Marknadsföringsavdelnings huvudsakliga uppgift är att hjälpa ditt företag att växa. Då marknaden ständigt förändras måste företaget hela tiden övervaka förändringar i kundernas köpbeteende. En väl planerad marknadsföringsstrategi är nyckeln till företagets framgång. För att lyckas måste företaget först förstå sina kunder, sin förmåga och kapacitet och kunna förutse trender och mönster på marknaden. För att bygga en långsiktig framgång måste företaget aktivt arbeta för att skaffa nya kunder och behålla kunder. Då varje kund har ett köpbeteende är det viktigt att företaget förstår beteendet för att kunna uppmuntra till försäljning.

Många företag har massor av information om just kundbeteende, försäljningsmönster med mera, men den är utspridd och svår att på ett enkelt sätt samla och om inte omöjlig att sammanfatta. Med hjälp av BI (beslutsstödsverktyg) får marknadsföringsavdelningen en enda vy där informationen är samlad och sammanfattad. Genom att snabbt kunna analysera kampanjer, avkastning, PR, och utgifter för marknadsföringen fås insikt om var marknadsföringsavdelningens pengar bäst spenderas för att få så stor avkastning på en investering som möjligt. Utan denna kritiska återkoppling, kan ingen organisation noggrant planera för produkterbjudanden eller marknadsföringskampanjer.

Genom att kunna sätta upp relevanta mål som baseras på pålitlig information gör det enklare för marknadschefer att motivera kommande marknadsföringsaktiviteter och där med att upprätthålla en framgångsrik strategi för företagets utveckling. Inte bara idag eller i morgon utan för framtiden.