Beslutstöd, Business Intelligence eller BI? Kärt barn har många namn. BI är ett samlingsbegrepp för olika metoder och processer för en organisation att bättre förstå sin verksamhet och omvärld. En undersökning av HerbertNathan & Co som är en sammanställning från 250 befintliga kunder av affärssystem. Undersökningen visar att inför framtiden ligger störst fokus på beslutsstöd då många kunder idag saknar ett verktyg för att kunna analysera och presentera information på ett tillfredsställande sätt. Därför kommer efterfrågan på beslutsstöd att ligga i fokus för framtiden.

Se hela undersökningen HÄR.

I dag finns det fortfarande många företag som sammanställer rapporter manuellt för att få fram viktig information. Det är ett tidskrävande arbete med risk för missvisande information och begränsade möjligheter till analys.

Ett beslutsstöd ger ditt företag fokus på resultatförbättrande aktiviteter, med aktuell och korrekt information. Du får mer tid för analys och kan enkelt mäta resultaten mot företagets mål.