Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Så här gör du!

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Så här gör du!

Periodisera i Dynamics NAV 2017. Att periodisera en kostnad eller en intäkt, över en eller flera perioder, ger ett mer rättvisande flöde när ni tittar i er resultaträkning. Vanligtvis är det den person som har hand om det dagliga ekonomiska arbetet som också kommer i kontakt med era periodiseringar. För er som arbetar med periodiseringar kommer här ett inlägg med hur ni kan periodisera i NAV. Nedan följer en beskrivning på hur det går till i Windowsklienten.

Steg 1 – Skapa er periodiseringsmall

  1. För att komma igång behöver du lägga upp en periodiseringsmall som du sedan använder på dina olika dokument. Du hittar periodiseringsmallar under sökvägen: Avdelningar – Ekonomihantering – Inställningar – Bokföringsmallar – Periodiseringsmallar
Periodisera i Dynamics NAV 2017

Periodisera i Dynamics NAV 2017

2. När du är på en periodiseringsmall, tryck Ny. Ett tomt kort visas. Fyll i fälten på korten.

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - Periodiseringsmall

Periodisera i Dynamics NAV 2017

Fältens betydelse:

Periodiseringskod Det kod som du sätter på dokumentet eller i journalen.

 

Beskrivning Beskrivning av mallen.
Periodiseringskonto Visar det kontot i balansräkningen som intäkten eller kostnaden ska periodiseras emot
Periodisering i % Hur mycket av beloppet som ska periodiseras.
Beräkningsmetod Här väljs hur beloppet ska periodiseras.
Startdatum Anger när du vill att periodiseringen ska börja. Finns 4 olika alternativ.
Antal perioder Det är detta fält som styr hur många perioder som beloppet kommer att periodiseras på.
Periodbesk Den beskrivning som anges här kommer att synas som beskrivning i bokföringen.

När du fyllt i fälten på kortet så är mallen klar.

Steg 2 – Hur använder du mallen?

När mallen är skapad så kan den börja användas på försäljningsdokument, inköpsdokument och journaler. Vi kommer titta på en försäljningsorder som exempel. På en försäljningsorderrad väljer du vilken mall du ska använda genom att klicka på de tre punkterna vid kolumnen Periodiseringskod. Nedan ser du hur du hämtar upp mallen för att periodisera i Dynamics NAV 2017.

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - periodisera på försäljningsorder

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Periodisera på försäljningsorder

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - periodisera 3 månader

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Periodisera på tre månader

När periodiseringskod är vald kan den redigeras genom att trycka på rutan med de tre små prickarna till höger om fältet.

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - periodiseringskod

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Periodiseringskod

Det kommer då upp en ruta som visar hur denna rad kommer att periodiseras. Här kan ändringar göras som då kommer att gälla för den aktuella försäljningsorderraden.

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - periodiseringsschema

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Periodiseringsschema

Om ni gör några ändringar går det att se direkt genom att trycka på knappen Beräkna plan. I bilden här under har vi ändrat betalningsmetod från linjär till dagar per period. Alla fälten går att redigera vid behov.

Periodisera i Dynamics NAV 2017 - beräkna plan

Periodisera i Dynamics NAV 2017 – Beräkna plan

När rätt periodiseringsmall och inställningar är gjorda kan ni bokföra ordern.

Vad har du för nytta av att periodisera i Dynamics NAV 2017?

Periodiseringsfunktionen används för att fördela ut kostnader och intäkter på en eller flera perioder för att få ett mer rättvisande resultat i resultaträkningen. När du t.ex. får en hyresfaktura som betalas per kvartal kan du med denna funktion fördela den på tre perioder för att kostnaden ska belasta resultatet varje månad istället för var tredje.

Lär du dig bättre genom att se flödet på film? Kika närmare på vår film nedan, filmen visar hur du gör för att periodisera i Dynamics NAV 2017 via Webbklienten.

Vill du lära dig mer om Dynamics NAV – Anmäl er till vår webbutbildning i Kostnadsredovisning

 

 

 

Kontakta vår support

Välkommen till vår support Vår support är mycket uppskattad av våra kunder. Handläggarna har mångårig erfarenhet av att arbeta i Dynamics 365 Business Central, tidigare känt som Dynamics NAV och löser de flesta ärenden som kommer in under samma arbetsdag. Om ärendet...