För att framgångsrikt kunna driva en verksamhet krävs det att man dagligen fattar olika beslut som kommer att påverka företagets framtid. För att kunna fatta rationella beslut som baseras på företagsdata och inte på magkänslan krävs det tillförlitliga underlag.

Därför blir det allt viktigare för företag att samla all data på ett ställe för att kunna analysera informationen. Fakta och statistik är den mest värdefulla resursen för affärsframgång, speciellt för växande företag som har en ökning av både leverantörer och kunder. En ERP-lösning hjälper till att samla data men det kan vara svårt att använda all information på ett effektivt sätt för att kunna driva företaget framåt.

Tidigare användes verksamhetsanalyser mest för att följa upp utfall mot uppsatta mål. Idag är kraven större och företag vill med hjälp av insamlad data få stöd för att kunna ta rationella beslut och nästintill kunna ”förutspå företagets framtid”.

För att kunna göra det krävs det att företaget tar kontroll över all insamlad data. Man måste även bli duktigare på att använda data för att kunna skapa kundvärde och konkurrensfördelar. Ett alternativ är att titta på data på ett nytt sätt och ha möjlighet att vända och vrida på informationen för att kunna urskilja mönster och trender på marknaden. Genom analyser kan man se vad som har hänt och hur utvecklingen ser ut för att kunna agera snabbt och på så sätt utnyttja resurser effektivt vilket bidrar till konkurrensfördelar.

Genom att alla anställda får tillgång till data som är nödvändigt för deras roll och ansvarsområde hjälper det till en bättre insikt i hela organisationen. Med lättillgänglig och lättförstådd information blir det enklare för de anställda att agera och arbeta i riktning med företagets mål.

I de flesta ERP-lösningar finns det redan olika rapporter att tillgå. Risken är att det är så mycket data att bearbeta och rapporterna blir alltför komplexa och omfattande för att på ett effektivt sätt kunna analyseras. Det räcker inte att endast samla information utan det avgörande är att kunna tolka och presentera informationen på ett sätt som skapar mervärde och att kunna planera företagets strategi. Därför blir olika BI (beslutsstödsverktyg) ett allt vanligare hjälpmedel för att analysera företagets data.

Med ett BI verktyg får du rätt information på en samlad plats vid rätt tidpunkt för att kunna ta rätt beslut. Genom diagram och rapporter kan data analyseras och det blir enkelt att se nyckeltal och analysera olika relationer som sedan jämförs med verksamhetens mål. Det för att se hur verksamheten fungerar just idag och inte i slutet av kvartalet eller året. Då är det redan är försent att påverka kommande resultat.

Glöm inte att dela