Referenser

Vi vet att nyckeln till framgång är nöjda kunder. Vi strävar efter att leverera ett affärssystem till våra kunder som hjälper till att göra interna processer snabbare och smidigare. Det vi levererar är till stor nytta och gör skillnad hos våra kunder. Vi är stolta över att våra samarbeten och kontakter ofta stäcker sig över många år.

Här kan du ta del av våra kunders erfarenheter av oss. Våra kunder är av många olika typer och storlekar så det finns säkert någon som liknar din verksamhet.

Hittar du inte någon lämplig referens i listan nedan? Kontakta oss så ska vi hjälpa dig plocka fram en som passar!

  • Bukowskis

   Bukowskis Auktioner grundades 1870 och har sedan dess förrättat hundratals […]

  • Qvalify

   Qvalify har arbetat i Dynamics NAV under ett par år. […]

  • Primetail

   Primetail valde NAB Solutions som leverantör genom rekommendationer. Bland annat […]

  • CRM Konsulterna

   CRM Konsulterna hade tidigare ett ekonomisystem och arbetade med Excel, […]

  • Bring Citymail

   Bring Citymail valde att implementera Dynamics NAV 2013 med supportavtal […]

  • Sundström Safety AB

   Genom en uppdatering till Dynamics NAV 2013 fick Sundström full kontroll på sin produktion och lager. Personalen fick utbildning och kan nu utnyttja funktionaliteten i systemet optimalt.

  • Claremont

   Med hjälp av Dynamics NAV och BIsmart fick Claremont ett flexibelt affärssystem som är anpassat för deras konsultverksamhet.

  • Simfas

   Simfas slipper tänka på hård och mjukvara med hjälp av den molnbaserade tjänsten NAVsmart. De kör idag NAVsmart i hela organisationen.

  • KP Cloud Accounting AB

   För KP var flexibilitet en viktig del i systemet, med NAVsmart kan det enkelt och flexibelt välja information som är viktig för varje enskild användare.

  • Chinsay

   Med NAVsmart kunde Chinsay halvera tiden för faktureringsprocessen och samtidigt minska risken för misstag.

  • JKS Golv

   Genom att använda standardfunktionalitet gick det snabbt och smidigt för JKS att byta system och det medförde även en rad ekonomiska fördelar bland annat tidsvinning.

  • Nevotex

   Genom en nystart av Dynamics NAV fick Nevotex en tillförlitlig statistik och har bättre koll på sin löpande verksamhet.

  • Rikslunchen

   Rikslunchen valde att satsa på NAB Solutions nya molntjänst NAVsmart. Företaget uppskattar det flexibla och effektiva affärssystemet som är billigt, går snabbt att komma igång med, är alltid tillgängligt och hjälper dem att växa i trygghet.

  • SRV återvinning

   SRV Återvinning ville ha en lösning som klarar av de krav som finns i avfallsbranschen. Idag har SRV fått ett säkrare system som dessutom går att anpassa och vidareutveckla vilket företaget anser vara en stor fördel.

  • Polfärskt Bröd

   Efter att Polfärskt valde att uppdatera till Microsoft Dynamics NAV 2013 har de fått en ökad säkerhet, djupare inblick och bättre rutiner som är grundläggande för att dagligen kunna leverera 316 076 förpackningar bröd.

  • Landmann

   Med Microsoft Dynamics NAV kan Landmann snabbt och säkert hantera säsongsrelaterade produkter. Med oändliga möjligheter till anpassning upplever Landmann att systemet växer med företaget och stöttar deras utveckling.

  • Kondradssons Kakel

   Efter att ha integrerat i Microsoft Dynamics NAV har Konradssons Kakel kunnat minska kostnaderna för sina leveranser samtidigt som servicegraden har ökat. NAB Solutions förstår deras verksamhet vilket bidrar till lösningar som underlättar det dagliga arbetet på företaget.

  • Frebaco

   Med hjälp av Microsoft Dynamics NAV som används i hela Frebacos organisation har de fått bättre koll över lager och produktionen. De värdesätter även NAB Solutions supportavdelning som de upplever alltid ställer upp snabbt.

  • Design Online

   Med hjälp av Dynamics NAV kan Design Online hålla ordning och reda på all data i företaget. Det har bidragit med direkta kostnadsbesparingar i form av effektivisering där färre personer i företaget kan göra mer.

  • Dina Försäkringar

   Dina AB var först med att använda Microsoft Dynamics NAV. Dina upplever att kommunikationen mellan Dina-federationen förbättrats och att de blivit mer kostnadseffektiva.

  • Bambino

   Bambino uppdaterade sitt NAV system och fick full kontroll på verksamheten. De kan nu få underlag till att fatta kloka beslut, få kontroll på kostnaderna och tydligt se lönsamheten på en ny nivå.

  Bukowskis

  30 juni, 2016

  Bukowskis Auktioner grundades 1870 och har sedan dess förrättat hundratals kvalitetsauktioner för konst och konsthantverk till kunder runt om i världen. Idag är deras traditionella auktioner störst i Norden, inom alla segment, och de är även näst störst på auktioner online via sin Bukowskis Market. Tack vare den breda expertis som de 165 anställda besitter erbjuder de förstklassiga föremål från alla tider, till rätt kunder, världen över. Idag finns de på fem orter, däribland Helsingfors. I och med att de föremål som väljs ut av Bukowskis specialister exponeras i lättöverskådliga nätkataloger, blir föremålen även tillgängliga globalt.

  Bukowskis har sedan april 2015 arbetat med Dynamics NAV. Vid tillfället när de valde NAV var de i behov av ett större affärssystem som kunde anpassas efter deras unika auktionsverksamhet. Det vi såg som en utmaning var att få till en integration mellan vårt auktionssystem och ett affärssystem, förklarar Carolina Hård af Segerstad, controller på Bukowskis. Vi behövde ett affärssystem som kunde hantera större transaktionsvolymer i och med vår försäljning online, men även hantera transaktioner från de traditionella auktionerna. Det var också dags att byta till en gemensam kontoplan.

  Eftersom Bukowskis var ute efter att ha sitt affärssystem molnbaserat, blev svaret NAB Solutions och affärssystemet Dynamics NAV MyWay. De valde att integrera Dynamics NAV med Office 365 som ska underlätta det dagliga arbetet genom en gemensam plattform för lagring och kommunikation. Implementeringen stötte inte på några problem, som inte kunde åtgärdas, och de kunde dra igång med verksamheten i sitt nya affärssystem. Idag upplever vi att exportmodulen är till stor hjälp och matching accounts använder vi oss mycket av, menar Caroline. Det underlättar att kunna hantera valutor och göra avstämningar av bokföringen genom den nämnda funktionen matching accounts i NAV, avslutar Caroline, controller på Bukowskis.


  Qvalify

  24 maj, 2016

  Qvalify har arbetat i Dynamics NAV under ett par år. I början av januari valde Qvalify att uppgradera sitt affärssystem till senaste versionen. Qvalify gick från version 2015 till version 2016 av Dynamics NAV. Qvalify är ett av de största certifieringsorganen på den svenska marknaden och erbjuder certifieringar, oberoende granskning samt kompetensutveckling. Med Dynamics NAV får Qvalify ett flexibelt affärssystem. Det motsvarar kraven för vad ett affärssystem ska hantera när det kommer till det arbetssätt som Qvalify har. För Qvalify är projektmodulen en viktig del vilken de arbetar mycket med.

  Qvalify arbetar i NAV MyWay med kundanpassningar för att matcha deras arbetssätt och verksamhet. Systemet är integrerat med Office365 som samlar Office-funktionerna och affärssystemet under samma tak. Qvalify har även sin drift i Microsofts moln Azure, vilket visar att företaget är angelägna om att följa med i den tekniska utvecklingen.

  Vi ligger gärna i framkant med vårt affärssystem, menar Maria Brandt administrativ chef på Qvalify. Appen för telefon och paddor var en viktig anledning till att vi valde att uppgradera. Det är även viktigt för oss att ha senaste versionen av ett affärssystem eftersom det bär med sig nya förbättrade funktioner som gynnar användandet. Vid uppgraderingen stötte vi inte på några större problem, de småsaker som kom upp rättades direkt av vår suveräna kontaktperson Jonas.

  Qvalify upplever att användarvänligheten har ökat efter att de valde att uppgradera, och en stor anledning till det är just appen. De användare som inte arbetar i NAV dagligen kan med gott resultat använda sig av appen, det för med sig ökad användarvänlighet menar Qvalify. I övrigt känner Qvalify att samarbetet med supporten har fungerat väldigt bra och kontaktpersonerna på NAB har förstått deras arbetssätt väldigt väl. De gör att vi tillsammans kan skapa idéer och hitta lösningar på de utmaningar som vi stöter på avslutar Maria.


  Primetail

  15 december, 2015

  Primetail valde NAB Solutions som leverantör genom rekommendationer. Bland annat för att deras system fungerar bra i molnet samt att man såg att NAB Solutions låg främst i att leverera molntjänster. Att ha ett affärssystem i molnet för att slippa ha egna servrar var en viktig aspekt för Primetail. De valde standardlösningen NAVsmart dels för att det är ett standardiserat system som ändå täckte behoven, men det var också en kostnadsfråga.

  Primetail var ett helt nystartat bolag när de valde affärssystemet. Därför hade de inga gamla system eller arbetsprocesser utan skapade kvalitetsledningssystem och processer från grunden. Bolaget startades därför helt baserat på NAVsmart.

  Primetail använder NAVsmart för ekonomihantering, artikelhantering, inköp, försäljning, kund- och leverantörsreskontra. Just nu anser Primetail att standardsystemet NAVsmart är fullt tillräcklig för deras verksamhet. De uppskattar att det kommer nya versioner av NAV varje år för med nya versioner kommer även ny eller förbättrad funktionalitet vilket gör att systemet ständigt utvecklas. I takt med att företaget växer kommer Primetail så småningom uppgradera till en egen NAV plattform.


  CRM Konsulterna

  19 november, 2015

  CRM Konsulterna hade tidigare ett ekonomisystem och arbetade med Excel, men hade inget affärssystem. Deras utmaning var att de ville få kontroll över verksamheten. I utvärdering av affärssystem var priset en viktig aspekt för CRM Konsulterna, men även en integration med CRM-systemet på sikt. Systemet skulle även vara enkelt och snabbt att införa.

  CRM Konsulterna arbetar själva med Microsoft och ville därför ha ett affärssystem inom Microsoft Dynamics NAV. Efter utvärdering föll valet på NAB Solutions standardlösning NAVsmart. NAB Solutions är den enda Microsoft Dynamics NAV partnern som har utvecklat en standardlösning av Dynamics NAV.

  Installationen av NAVsmart gick smidigt och personalen fick löpande utbildning i systemet. CRM Konsulterna använder NAVsmart för ekonomistyrning, fakturering, tidrapportering och projekthantering.

  CRM Konsulterna har nu full kontroll över organisationen och kan följa upp all sitt data vilket gör att de kan växa i trygghet.


  Bring Citymail

  27 augusti, 2015

  Bring Citymail valde att implementera Dynamics NAV 2013 med supportavtal guld från NAB Solutions. Det för att kontinuerligt vara uppgraderade med den senaste versionen och på så sätt kunna möta de ständigt förändrade kraven från marknaden.

  Behovet var ett flexibelt affärssystem som stöttar företagets processer.  Utmaningen var att Bring Citymail arbetar med väldigt stora volymer, och behöver kunna följa upp order för att ha kontroll på att allt blir levererat i tid.

  Under implementeringen av Dynamics NAV 2013 var representanter från varje avdelning som arbetar i systemet med i syfte att optimera verksamhetens arbetsprocesser. Bring Citymail har även efter implementeringen fortsatt att arbeta med ständiga förbättringar för att löpande göra nödvändiga anpassningar av systemet.


  Sundström Safety AB

  26 februari, 2015

  Sundström Safety har använt Dynamics NAV sedan 2001. Den version som företaget använde var inte uppbyggt och anpassat för att hantera den arbetsprocess de använder idag. Man saknade kontinuerlig utbildning av användare, ville få bättre kontroll på sitt lager, strukturera upp anläggningsregister samt kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

  Lösningen blev en uppgradering till Microsoft Dynamics NAV 2013. Sundström Safety gjorde en nystart med en helt ny databas och fick på så vis naturligt bort inaktuell data. Det skedde stora förändringar i lagerhanteringen, man organiserade upp lager och lagerplatser på ett nytt sätt för att få ett enklare och effektivare arbetsflöde. Det skedde även stora förändringar inom produktion och ekonomihantering med uppföljning och omstrukturerad lagervärdering. Även budgetprocessen strukturerades om och förenklades för att företaget skulle kunna följa upp sin budget på ett effektivare sätt.

  Då ett nytt affärssystem berör hela företaget involverades samtliga avdelningar på Sundström Safety. Från NAB Solutions var flera konsulter inblandade för att kunna bistå med specialistkunskap inom respektive område.

  Sundström Safety har nu full kontroll på sin produktion och sitt lager. De kan lättare följa upp sin verksamhet, vilket gör det enklare för dem att fatta beslut som baseras på fakta. De anställda har fått utbildning och kan nu utnyttja funktionaliteten i systemet mer optimalt.

  Åsa Nygård, CFO på Sundström Safety menar att det nya systemet är både enklare och mer effektivt. Vi har fått bättre kunskap inom företaget hur vi kan använda systemet. Hon uppskattar även att det nu registreras mycket mer data som kan analyseras vilket gör det enklare att fatta viktiga beslut.

  Sundström Safety upplever att de fick bra hjälp och stöd under processen för att lyckas med implementeringen av Dynamics NAV 2013.


  Claremont

  26 januari, 2015

  Efter goda rekommendationer av andra som arbetat med NAB Solutions bestämde sig Claremont att det var deras val av partner vid implementering av Dynamics NAV 2013. Claremont är ett IT- och Managementbolag vars strategi är att succesivt bolagisera nya erbjudanden i självständiga dotterbolag vilket ställer höga krav på ett effektivt affärssystem.

  Utmaningen för Claremont var att hitta ett flexibelt system som kunde anpassas för en konsultverksamhet då de har en väl förankrad modell för hur de vill arbeta och göra sin uppföljning på.

  NAB Solutions löste utmaningen med hjälp av dimensionshantering i NAV tillsammans med BIsmart. För att kunna följa upp alla de belopp som Claremont var intresserade av fick varje konsult ett unikt nummer som sedan följer med från raderna på tidrapporten till de bokförda redovisningstransaktionerna, detta för att kunna följa upp varje konsults arbete i bolaget. I BIsmart kan de enkelt följa upp både intäkter och kostnader för varje konsult för att sedan få fram en komplett resultaträkning och enkelt följa upp lönsamheten inom utvalda områden.

  Karin Ohlsson, projektledare på Claremont anser att implementeringen av Dynamics NAV gick smidigt och att de fick den hjälp som behövdes. Hon uppfattade NAB Solutions som väldigt ambitiösa.

  Johan Adenmark, försäljningschef på NAB Solutions, menar att Claremont är en kund som kan dra stor nytta av våra tilläggslösningar för Dynamics NAV, NAVsmart och BIsmart.

  Efter att Claremont använt Dynamics NAV 2013 i ett år har de redan tagit steget att uppgraderat till Dynamics NAV 2013 R2 för att få de fördelar som en nyare version medför.

  – Efter ett år med NAV ser vi nu resultat genom snabbare och effektivare fakturering, interna transaktioner samt rapportering. Våra bolagschefer upplever även att det är enkelt att lägga upp nya kunder och projekt, säger Pehr Marklund, ekonomichef för Claremont.


  Simfas

  2 december, 2014

  Början

  Simfas AB hade bestämt sig för att investera i ett nytt affärssystem. Det som blev avgörande i beslutsprocessen var det faktum att affärssystemet fungerade som molntjänst och att det var ett standardsystem. Beslutet föll på att införa NAVsmart. En lösning som är baserad på Microsoft Dynamics NAV och är helt molnbaserad. Simfas var i kontakt med NAB Solutions och fick en webbdemo där de kunde se och ta till sig de möjligheter NAVsmart gav och NAVsmart passade för Simfas behov.

  När Simfas införde NAVsmart var den röda tråden att följa systemets processer. På Simfas var medarbetarna villiga och ändra sitt arbetssätt och sina processer för att maximalt utnyttja systemet. De justeringar som gjordes var kopplade till gränssnittet där de kunde lägga till eller ta bort fält och funktioner för att underlätta för användaren. Medarbetarna på Simfas gick in med rätt inställning vid införandet av systemet och det resulterade i att Simfas kunde köra standard NAVsmart i hela organisationen, ekonomi, försäljning, inköp, lager och produktion.

  Hela införandet av projektet gjordes till stor del på distans. På det inledande webbmötet bestämdes förutsättningarna för projektet. Systemet sattes upp på distans och tillsammans gjordes en kartläggning på hur flöden och produktstrukturer skulle se ut. Förutsättningarna för att kunna hantera hela produktionen sattes upp som t.ex. maskin och produktionsgrupper. Det var viktigt för Simfas att det gick att spåra artiklar med partinummer och veta var artikeln befann sig på lagret i sitt nya system NAVsmart.

  Eftersom NAVsmart är en molnlösning i Microsofts Azure behöver Simfas inte investera i hårdvara och mjukvara eller fundera på prestanda när verksamheten växer. Simfas använder Office 365 som är integrerat med NAVsmart vilket gör att det är enkelt att bearbeta information från affärssystemet i Excel, koppla dokument från SharePoint till information i affärssystemet och använda OneNote för anteckningar.

  Om Simfas

  Simfas Sweden AB startades i mitten av 70-talet under namnet Adheseal och tillverkade fogmassor och lim till byggnadsindustrin.

  1997 övertogs bolaget av Lyckeby-koncernen som 2013 sålde majoriteten av bolaget till en grupp nya privata ägare.
  Idag producerar och exporterar Simfas ca 6000 ton spackel, lim och fogmassor till en bred global kundbas och omsätter ca 75 miljoner SEK/år.

  Tillväxten är i stadigt ökande både försäljnings- och resultatmässigt.

  Fortsättningen

  Idag kör de lagerstyrningen: plock till kundorder inleverans och frakthanteringen via tilläggsprodukten LogTrade, vilken är en direktintegrerad tilläggsmodul i affärssystemet. Sedan starten har Simfas som sagt integrerat LogTrade Connect i sin verksamhet och gått från att arbeta i NAVsmart till att arbeta i NAV MyWay. I samband med att Simfas verksamhet har utvecklats så har affärssystemet kunnat utvecklas tillsammans med dem. Därav kom de till en punkt där en del kundanpassningar behövde implementeras vilket gjorde att Simfas gick från NAVsmart till NAVMyWay. Arbetet pågår löpande.


  KP Cloud Accounting AB

  22 augusti, 2014

  – NAVsmart är ett viktigt verktyg för oss eftersom vi uppskattar flexibiliteten i systemet. Vi har en rad olika kunder med olika behov och då är flexibiliteten jätteviktig. Det är lätt för användaren att skapa en egen roll i systemet vilket gör att användaren får tillgång till den information som är viktig för just den personen. Samspelet med andra Microsoft program är för oss ett verkligt stort plus. Att NAVsmart fungerar väldigt bra mot Excel var väl förväntat men även andra program SharePoint och OneNote.


  Chinsay

  22 augusti, 2014

  – Vårt byte till Dynamics NAV 2013 gjorde att vi kunde integrera vår transaktionsbaserade molnprodukt med vårt ekonomisystem, något som inneburit att vi halverat tidsåtgången för vår faktureringsprocess och samtidigt väsentligt minskat risken för misstag.

  Chinsay har kunder över hela världen och har därför även stor användning av valutakontofunktionen som hjälper dem att följa upp försäljning och utforma rapporter för alla behov.


  JKS Golv

  22 augusti, 2014

  Starten

  För JKS Golv hjälper Dynamics NAV till att bland annat skicka orderbekräftelser, inköpsorder och fakturor till kunderna direkt via mail från Dynamics NAV. Det sparar mycket tid för JKS Golv. JKS Golv var i behov av att uppgradera sitt befintliga Dynamics NAV till senaste versionen tillsammans med tilläggsmodulen NAVsmart. Uppgraderingen var tvungen eftersom det skulle bidra med en rad förbättringar för JKS Golv i deras vardagliga arbete. Ett snabbt och smidigt införande gjorde uppgraderingen kostnadseffektiv för JKS Golv.

  Användarna på JKS Golv upplever systemet som modernt och enkelt att använda. Det menar att det påminner om Microsoft Office vilket gjorde det lätt att hitta i systemet. Användarna på JKS Golv var välbekanta med Microsoft Office. Användarna tyckte att systemet var lätt att lära sig funktionaliteten i systemet och de såg direkt möjligheter med affärssystemet. Det var möjligt att konfigurera systemet efter JKS Golv behov vilket sågs som en stor fördel förklarade André Lindmark, Systemansvarig på JKS Golv. Systemet gav medarbetarna en bättre översikt med det nya gränssnittet.

  Det finns många funktioner som JKS Golv har nytta av i systemet som t.ex. sökfunktionen där man kan söka på allt i systemet. Det går också att göra egna filtreringar samt exportera t.ex. en kundlista direkt till Excel med en knapptryckning. Med Dynamics NAV kan JKS Golv skicka orderbekräftelser, inköpsorder och fakturor till sina kunder på mail direkt från Dynamics NAV och det innebär stor tidsvinning för JKS Golv.

  JKS Golv såg fördelarna med att använda standardfunktionliteten och ändra sitt arbetssätt istället för att anpassa systemet. Detta medför en rad ekonomiska fördelar bl.a. minskade kostnader för support och uppgradering. NAB Solutions är vår systemleverantör deras hjälp vid uppgraderingen gjorde att det gick fort och smidigt, vi märkte knappt av det säger Joakim Selldén, VD på JKS Golv.


  Nevotex

  22 augusti, 2014

  Starten

  Vid starten hade Nevotex en mycket gammal version av Dynamics NAV. De hade problem i lagerprocessen med upprepade driftstopp. Vid de här tillfället var versionen för lagerprogrammet och Dynamics NAV så pass gammalt att det saknade support. Nevotex trivdes bra med affärssystemet Dynamics NAV och ville därför göra en nystart av systemet för att ta steget till den senaste versionen. Nevotex valde samarbetspartner utifrån dess geografiska plats men de ville också ha en samarbetspartner som gav ett stabilt och strukturerat intryck. Därav kom de i kontakt med NAB Solutions.

  Den dåvarande lösningen bestod av Dynamics NAV som nav och det var många olika system som integrerades med varandra, i olika nivåer, inne i Dynamics NAV. Ett exempel var lagersystemet samt ett par andra systemen vilka inte supporterades längre. Tillsammans bestämde Nevotex och NAB att det bästa var att nystarta Dynamics NAV, fördelen med nystart är att de anpassningar som inte används inte heller behöver uppgraderas, utan istället används så mycket standardfunktionalitet som möjligt i systemet.

  Det nya gränssnittet i Dynamics NAV i kombination med lagerstyrningssystemet QuickPick levererade en mycket god användarupplevelse. QuickPick implementerades nämligen samtidigt som nystarten av Dynamics NAV.

  Idag har Nevotex en helt annan leveransprecision där de kan se exakt hur lång tid en order tar, order är taggade med klockslag. Detta ger bättre kontroll och ökade möjligheter att följa upp kundservicenivån. Idag är statistiken tillförlitlig och det är lätt att följa verksamheten löpande och enkelt att göra månadsbokslut. Nevotex använder BI lösningen BIsmart som NAB utvecklat. Nevotex gör sina egna rapporter där har möjlighet att följa sin artikelförsäljning. VD Tommy Grahn uppskattar att han kan följa artikelförsäljningen i alla dotterbolagen på ett smidigt sätt.

  Fortsättningen

  Nevotex och NAB Solutions fortsätter samarbetet och de är ett löpande arbete.


  Rikslunchen

  22 augusti, 2014

  Vid tillfället då Rikslunchen skulle satsa på ett nytt affärssystem blev de tipsade om NAB Solutions nya molntjänst NAVsmart, vilken bygger på Microsoft Dynamics NAV. Det visade sig att NAVsmart särskilde sig från övriga alternativa lösningar genom att vara kostnadseffektiv, så snabbt att implementera och ha en tillgänglighet som gör det möjligt att arbeta från valfri plats, vid valfritt tillfälle och från valfri klient.

  NAVsmart är en förenklad variant av Dynamics NAV. I standardversionen ingår ekonomi, inköp, försäljning, kontakthantering, artiklar, personalregister och anläggningsregister. Vilket är det som implementeras med NAVsmart.

  -Det går snabbt och smidigt att införa systemet. Det kommer också igång snabbt med din affärslösning och om du är van att arbeta med Office-paketet känner du igen dig direkt, säger Klas Johansson, Business Consultant på NAB Solutions.

  I och med att systemet finns i molnet kan de anställda nå det när som helst och var de än befinner sig, till exempel i hemmet, på kaféet eller flygplatsen, under förutsättning att de är uppkopplade. Användaren behöver inte själv uppdatera, installera och ta säkerhetskopior av systemet, vilket medför att NAVsmart är ett säkert system.


  SRV återvinning

  22 augusti, 2014

  Starten

  När SRV återvinning skulle upphandla ett nytt affärssystem så gjordes det i form av en offentlig upphandling. Valet föll på Dynamics NAV och Enwis, en lösning som är specialbyggd just för avfallsbranschen. Vi ville integrera systemen och rationalisera bort den manuella hanteringen så att vi kunde ta ut alla rapporter vi behövde. Vi ville också ha en lösning som klarade av våra branschspecifika krav, menar SRV återvinning.

  enwis är en affärslösning som används i fyrahundra företag ute i världen och är byggd för att klara de EU-krav som finns för avfallsbranschen. Det innebär att modulen ständigt är uppdaterad och anpassad så att den även klarar våra svenska förhållanden.

  Implementeringen började direkt efter upphandlingen. Vi var en projektgrupp med åtta personer från SRV och initialt en projektledare från Microsofts partnerföretag NAB Solutions. De gjorde behovsanalyser före implementeringen med avsikt att ta reda på exakt vad vi behövde. De bedrev utbildning efteråt för att allt skulle löpa så smidigt som möjligt, förklarar SRV återvinning. Att ha ett säkrare system som dessutom går att vidareutveckla och anpassa på ett annat sätt än det gamla ger oss förstås stora fördelar.

  Istället för att ha ett egenutvecklat system som bara stödjer de behov som finns exakt just nu, så kan SRV växa i enwis. Här finns stöd för alla behov i branschen, även sådana som SRV inte arbetar med just idag. Och den stora fördelen i dagsläget är ju att de får ut statistik och uppföljning på alla verksamhetsdelar, vilket gör det lättare att dra slutsatser, säger Johan Adenmark, konsult på NAB Solutions.

  Fortsättning

  Sedan NAB Solutions vann upphandlingen så har det skett en uppgradering av hela affärslösningen. Våren 2016 uppgraderade SRV återvinning till Dynamics NAV version 2016 och därmed skedde även en uppgradering av affärsmodulen enwis.


  Polfärskt Bröd

  22 augusti, 2014

  Starten

  Polfärskt Bröd är en av Sveriges största bröddistributörer med visionen att vara bäst på distribution, service och produktinnovation. De har ett uppdrag från sex olika bagerier och levererar varje dygn i genomsnitt ca 320 000 förpackningar bröd med hjälp av 270 närdistributionsbilar till över 3 000 butiker över hela landet. Polfärskts resa började på tidigt 2000-tal med NAV Classic. De använder sig av ett Shared Service Center, SSC, för sina 24 distriktsbolag där bland annat logistik, administration och framför allt ekonomi användes.

  Fortsättningen

  Idag använder Polfärskt Dynamics NAV 2017. De har valt att uppgradera löpande eftersom de ser fördelarna det innebär att uppgradera. De vill ha tillgång till den senaste tekniken och därigenom följa med utvecklingen på marknaden. Sedan starten har Polfärskt uppgraderat två gånger. De gick från Dynamics NAV 2013 till Dynamics NAV 2015, därefter från Dynamics 2015 till Dynamics NAV 2017.

  En av fördelarna med att gå mellan version 2013 och 2015 var bättre prestanda. Bättre prestanda innebär stora fördelar för Polfärskt som skickar massvis med fakturor till sina kunder. I steget mellan version 2013 och 2015 ville de även automatisera fler processer för alla sina bolag och den möjligheten fanns i version 2015.

  Polfärskt väljer att göra regelbundna uppgraderingar för att det inte ska bli en för stor process. Elisabeth Wahlström, IT-strateg på Polfärskt, anser att uppgraderingen till Dynamics NAV 2015 gick smidigt. Hon menar att det blir mindre och mindre problem för varje uppgradering då organisationen vänjer sig vid processen och får mer kunskap. Samtidigt ökar Microsoft frekvensen på hur ofta nya versioner släpps vilket tillsammans med nya verktyg gör att uppgraderingarna går snabbare.

  En annan fördel med att uppgradera ofta är att personalen inte behöver lika mycket utbildning. När Polfärskt uppgraderade från version 2013 till 2015 skickades informationen till användarna via mail. Därför behövde de inte lägga några större resurser på att utbilda medarbetarna.

  – Det är viktigt att vänja medarbetarna vid förändringar och sker de regelbundet och inte är för stora har de som arbetar i systemet lättare att ta till sig en ny version menar Elisabeth Wahlström.

  Utmaningen för uppgraderingen var att Polfärskt har många bolag vilket gör att det tar längre tid med tanke på att endast ett fåtal bolag uppgraderas åt gången. Polfärskt är mitt inne i en uppgradering till version 2017, testerna är gjorda och det är planerat att uppgraderas skarpt under våren 2017.


  Landmann

  22 augusti, 2014

  Genom Microsoft Dynamics NAVs solida uppbyggnad och utmärkta möjligheter till anpassningar, har Landmann fått ett verktyg som ger den snabbhet och säkerhet som krävs av ett affärssystem.
  Microsoft Dynamics NAV har oändliga möjligheter till anpassningar och Landmann har fått ett verktyg som just ger den snabbhet och säkerhet som krävs av ett affärssystem som hanterar säsongsrelaterade produkter. Omsättning och hantering av order i affärssystemet är koncentrerat till vår och sommar. ”I den takt som vi som företag växt har Microsoft Dynamics NAV växt med oss och stöttat oss i våra processer istället för vara en bromskloss i företagets utveckling, säger Carina Herdy Heilmair, Administration på Landmann”.

  Under höstsäsongen när det inte är högsäsong för Landmann underhålls kund och artikelregister samt inköpen för nästa säsong planeras och sker hos leverantörerna. Offerter skapas i Microsoft Dynamics NAV utifrån externa underlag. Kundorder registreras antingen som fasta order eller som prognosorder för kommande säsong. Den orderregistrering som görs i Landmanns dotterbolag, de dotterbolag i andra skandinaviska länderna, blir direkt synlig i moderbolagets centrallager i Skillingaryd, strax söder om Jönköping. I början av året strömmar varorna in på lagret, både från leverantörer i Asien och lokala producenter.

  När varorna kommer in på lagret görs inleveranser i Microsoft Dynamics NAV. När det är dags för utleveranser skrivs det ut plocklistor av lagerpersonalen och efter plock kvitteras det av och det skapas automatiskt en faktura och följesedel. Microsoft Dynamics NAV är ett strömlinjeformat system som hjälper Landmann att bli effektivare med logistiken. Vissa order läggs in via EDI direkt från kund och det finns även en uppkoppling mot en webbshop där de säljer tillbehör och reservdelar till grillarna. De har också en integration mot tullsystemet KSD och mot transportbokningar.

  Påföljden har blivit att Landmann tryggt och säkert kan hantera den stora mängd kundorder som inkommer varje dag under högsäsongen. Det är en avgörande faktor för Landmann att systemet är säkert och kan palla trycket eftersom 70 % av företagets försäljning sker från mars tom maj månad då det är högsäsong.


  Kondradssons Kakel

  22 augusti, 2014

  Starten

  Resultatet av investeringen Konradssons Kakel la på Microsoft Dynamics NAV har visat sig. Konradssons menar att de har kunnat optimera många flöden vilket inte varit möjligt i det gamla systemet. Servicegraden till deras kunder har ökat och de har lyckats minska fraktkostnaderna för sina leveranser.

  Konradssons Kakel investerade i Microsoft Dynamics NAV och använder det genomgående i deras verksamhet. Konradssons Kakel använder det för inköp, orderhantering, försäljning, lager, fakturering och redovisning mm. Smidig och säker hantering inom de här områdena är absolut nödvändigt för verksamheten.

  Utmaningen som Konradsson hade var hur de skulle få ut varorna på ett mer effektivt sätt, optimera lagret för leverans, höja servicegraden för kunderna och minimera kostnaderna för frakten av varorna. Något det gamla systemet inte hade stöd för.

  Fraktoptimering är viktigt för Konradsson. NAB Solutions gjorde en lösning i Microsoft Dynamics NAV där speditörer ställs mot varandra vid varje plock och det resulterar i lägre fraktkostnader.

  Servicegraden har ökat hos Konradsson dels p.g.a. att det skapas ett leveransmeddelande automatiskt i Dynamics NAV till kunden. Kunden kan direkt se när leveransen anländer och det upplever Konradssons kunder som positivt. Konradsson uppskattar den snabba återkoppling och service som de får hos NAB Solutions. De upplever att NAB Solutions verkligen förstår deras verksamhet och det har resulterat i lösningar som optimerar och effektiviserar det dagliga arbetet.

  Fortsättningen

  Sedan starten har det pågått ett löpande arbete. Hösten 2016 skedde en nystart av Konradssons Kakel i Microsoft Dynamics NAV version 2016. Det var ett omfattande projekt och i samband med nystarten så implementerades även LogTrade Connect. Ett transportadministrationssystem som hjälper Konradssons Kakel att få bättre kontroll över sina transporter. Systemet ligger helt integrerat med Dynamics NAV och tillsammans fungerar de som en helhetslösning.


  Frebaco

  22 augusti, 2014

  Microsoft Dynamics NAV genomsyrar hela Frebacos organisation från bokföring, reskontror, order, fakturering, inköp, produktionsplanering och lagerstyrning.
  Lagerstyrning har resulterat i att Frebaco har fått en effektiv hantering av sina utleveranser och skapat fler lediga lagerplatser på lagret. Lagerstyrningen har även minskat kostnader för spill och gett ökad kontroll över lageråtgärder. Med tillgång till korrekta lagerdata i realtid sparar lagerpersonalen tid när de letar efter artiklar eller utför fysiska inventeringar.

  Produktionen är mer styrd och kontrollerad idag, det är tack vare att Frebaco införde MPS modulen i Microsoft Dynamics NAV. Frebaco använder sig idag av push-metoden vilket innebär att man tillverkar så mycket som möjligt utifrån råmaterial. Detta ger fördelen att kunden har stora möjligheter att få produkter på önskad leveranstid. Tidigare användes ingen metod och allt skedde manuellt, vilket innebar sämre kontroll över råmaterialet. Bristen på kontroll medförde onödiga interna transporter mellan lager och produktion.

  ”Med Microsoft Dynamics NAV har vi fått bättre kontroll över vårt lager. Vi uppskattar även NAB:s supportavdelning som ställer upp snabbt och föredömligt för oss, säger Lars Johansson på Frebaco”.


  Design Online

  22 augusti, 2014

  Starten

  Tack vare Microsoft Dynamics NAV är de direkta kostnadsbesparingarna stora. Framförallt kan färre personer i företaget göra mer vilket är en ren effektivisering. Vid det här tillfället kommenterade Jörgen Bödman, VD, affärssystemet och dess fördelar så här:

  ”Jag kan inte tänka mig en situation utan den ordning och reda vi har skapat oss. Ett bra exempel är att vi nu direkt kan ge våra kunder rätt information om deras beställning, det skapar stor kundnytta för oss. På plussidan ligger också att jag som är ansvarig för verksamheten har full kontroll på alla flöden och kan lita på de uppgifter jag får ut ur Microsoft Dynamics NAV. Det gör att jag snabbare kan ta rätt beslut vilket i sig ger ett bättre resultat än tidigare, säger Jörgen Bödmar, VD.”

  Hos Design Online är Microsoft Dynamics NAV hjärtat i verksamheten. Det innebär att i stort sett alla företagets processer är kopplade till Microsoft Dynamics NAV för att kunna hålla ordning på all data. Allt från redovisning till inköp, lagerstyrning, in-/utleveranser av orders, artiklar och försäljningsstatistik samt naturligtvis också analys av verksamheten. Microsoft Dynamics NAV erbjuder också lägre kostnader och snabbare anpassningar än många andra system.

  Verksamheten är mycket transaktionsintensiv och det var tidigare ett hårt och kostnadskrävande arbete att följa upp alla transaktioner som Design Online hade. Sedan införandet av Microsoft Dynamics NAV slipper dem arbetskrävande administration eftersom systemet skapar ordning och reda vilket leder till att det är mycket lätt att följa vad som händer i företaget.

  Utöver det här har Design Online skapat sig en bra grund att stå på när företaget nu inleder en expansion till ett stort antal nya marknader med höga krav på lokalisering av erbjudandet, etablering av lokala bolag och särskilda förutsättningar i varje ny marknad.

   


  Dina Försäkringar

  22 augusti, 2014

  Starten

  Vid starten valde Dina Försäkringar Microsoft Dynamics NAV som affärssystem med anledning av moderniteten systemet hade. Affärssystemet från Microsoft har flexibiliteten som krävs för att på bästa sätt kunna stödja ekonomistyrningen i Dina-federationen. NAB Solutions fick implementera systemet eftersom vi kunde erbjuda en tilläggslösning (Shared Service Center) vilken kompletterar standardfunktionaliteten i Microsoft Dynamics NAV och för att vi har erfarenhet av liknande projekt.

  Dina AB (Dina Försäkring AB) och Dina Försäkringar Mälardalen var först ut att använda Microsoft Dynamics NAV, Dina Försäkringar Lidköpingsorten och Dina Försäkringar Nord var näst på tur. Idag arbetar alla Dina-bolag i Dynamics NAV. Det som leverarades vid starten var baspaketet. Det innebär implementering av bokföring, reskontror, anläggningsredovisning, automatisk bokföring, budgetering, attestfunktionalitet och konsolidering. Målet med implementationen var att skapa en gemensam plattform för bättre kontroll och styrning samt en effektivare ekonomiadministration.

  Stefan Ericson, VD på Dina Försäkringar Lidköpingsorten, kommenterade efter implementeringen; Implementeringen i vårt bolag har gått väldigt bra, men har naturligtvis krävt mycket arbete av våra ekonomer. Tillsammans med Dina Försäkringar Nord har vi fungerat lite som försökskaniner och framfört en del synpunkter under resans gång, men det var ju också meningen. Projektledningen på Dina AB har varit lyhörd för våra åsikter och vi har fått mycket god support både därifrån och från leverantören NAB Solutions. Det är verkligen glädjande att projektet håller såväl tidplan som budget.

  Tillsammans med försäkringssystemet TIA kommer Microsoft Dynamics NAV inte bara att tillgodose myndighetskraven, utan också förse bolagsledningarna med betydligt bättre analysverktyg än vad vi är vana vid. Vi får helt andra möjligheter att hålla koll på lönsamheten i våra affärer. Genom att TIA och Microsoft Dynamics NAV minskar det manuella arbetet frigörs också resurser som i stället kan ägna tid åt analys, avslutar Stefan Ericson.

  Fortsättningen

  Arbetet med Dina Försäkringar pågår löpande. Sedan starten har affärssystemet utvecklats tillsammans med Dina Försäkringars verksamhet.


  Bambino

  22 augusti, 2014

  Bambino MAM använder sig idag av Microsoft Dynamics NAV som heltäckande affärssystem inom områdena; ekonomi, inköp, uppföljning och rapportering samt order, fakturering och prognostisering av försäljning. Det ger Bambino MAM full kontroll på verksamheten, bättre beslutsunderlag för inköp och prognoser. De har även nu möjligheten att se lönsamhet per kund och artikelnivå, vilket är till stor nytta för Bambino.

  Från början användes Dynamics NAV som ett bokföringssystem och det mesta all annan uppföljning gjordes i Excel. Att arbeta med all uppföljning i Excel var tidskrävande och mycket av informationen de fick fram var felaktig. Det fanns inte möjlighet att se totalkostnaden per kund eller per artikel i Dynamics NAV. Rabatter som fakturerats mot kunderna bokfördes tidigare direkt på redovisningskonton utan någon koppling mot varken kund eller artikel. Nästan allt arbete utfördes i Excel.

  Bambino MAM tog tillsammans med NAB Solutions ett helhetsgrepp och påbörjade arbetet med att använda Dynamics NAV i större omfattning.

  Den största utmaningen var att lösa problematiken med efterfakturerade rabatter. Målsättningen var att per artikel och kund kunna se bruttomarginalen. Bambino MAM fakturas sina kunder i efterhand för det givna rabatterna. De här fakturorna kan nu bokföras på artikelnivå. NAB Solutions skapade nya tabeller vilka speglar artikeltransaktionerna. De här tabellerna används endast för uppföljning i form av statistik.

  Efter att ha förbättrat Microsoft Dynamics NAV kan man nu få ut data till Excel som analyseras. Det här resulterar i att Bambino MAM kan se lönsamheten på en ny nivå och har fått hjälp att fatta klokare beslut. Därigenom har Bambino fått kontroll på kostnaderna och framförallt ökat kvaliteten i beslutsunderlagen vilket sparar mycket tid.

  Bambino och NAB Solutions har sedan starten fortsatt att arbeta med Dynamics NAV och verksamheten löpande.

   


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *