Med beslutstöds-verktyget BIsmart kan du enkelt se var ni tjänar era pengar och var ni kan tjäna mer.

Det finns fortfarande många företag som sammanställer rapporter manuellt för att få fram viktig information. Det är ett tidskrävande arbete med risk för missvisande information och ger en begränsade möjligheter för analys. BIsmart ger ditt företag fokus på resultatförbättrande aktiviteter, med aktuell och korrekt information. Få mer tid för analys och mät enkelt resultaten mot företagets mål.

Se produktöversikten för BIsmart

I produktöversikten tar vi upp områden: BIsmart beslutstöd

  • Vad är BIsmart?
  • Hur fungerar BIsmart?
  • Vad behövs för att använda BIsmart
  • Vad ingår i BIsmart?
  • Hur köper jag BIsmart?
  • Hur implementeras BIsmart i min organisation?