Business Intelligence (BI) eller Beslutsstödsverktyg som det heter på svenska används för att på ett tydligt sätt få fram och kunna se ditt företags data snabbare och mer effektivt. Informationen kan sedan användas som beslutsunderlag för att kunna ta väl grundade beslut som bygger på verklig information. Det för att du på ett enklare sätt ska kunna förstå din verksamhet och dess omvärld. Du kan titta på ditt data bakåt i tiden, i realtid men även för att kunna förutse prognoser framöver.

Se även: Därför bör du ha ett beslutstödsverktyg

Många företag arbetar idag mer statiskt med sitt data och rapporterar samma typ av information varje månad utan att det leder till några förbättringsmöjligheter. Så vad är det då för mening med att samla data? Visst ger det en medvetenhet om hur det går för företaget just nu men det leder oftast inte till några förbättringar till framtiden.

Vi vill inte längre titta i backspegeln och i efterhand säga att vi skulle gjort på ett annat sätt. Vi vill kunna blicka framåt och se hur vi med hjälp av insamlad data kan påverka vår framtid, vilket blir möjligt med hjälp av BI.

För att kunna stå sig konkurrenskraftig på marknaden måste man veta var trenderna går och hur vi kan påverka vår verksamhet för att följa med. En framgångsrik verksamhet arbetar ständigt med förbättringar för att kunna påverka framtiden till det bättre. Ett modernt BI-system är en förutsättning för att få fram den information som behövs för att kunna agera innan det är för sent.

Se även: Förvandla företagsdata till företagsinsikt

Förr kunde företag bli framgångsrika genom att tillhandahålla varor med hög kvalitet. Morgondagens framgångsrika företag kommer istället att växa fram baserat på insikt och förmågan att förändra sin verksamhet. BI öppnar dörrarna till en ny värld med oanade möjligheter och skapar förutsättningar för morgondagens framgångsrika företag.