I BIsmart får du en översikt över dina inköp och möjlighet att följa upp företaget inköpsstatistik. För att snabbt och enkelt kunna komma igång med att analysera era inköp finns två typer av standardrapporter att tillgå. En översiktlig rapport och en rapport för leverantörer och artiklar. Du kan sedan anpassa rapporterna utefter dina behov och önskemål. Det går även att bygga helt egna rapporter med hjälp av de verktyg och den logik som vi själva använt för att bygga standardrapporterna.

Översikt

Genom att ställa in olika värden som år, månad och inköparkod visar diagrammen det som du är intresserad av. Värdena hämtas direkt från Dynamics NAV när du väljer att uppdatera sidan.

1

Översikten för inköp används för att följa upp företagets inköpsstatistik. Följ upp kostnader och rabatter, olika topplistor med bland annat artiklar, leverantörer och länder både som överskådliga diagram och mer detaljerade tabeller. Se vad som handlats under en viss tid, år, månad, kvartal eller vecka. I BIsmart väljer du själv vad du vill följa upp.

2

 

Leverantör och artikel

Här finns två olika listor, en för leverantörer och en för artiklar. Se vilka artiklar som köps in från vilken/vilka leverantörer både i antal och i inköpssumma. Du kan även följa upp inköpssumman över tid per leverantör eller artikel.

3

 

Produktöversikt BIsmart knapp