål för olika säljare, avdelningar och produkter men det hjälper inte företaget att generera intäkter. Genom att kunna analysera resultat per produkt, kund, demografi, team och säljare kan man bygga en bild av försäljningen som baseras på företagets data. Genom en tydlig överblick över hur de olika försäljningsområdena har gått gentemot den uppsatta budgeten är det enklare att sätta upp relevanta mål. Informationen från beslutsstödsverktyget blir sedan ett underlag som hjälper företaget att övervaka och justera målen för att kunna förutse ett resultat.

Det är sedan enkelt att följa upp målen då säljaren får en totalbild av de aktiviteter som genomförts hos olika kunder och vad de har resulterar i. Genom att ge säljteamet de bästa möjligheterna till att lyckas kan de sedan göra det som de är bäst på, nämligen att sälja. Kombinationen ger företaget förutsättningarna för att lyckas och nå bästa möjliga resultat.

3

Med ett BI-verktyg får du ständigt tillgång till uppdaterade rapporter som exempelvis visar artikelförsäljning per kund, både för perioden och ackumulerat, till vilka länder vi säljer bäst eller vilka artiklar som vi tjänar mest på att sälja. Ha alltid tillgång till den senaste informationen för att underlätta för beslutsfattare att ta beslut som grundar på verkliga resultat. Genom att analyserar kombinationer av kund/produkt eller produkt/kund kan ni även hitta förbättringsmöjligheter i organisationen. Ta aldrig mer ett beslut ur luften utan grunda det på verklig information och mät sedan resultatet mot företagets mål med hjälp av ett BI-verktyg.

Se en demonstrationsfilm av NAB Solutions BI-verktyg BIsmart HÄR!

Produktöversikt BIsmart knapp