Med hjälp av BIsmart får du en helhetssyn av er redovisning med BIsmart. BIsmarts redovisnings funktion är uppdelad i de två standardrapporterna huvudboksanalys och en kontoplansanalys. Med standardrapporterna kommer du snabbt igång att analysera er redovisning. Du kan sedan anpassa rapporterna utefter ert företags behov och önskemål. Du kan även bygga helt egna rapporter precis som du vill ha dem.

Genom att ställa in olika värden som år, månad och budgetnamn visar diagrammen de som du är intresserad av. Värdena hämtas direkt från Dynamics NAV när du väljer att uppdatera sidan.

ställa in värden

1. Huvudboksanalys

I huvudboksanalysen kan du se alla utfall och följa utvecklingen för varje månad och år och kan även jämföra med föregående år. Du får tillgång till ett detaljerat diagram som bland annat analyserar resultatet av det redovisade beloppet i jämförelse med det budgeterade beloppet.

huvudboksanalys

2. Kontoplananalys

Genom kontoplananalysen får du en översiktlig bild av olika nyckeltal från redovisningen. Med hjälp av resultatrapporten får du både en detaljerad och en mer överskådlig bild av redovisningsresultatet och med balansrapporten följer du enkelt upp redovisningen. Uppföljningen sker alltså på respektive konto istället för det totala resultatet.

kontoplananalys

 

Produktöversikt BIsmart knapp