Med hjälp av BIsmarts artikelförsäljning kan ni enkelt följa upp hur mycket eller lite ni säljer av era produkter och om det skiljer sig mellan olika kunder. Det går även bra att följa upp andra värden som exempelvis lönsamhet över tid. Ett antal färdiga parametrar från både artikelkort och kundkort finns som standard, artikelkategori, kundansvarig, land m.m. Alla mätvärden går även att ändra beroende på företagets behov och önskemål. Värdena hämtas direkt från Dynamics NAV när användaren väljer att uppdatera rapporten.

För att ni enkelt ska kunna komma igång med att analysera er artikelförsäljning finns två standardrapporter att tillgå. En rapport som ger en översikt med ett antal topplistor och försäljningsvärden över tid samt en mer traditionell rapport som visar artikelförsäljningen per kund, både för perioden och ackumulerat.

1

 

 

Bygg egna rapporter i BIsmart

Det finns även möjlighet att bygga egna rapporter i med hjälp av pivot-funktionalitet i Excel. Ni som kund kommer att ha tillgång till all den logik som vi byggt in i BIsmart för eget rapportbyggande!

2

I fältlistan till höger väljer ni de parametrar och värden ni vill analysera för att sedan placera det som rader, kolumner eller filter i er egenskapade rapport. Spara sedan filen som en vanlig Excel-fil och använd den nästa månad igen.

Försäljning

Rapporten ”Försäljning” ger en överblick av den totala försäljningen och lönsamheten. Genom olika topplistor går det enkelt att se vilka produkter som sålt bäst, vilka kunder som köpt mest eller till vilka länder ni säljer mest. Värdena visas både som diagram för att ge en tydlig överblick och som mer utförliga tabeller för mer detaljerad information.

3

Kund artikelförsäljning

I rapporten ”Kund artikelförsäljning” finns tabeller som ger en mer detaljerad bild av exempelvis vilka kunder ni sålt vilka artiklar till. Det går enkelt att sortera på täckningsgraden för att se vilka artiklar ni tjänar mest på att sälja mer av. Det finns två olika uppställningar, en som fokuserar på kunderna och en som fokuserar på artiklarna.

4

 

Produktöversikt BIsmart knapp