Webbutbildning – Kostnadsredovisning

Kostnadsredovisningen är utformad för att analysera alla kostnader som uppkommer när ni driver er verksamhet. Kostnader är såklart en viktig parameter i många av de strategiska beslut som fattas i och för verksamheten. Därför är det också nödvändigt att förstå. Kostnadsredovisning hjälper er att se vart kostnaderna uppstår, vilka typer av kostnader som uppkommer och vem som bär kostnaderna. I den här webbutbildningen fördjupar vi oss i området kostnadsredovisning. Vi försöker besvara många av de frågor som vi stöter på när vi arbetar med de här delarna. Vilka är de olika kostnadsbärarna, vad har ni för kostnadstransaktioner och hur rapporterar ni era kostnader?

Vi tittar också på kostnadsbudgetar, kostnadsjournaler och kostnadsfördelningar. Det här är en webbutbildning i det som rör kostnader och arbetar ni med de här delarna i NAV, är det här absolut en utbildning för er.

Utbildningen passar för dig som har grundläggande kunskap i Dynamics NAV och ämnet. Utbildningen sker i senaste versionen av NAV, NAV 2017. Vi rekommenderar därför att ni arbetar i en version av NAV som är från 2013 eller senare. Utbildningen sker i ett system från NAB Solutions, vilket betyder att det kan finnas avvikande funktionalitet om ni arbetar med en annan leverantör idag.

Datum: 30/11
Tid: 13.30-15.00
Plats: Skype
Din investering: 2000 kr/företag