Höstens webbutbildningar

Webbdemo – Dynamics NAV 2018

Se nyheterna i Dynamics NAV 2018!

Så fort den nya versionen släpps kommer vi på NAB att ta oss an NAV 2018 internt. Det gör att vi redan måndagen den 11 december håller en webbdemo för er som är angelägna om att vara med i snacket på stan. Eller i alla fall vill vara uppdaterade med den senaste informationen om Dynamics NAV.

Vi tittar på nyheterna i Dynamics NAV 2018, vi pratar produkt och framtid. Vi diskuterar Dynamics NAV, Dynamics 365 Tenerife, molnbaserade produkter och försöker ge svar på många av de frågor ni möjligtvis funderar över. Under 45 minuter kan ni sitta ner och bara lyssna eller ställa era frågor. Passa på att ta en paus under luciaveckan för att lyssna till nyheterna i Dynamics NAV 2018. Anmäl er via formuläret nedan.

 Datum: 11/12
Tid: 13:15 – 14.00
Plats: Skype

Fördjupning – Kostnadsredovisning

Förstå era kostnader och driv verksamheten smartare!

Kostnadsredovisningen är utformad för att analysera alla kostnader som uppkommer när ni driver er verksamhet. Kostnader är såklart en viktig parameter i många av de strategiska beslut som fattas i och för verksamheten. Därför är det också nödvändigt att förstå. Kostnadsredovisning hjälper er att se vart kostnaderna uppstår, vilka typer av kostnader som uppkommer och vem som bär kostnaderna. I den här webbutbildningen fördjupar vi oss i hela området kring Kostnadsredovisning. Vi försöker besvara många av de frågor som vi stöter på när vi arbetar med de här delarna. Vilka är de olika kostnadsbärarna, vad har ni för kostnadstransaktioner och hur rapporterar ni era kostnader?

Vi tittar också på kostnadsbudgetar, kostnadsjournaler och kostnadsfördelningar. Det här är en djupdykning i det som rör kostnader och arbetar ni med de här delarna i NAV, är det här absolut en utbildning för er.

Utbildningen passar för dig som har grundläggande kunskap i Dynamics NAV och ämnet. Utbildningen sker i senaste versionen av NAV, NAV 2017. Vi rekommenderar därför att ni arbetar i en version av NAV som är från 2013 eller senare. Utbildningen sker i ett system från NAB Solutions, vilket betyder att det kan finnas avvikande funktionalitet om ni arbetar med en annan leverantör idag.

Datum: 30/11
Tid: 13.30-15.00
Plats: Skype
Din investering: 2000 kr/företag

Fördjupning – Bankkontoavstämningar och likviditetsprognoser

Få full koll på era likvida medel!

I höst ser vi till att återigen fördjupa oss i bankkonton, bankkontoavstämningar och likviditetsprognoser. Vet ni t.ex. hur ni stämmer av ert bankkonto i NAV mot ert ”verkliga” bankkonto? Vi gör ett djupdyk i hur ni använder bankkonton och bankkontoavstämningar, men vi tittar också på hur ni stämmer av era valutakonton i NAV. Vi på NAB vill slå ett extra slag för bankkontoavstämningar vid användandet av valutakonton eftersom det är ett effektivt sätt att stämma av era valutatransaktioner.

För er som är intresserade av att få bättre kontroll på era likvida medel handlar andra delen av webbinariet om likviditetsprognoser. Här gör vi en kassaflödesanalys och skapar en prognos för dina kommande likvida flöden.

Utbildningen passar för dig som har grundläggande kunskap i Dynamics NAV och ämnet. Utbildningen sker i senaste versionen av NAV, NAV 2017. Vi rekommenderar därför att ni arbetar i en version av NAV som är från 2013 eller senare. Utbildningen sker i ett system från NAB Solutions, vilket betyder att det kan finnas avvikande funktionalitet om ni arbetar med en annan leverantör idag.

Datum: 16/11
Tid: 13:30-15.00
Plats: Skype
Din investering: 2000 kr/företag

Fördjupning – Anläggningsregister 

Ordning och reda bland era anläggningstillgångar i NAV!

Det här är ett webbinarium där vi fördjupar vår kunskap i NAV och området anläggningsregister. NAV har omfattande funktionalitet när det kommer till anläggningsregister, frågan är om ni utnyttjar systemets fulla potential? Målet med utbildningen är att ni ska förstå och använda den funktionalitet som finns i era affärssystem. Det gör att vi djupdyker i allt som rör anläggningstillgångar. Hur lägger ni upp en anläggningstillgång? Hur adderar ni värde och gör avskrivningar på en anläggningstillgång? Vi går igenom hur ni bokför era tillgångar, samt vilka rapporter ni kan använda er av.

Utbildningen passar för er som har grundläggande kunskap i Dynamics NAV och ämnet. Utbildningen sker i senaste versionen av NAV, NAV 2017. Vi rekommenderar därför att ni arbetar i en version av NAV som är från 2013 eller senare. Utbildningen sker i ett system från NAB Solutions, vilket betyder att det kan finnas avvikande funktionalitet om ni arbetar med en annan leverantör idag.

Datum: 26/10
Tid: 13:30-15.00
Plats: Skype
Din investering: 2000 kr/företag

Fördjupning – Excel och NAV 

Utnyttja Excel och NAV som stöd i det dagliga arbetet!

Vi vet att många företag missar att utnyttja Excel och NAV i sitt dagliga arbete. Vi vet också att det hade varit till stor nytta om företag lärde sig att utnyttja den nära integreringen mellan verktygen på ett effektivt sätt. Därav har vi lagt in ett webbinarium som rör just Excel och NAV. Vi går igenom nödvändiga funktioner när ni hanterar data i Excel – Filtreringar, summeringar, absoluta och relativa frekvenser. Vi lär er att exportera data från NAV och skapa pivotabeller. Att bearbeta data i Excel ger er ytterligare en dimension när ni analyserar data från NAV. Analysera inköp för leverantörer, levererar de enligt er överenskommelse? Se till att utnyttja den unika möjligheten när ni har de här två verktygen så tätt integrerade med varandra.

Vi tittar på hur ni exporterar data till Excel – jobbar med datat – för att senare göra uppdateringar i NAV. Ett arbetssätt som används när vi t.ex. uppdaterar försäljningspriser. Vi jämför listor, tittar på hur ni hittar avvikelser som förekommer i era register. Under ca 90 minuter fördjupar vi oss i ämnet NAV och Excel, något som vi tror många hade haft nytta av att lära sig.

Utbildningen passar för er som har grundläggande kunskap i Dynamics NAV och ämnet. Utbildningen sker i senaste versionen av NAV, NAV 2017. Vi rekommenderar därför att ni arbetar i en version av NAV som är från 2013 eller senare. Utbildningen sker i ett system från NAB Solutions, vilket betyder att det kan finnas avvikande funktionalitet om ni arbetar med en annan leverantör idag.

Datum: 19/10
Tid: 13:30 – 15.00
Plats: Skype
Din investering: 2000 kr/företag

VÅRA KONTOR

Södra Järnvägsgatan 14
352 34 Växjö
0470-53 00 00

VÅRA KONTOR

Drottninggatan 69
411 07 Göteborg
031-787 90 90

Kungsbro Strand 29
112 26 Stockholm
08-50 90 50 00

CERTIFIERAD MICROSOFT PARTNER