Avfall och återvinning

Är det dags att digitalisera er verksamhet? Det är få branscher som över det senaste årtiondet förändrats i den utsträckning som avfall- och återvinningsbranschen har. För att upprätthålla konkurrenskraften är det avgörande att följa den föränderliga marknaden med dess komplexa lagkrav. Och för att göra det, spelar rätt affärssystem en avgörande roll.

Följ med i digitaliseringen av en hel bransch

Digitalisering och systematisering spelar en nyckelroll för olika branscher när de idag organiserar och gradvis utvecklar sin befintliga verksamhet. Avfall- och återvinningsbranschen är inget undantag. 

enwis) – Stöd för avfall och återvinning

För de företag som arbetar med avfall och återvinning är det tydligt att unika arbetsprocesser kräver rätt stöd. enwis) är en tilläggslösning som helt integreras med Dynamics 365 Business Central och tillhandahåller bred funktionalitet inom standardapplikationen. Det gör enwis) aktuellt för olika företag inom avfall- och återvinningsindustrin.

Håll informationen up-to-date

Att arbeta med aktuell och fullständig data är otroligt viktigt för att hålla sig konkurrenskraftig över längre tid. enwis) säkerställer att ni har rätt information om era kunder, leverantörer, material, turer eller vad det kan röra sig om, dagligen. enwis) ser till att hela flödet från order till färdig faktura fungerar smidigt. Informationen behöver endast skrivas in i affärssystemet en gång men visas konsekvent för användarna på olika enheter.

Rätt funktionalitet för er bransch

Förutom basfunktionalitet som redovisning, fakturering och reskontrahantering supporterar mjukvaran enwis) alla industriella processer. Det stödjer därmed tillverkare av återvinningsbara produkter, återförsäljare och användare. All funktionalitet är en del av standardsystemet därför blir enwis) ett affärssystem för avfall och återvinning helt integrerat i ert Dynamics 365 Business Central.

Vilket område arbetar du det?

Oavsett om ni säljer återvinningsbart material, har en anläggning som förbränner avfall eller arbetar med klassisk avfallshantering anpassas enwis) så att det fungerar med er unika verksamhet.

Satsa på ett flexibelt system

Eftersom branscher är i ständig utveckling bör ett affärssystem vara flexibelt nog att följa marknadens förändring. Det blir kostsamt att investera i ett nytt affärssystem, för att inom ett par år växa ur det och behöva investera i ett nytt igen.

Dynamics 365 Business Central, enwis) och BIsmart

Att kunna se mönster. Att läsa av vilka affärsområden ni är riktigt bra på och vad ni kan förbättra. Att fatta rätt strategiska beslut utifrån rätt underlag. BIsmart är ett Business Intelligence verktyg du adderar till Dynamics 365 Business Central och enwis). BIsmart genererar rapporter, prognoser och statistik. Helt enkelt underlag som utifrån er verksamhet ger underlag till bättre uppföljning med bättre beslut och större lönsamhet.

Dynamics 365 Business Central i andra branscher

Det finns mer att läsa för er som inte arbetar med avfall och återvinning. 

Tjänsteverksamhet

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Tjänsteverksamhet.

Handel och Logistik

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Handel och logistik

Ekonomistyrning

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Ekonomistyrning

Produktion

Använd Dynamics 365 Business Central med fokus på Produktion.

Vill du veta mer om Dynamics 365 Business Central med fokus på avfall och återvinning

VÅRA KONTOR

 

Södra Järnvägsgatan 14, Växjö

Drottninggatan 69, Göteborg

Kungsbro Strand 29, Stockholm

Drottninggatan 11, Helsingborg

Brogatan 11, Umeå

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER

TRÄFFA OSS PÅ NAB

Ta någon minut och kolla in oss på NAB. I den här korta filmen får ni en snabb inblick i vår verksamhet.