Återförsäljare - NAB Solutions - NAB Solutions Återförsäljare - NAB Solutions

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Osäker på vilken produkt som passar er?

Vi har paketerade och färdiga lösningar för er i en specifik bransch eller affärsområde.

Se våra färdiga lösnignar

Återförsäljare

Här har vi samlat material, FAQ och annan nödvändig information som ni kan behöva.

Original

White Label

English Original

English White Label

Logotyper

FAQ – Paket

Kan vi som återförsäljare påverka vilka paket som finns?

Ja. Vi tar gärna emot förslag på paket, deras innehåll, vad kunder tycker och efterfrågar. För oss är det viktigt att vara lyhörda och tar gladeligen emot alla synpunkter för att ge kunden en bättre upplevelse.

Går det att köpa tilläggspaket i efterhand?

Ja. Om kunden har kommit igång med minst StreamLine Start, går det att köpa tilläggspaket i efterhand att komplettera sitt Business Central med. Förfarandet är då densamma, klicka på knappen Ny kund längst upp och fyll i formuläret. Då påbörjas processen med att boka leveransvecka och signera avtal.

FAQ – Bokning och leverans

Vad är en leveransvecka?

Varje StreamLine paket har en färdig tidplan, med en bestämd checklista, där vi i dagsläget implementerar på en vecka. Det är denna som är leveransveckan. Leveransveckan börjar med en fredag och slutar på en fredag, vanligtvis. Det är då kunden går live med sitt StreamLine paket. Det är därför bra att kunden är förberedd, då även kunden behöver förbereda register, att de har tid för utbildning och de moment som utförs under leveransveckan. Läs gärna mer om leveransvecka här.

Många kunder vill komma igång snabbt, men oftast behövs minst två veckor för att de ska vara redo och att avtalen hinner undertecknas.

Hur vet vi när det finns plats för en kund att köra igång?

I nuläget ska kontakten tas via Dynamic Factory eller StreamLine teamet på NAB Solutions, via onboarding@nabsolutions.se

Det är då möjligt att preliminärboka en leveransvecka. Men först till kvarn gäller.

När vi som återförsäljare bokat med en kund – vad händer då?

När ni har kommit överens med kunden om vilka paket som passar kundens verksamhet och de är redo att signa avtal så bokar ni upp ett överlämningssamtal med oss på NAB ihop med kunden.

Anledningen är att vi på NAB ska kunna välkomna kunden och att de blir införstådda i vad som händer i nästa steg. På detta vis så kan vi snabbare och mer effektivt se till att alla har rätt information, det blir proffsigt mot kunden att vi säkerställer vad kunden har för förväntningar samt att kunden även blir införstådd i vad det är som ska signas NAB kan då skicka rätt avtal från början och lägga upp en korrekt tidsplan för kunden, detta gör att kunden få den bästa upplevelsen av starten med NAB.

Mötet tar ca 30 min.
Bokningen skickas till onboarding@nabsolutions.se

Hur meddelar jag kundens uppgifter till NAB för att signa avtal

Klicka på Ny kund längst upp på sidan och fyll i formuläret så noga du kan. Vi vill ju göra implementationen för kunden så bra och smidig som möjligt!

Informationen vi behöver är:
Kundens bolagsnamn
Kundens organisationsnummer
Kundens adress
Kundens telefonnummer
Namn, e-post och telefonnummer till kontaktperson som ska signera avtal
Namn, e-post och telefonnummer till kontaktperson hos kunden gällande onboarding
E-post för fakturamottagning hos kunden
Har kunden flera bolag de vill implementera paket till?
Vilken leveransvecka vill kunden ha?
Vilka paket vill kunden ha?
Beskriv kortfattat kundens verksamhet. Om de har ett annat system sedan innan, vilket är det?
Finns det krav från kunden som inte är inom paketet? Om ja, vad?
Hur många Essential-användare har kunden vid go live?
Hur många Team member-användare har kunden vid go live?
Vad har kunden för SMTP inställningar?

Därefter skickas ett användaravtal ut, där kund, ni som reseller och NAB ska signera. Efter att alla parter signerat skickar NAB Solutions ut ett välkomstmail till kundens kontaktperson för onboarding med bland annat leveransvecka, checklista, tidplan och länk till gemensam filyta.

Vi kommunicerar sedan med varandra när licenser ska vara på plats och hur många användare det är. Vi kommunicerar med kunden och er under onboarding via onboarding@nabsolutions.se.

Hur går avtalsskrivning med kund till?

När NAB fått de uppgifter som behövs skickar NAB ut ett tredjepartsavtal mellan kund, er som återförsäljare och NAB.

Om det gäller ett StreamLine paket där en ytterligare part är inblandad, exempelvis SignUp för paketet Leverantörsfakturahantering, skrivs avtalet direkt mellan denna part och kund. NAB förmedlar vidare till denna ytterligare part och ser till att avtalets skrivs.

FAQ – Support

Måste kunden ha support?

Ja, vi tror kunden behöver support för att känna sig trygg i sitt system. För att enklare komma igång med support har vi paketet Support Start för våra StreamLine kunder. I vårt supportavtal ingår även vår e-learningportal, som innehåller filmer och manualer över flöden och funktioner i Business Central Online. Läs gärna våra produktblad

Vem ska kunden kontakta för support?

Kunden ska maila in till support@nabsolutions.se. Vi har en supportorganisation som arbetat länge med Business Central som vi är mycket stolta över. Vi löser de flesta ärenden som kommer in under samma arbetsdag. Alla ärenden följs upp och hanteras i vårt ärendehanteringssystem. Vi har också direkt kontakt med Microsoft vid behov.

Får vi som återförsäljare ha Business Central support mot kunden?

I dagsläget rekommenderar vi inte att ni som återförsäljare har support mot kunden. Det förlänger ledtiden för kunden att få hjälp om ni inte kan svara på frågorna direkt. Vi är måna om att kunden får hjälp snabbt för att komma vidare.

email