På grund av ett tekniskt fel hos Nordea har ett antal inbetalningar genomförda den 6 mars och den 9 mars blivit bokförda flera gånger hos er som mottagare.

De felaktigt bokförda beloppen kommer att rättas under dagen den 9 mars 2015 från ert bankkonto. Rättningarna ser ni på ert kontoutdrag markerat med texten ” RÄTTELSE”.

För betalningsavsändaren har bokföringen blivit rätt – det vill säga betalningen är bokförd endast en gång. Ni ska inte betala tillbaka några pengar.

Nordea ber om ursäkt och beklagar det inträffade. Er bank har varit till stor hjälp i arbetet med att minimera eventuellt merarbete som detta kan orsaka er.

Läs mer Här!