Ett beslutstödsverktyg är den process där rådata blir information som kan analyseras. Information ska levereras till rätt intressenter vid rätt tidpunkt och via rätt informationskanal. Det låter ju bra, men hur kan ett beslutstödsverktyg hjälpa mig och mitt företag? För att göra det lite klarare har vi listat 5 fördelar med ett beslutstödsverktyg (BI):

1. Öka produktiviteten

Vid traditionella datainsamlingsmetoder behöver användarna sammanställa och analysera data mer eller mindre förhand. Det är en väldigt tidskrävande uppgift. För mindre företag blir det även dyrt då de inte har råd att ha en anställd som utför arbetet.

Med hjälp av ett beslutstödsverktyg hämtar du aktuell data och skapar rapporter genom endast ett fåtal knapptryck. Det sparar mycket tid och resurser då anställda kan ägna sin tid åt mer produktiva uppgifter.

2. Få tillgång till aktuell data

Med de extrema mängder data det finns att tillgå från dagens affärssystem gör att relevant information blir svår att hitta. Genom BI samlas all information på en plats och du kan välja att övervaka uppgifter som är intressanta för dig. Informationen är alltid uppdaterad så att du aldrig behöver analysera redan förlegad information.

3. Underlag till beslutsfattande

En vanlig orsak till att ett projekt misslyckas beror på att besluten fattas utan att grunda dem på objektiv information. Att fatta beslut baserat på magkänslan fungerar inte i längden om man vill konkurrera på marknaden. Med ett BI verktyg kan du bevaka både nuvarande och tidigare processer i verksamheten för att kunna se hur företaget har utvecklats och var vi står idag för att kunna göra relevanta framtida prognoser.

4. Nå uppsatta mål

Jag tror inte att jag är den enda som flera gånger satt upp ett mål som verkar helt rimligt för ett projekt för att inse när projektet går mot sitt slut att resultatet drastiskt skiljer sig? Med BI är det enklare att hålla reda på information och att ha den tillgänglig när man behöver den. Följ dina mål steg för steg för att se hur resultatet utvecklas och vad du kan göra för insatser för att uppnå det du siktar på.

5. ROI

ROI eller ” Return On Investment” är ett prestationsmått som används för att utvärdera effektiviteten av en investering. Genom att med BI få en bättre strategisk medvetenhet, snabbare rapportering, minskade driftkostnader och tillgång till kvalitetsdata kan beslutsstödet vara till hjälp för att påverka företagets ROI.

Nu har vi endast tagit upp 5 fördelar med ett beslutstödsverktyg men självklart finns det betydligt fler. Möjligheterna till en enklare uppföljning och analysering av företagets data behöver inte ta mycket tid.

Produktöversikt BIsmart knapp